Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2016-09-08. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2016-08-29

Högskolan i Halmstad hamnar högt i VFU-rankning

Av 25 lärosäten hamnar Högskolan i Halmstad på tredje plats när sjuksköterskestudenter rankar sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU). Det visar en ny rapport utförd av Vårdförbundet student.

Studenter vid sjuksköterskeprogrammet är nöjda med sina VFU-placeringar visar en ny rapport som Vårdförbundet student presenterar.

Vårdförbundet student har genom en enkätstudie kartlagt studenters upplevelser av den verksamhetsförlagda utbildningen. Studenter från 25 olika högskolor och universitet har fått betygsätta sina VFU-placeringar både när det gäller innehåll och genomförande.

– Jag är stolt att vi hamnade så högt upp på rankingskalan, speciellt eftersom det är studenternas egen syn på sin VFU. En tredje plats innebär en bekräftelse på att vi har en väl fungerande organisation och god samverkan med våra aktörer, säger Ing-Marie Carlsson, avdelningschef för hälsa och omvårdnad.

Modell för handledning

Vid Högskolan i Halmstad har man arbetat strukturerat och långsiktigt med kvaliteten och sedan 2002 finns en framtagen modell för samverkan med Region Halland som avser att kvalitetssäkra studenternas VFU.

– Modellen är noga beskriven i en separat arbetsbeskrivning. Den bygger på att personer inom båda organisationerna samverkar med utveckling, utvärdering och säkring av kvaliteten i utbildningarna dels genom olika tjänster och dels genom ett partssammansatt råd kallat kvalitetsråd för VFU, säger Ing-Marie Carlsson.

Nya avtal planeras

Trots en tredjeplats slår man sig ändå inte till ro. Kvalitetsarbetet kommer att fortsätta. Bland annat ska administrationen kring beställningar av VFU-platser ses över men också ett nytt avtal med de halländska kommunerna kan inom snar framtid komma på plats. Avtalet ska säkerställa att samtliga studenter vid något tillfälle under utbildningen ska möta den kommunala hälso- och sjukvården.

– Det är viktigt att alla studenterna har minst en VFU-placering inom kommunen då den vård som fram till i dag har skett på sjukhus äger allt mer rum i patienternas egna hem. Det innebär att kommunerna övertar allt mer avancerad sjukvård och därför är det viktigt att våra studenter också har VFU-placeringar inom kommunal verksamhet, säger Ing-Marie Carlsson.

HANNA CARMVALL

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) är en central del av utbildningen till sjuksköterska, och till olika specialistutbildningar. VFU utgörs av kurser där utbildningen är förlagd till olika kliniska verksamheter inom öppen och sluten hälso- och sjukvård eller omsorg. Under handledning ska studenterna få praktisk färdighetsträning och möjlighet att tillämpa teoretiska kunskaper inom sitt huvudområde omvårdnadsvetenskap.

Sidan uppdaterad 2016-09-08