Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2016-04-20. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2016-04-20

Ingenjörs- och lärarutbildningar ökar stort

Drygt 20 000 har sökt till höstens program vid Högskolan i Halmstad. Mest populära är utbildningarna till sjuksköterska, förskollärare och bygg- och fastighetsekonomprogrammet. Dessutom ökar lärosätets ingenjörs- och lärarprogram stort.

Övrsiktsbild över campus.

Mest populära är utbildningarna till sjuksköterska, förskollärare och bygg- och fastighetsekonomprogrammet. Bild: ANDERS ANDERSSON

Sett till ökningen förstahandssökande – alltså antalet ansökningar till utbildningen i första hand – sticker bland annat utbildningarna till byggingenjör och utvecklingsingenjör ut. Exempelvis ökar antalet förstahandssökande till Byggingenjörsprogrammet med över 100 procent (från 19 till 39 ansökningar) jämfört med förra året. Utvecklingsingenjörsprogrammet ökade på motsvarande sätt antalet förstahandssökande med över 70 procent (från 30 till 51).

Bland lärarutbildningarna ökar de flesta. Exempelvis ökar antalet förstahandssökande till Grundlärarutbildningen årskurs 4–6 med 65 procent (från 46 till 76).

– Detta visar att vi har ett antal otroligt starka program på Högskolan, säger Pernilla Nilsson, professor och vicerektor med ansvar för utbildning.

Etablerade program ökar

Nationellt sett minskar den totala mängden ansökningar med två procent. När tiden för anmälan gick ut i fredags hade antagning.se fått in 376 138 ansökningar, vilket kan jämföras med förra årets 385 512. Nedgången var väntad och kopplas främst till minskade årskullar.

För Högskolan är minskningen totalt fem procent – från 21 180 förra året till 20 100 i år. Men bland de utbildningar som Högskolan gav redan förra året är trenden den motsatta – de ligger kvar på samma nivå eller ökar. En utveckling som gläder Högskolans rektor Mikael Alexandersson.

– Vi kan konstatera att Högskolans redan etablerade program inte påverkats av den nationella nedgången. Det höga söktrycket på dessa utbildningar är effekten av ett långsiktigt arbete med profilering och minskning av vårt utbildningsutbud som Högskolans personal har all heder av, säger Mikael Alexandersson.

Studenter i servicecenter.

Nationellt sett minskar den totala mängden ansökningar med två procent. Bild: ANDERS ANDERSSON

Gott rykte bland studenter

Sammantaget står Högskolan sig väl i jämförelse med andra lärosäten.

– Om vi tittar på de utbildningar vi ger höstterminen 2016 och jämför med samma utbildningar under höstterminen 2015 ser vi en ökning totalt av antalet sökande och förstahandssökande. Detta visar att vi har prickat rätt i vårt utbildningsutbud, säger Pernilla Nilsson.

I likhet med tidigare år har Sjuksköterskeprogrammet, som ges i Halmstad och Varberg, flest antal sökande. Utbildningen i Halmstad hade i år 248 förstahandssökande. Och liksom tidigare år ligger även Förskollärarprogrammet (187 förstahandssökande) och Bygg- och fastighetsekonomprogrammet (181 förstahandssökande) i topp.

– Våra utbildningar håller en hög kvalitet och Högskolan i Halmstad har ett gott rykte som lärosäte. Det ska vi vara stolta över, säger Pernilla Nilsson.

Onlinetester lockade

En av förra årets stora nyheter för att locka nya studenter var Framtidstestetlänk till annan webbplats, som i år fick sällskap av framtiden.hh.selänk till annan webbplats. Framtidstestet är ett webbaserat test där man – genom att besvara några enkla frågor – får en fingervisning om vilken utbildning som kunde passa. I år gjorde 8 258 personer hela testet. Av dessa klickade 580 sig vidare till antagning.se. De utbildningar som fick flest träffar var Samhällsförändring och social hållbarhet och Sjuksköterskeprogrammet.

– Antalet besökare till våra webbplatser för studentrekrytering – framtiden.hh.se och framtidstestet.hh.se – ökar och vi kan se att tjänsterna används för både inspiration och praktisk nytta. Det känns viktigt att kunna erbjuda tjänster som hjälper studenterna att välja rätt utbildning, säger Niclas Rosander, marknadsförare vid Högskolan.

JOACHIM BRINK

Högskolan i Halmstad har ett gott rykte som lärosäte. Det ska vi vara stolta över.

Pernilla Nilsson

Tjej som hoppar mellan stenblock.

Drygt 20 000 vågade ta språnget och sökte till höstens program vid Högskolan i Halmstad. Bild: JESPER MOLIN

Pernilla Nilsson.

"Vi har ett antal otroligt starka program på Högskolan", säger Pernilla Nilsson, professor och vicerektor med ansvar för utbildning.

Sidan uppdaterad 2016-04-20