Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2016-12-16. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2016-12-16

Nyligen hölls en hearing där KK-stiftelsen och expertgruppen mötte ledningen för Högskolans och KK-miljöns ledning.

Högskolan får 25 miljoner till forskning för innovation

Högskolan i Halmstad beviljas 25 miljoner kronor av Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling (KK-stiftelsen). Pengarna går till forskning, utbildning och rekryteringar inför 2017, som ska stärka lärosätets profilområden: hälsoinnovation och smarta städer och samhällen.

– Det är mycket glädjande att KK-stiftelsen uppskattar vår strategi och verksamhetsplan för 2017: att profilera Högskolan i Halmstad mot hälsoinnovation och det nya profilområdet, smarta städer och samhällen. Det handlar om forskning som ökar konkurrenskraften och kommer samhället till del, säger Magnus Bergquist, programchef för Högskolans KK-miljö, Forskning för innovation.

Forskning med stöd av näringslivet

De planerade projekten har bedömts av KK-stiftelsens expertgrupp. Ett grundläggande krav är att forskningen ska vara till hälften finansierad av näringslivet.

– Samtliga ansökningar beviljades: bland annat forskningsprojekt om digital produktion, trådlös kommunikation mellan bilar, internationell masterutbildning om digitalisering, möjliggörande teknologier för Internet of Things, samt sociala mediers betydelse för människors hälsa, säger Magnus Bergquist och tillägger att Högskolan även fick en större satsning beviljad för att utveckla nätbaserade kurser för internationell profilering, som ska kunna erbjudas till både studenter och företag.

Profilområden ska stärkas

Lärosätet fokuserar på att utveckla profilområdena ytterligare under nästkommande år.

Inom hälsoinnovation görs satsningar tillsammans med både företag och offentliga aktörer för att kombinera innovation och ny teknik med individanpassade och effektiva lösningar inom vård- och hälsosektorn.

Inom området smarta städer och samhällen ska Högskolan arbeta med frågor om framtidens transporter och utveckling av fordonsindustrin, hur samhället använder sina resurser och hur ny teknik kan ge en långsiktigt hållbar utveckling.

Ett centrum för forskning om framtidens mobilitet planeras, och stor vikt läggs vid att hitta nya forskningssamarbeten och internationella utbyten.

– Ett flertal nya internationella gästprofessorer ska knytas till Högskolan, vilket utvecklar nätverken med andra universitet, säger Magnus Bergquist.

Text: LOTTA ANDERSSON

Fakta:

Högskolans KK-miljö, Forskning för innovation, utgörs av tre kunskapsområden – informationsteknologi, innovationsvetenskap samt hälsa och livsstil – som samverkar för att profilera lärosätet inom hälsoinnovation och smarta städer och samhällen.

Fyra lärosäten i Sverige har utsetts till KK-miljö. Centralt för den forskning som finansieras av KK-stiftelsen är att den ska högkvalitativ, profilerad och att den samproduceras, till hälften finansieras av utomstående aktörer och företag.

Högskolan utsågs till KK-miljö år 2012.

Sidan uppdaterad 2016-12-16