Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2016-11-22. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2016-11-22

Hörandegrupper stödjer Stephen Hwang

Rekryteringskommittén för tillsättning av ny rektor har nu beslutat att rekommendera högskolestyrelsen att föreslå Stephen Hwang som ny rektor för Högskolan i Halmstad.

Kommittén hade sitt sista möte den 21 november, efter att ha tagit emot de skriftliga utlåtandena från hörandegrupperna med representanter för lärare/forskare, studenter och teknisk/administrativ personal.

Samtliga tre hörandegrupper som träffade Stephen Hwang den 14 november är positiva till att han föreslås som ny rektor för Högskolan i Halmstad. Rekryteringskommittén var helt enig i sitt beslut att förorda Stephen Hwang.

Högskolestyrelsen kommer vid sitt möte den 9 december att fatta sitt beslut om vem den vill föreslå regeringen att utnämna till rektor för Högskolan i Halmstad.

Sidan uppdaterad 2016-11-22