Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2016-12-14. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2016-12-14

Ingen oredlighet i forskning

Det ärende om misstänkt oredlighet i forskning som har utretts under hösten vid Högskolan är nu avslutat. Det var i början av sommaren som en professor anmälde fem forskarkolleger för att ha tagit över kontrollen i ett forskningsprojekt, och för att inte låta honom vara medförfattare till vetenskapliga artiklar. Det som har hänt menade han var oetiskt och i strid med god vetenskaplig sed.

– Det var en allvarlig anklagelse, och den oredlighetsnämnd som Högskolan tillsatte för att utreda anmälan har arbetat i enlighet med Högskolans ordning och grundligt utrett ärendet. Vi har samlat in handlingar och yttranden från både den anmälande professorn och de anmälda forskarna. Professorn har också fått träffa nämnden för att muntligt lägga fram sin sak. Efter detta har vi kommit fram till att god vetenskaplig sed inte har åsidosatts. Inget av det som har anmälts kan betraktas som vetenskaplig oredlighet, säger högskoledirektör Inger Johansson, ordförande i oredlighetsnämnden.

På begäran av anmälaren har också Centrala etikprövningsnämndens (CEPN) expertgrupp yttrat sig i ärendet. Den konstaterar att det inte är fråga om plagiat, stöld av material eller någon annan form av oredlighet i forskning, men att det däremot ligger ”betydande personliga konflikter” bakom begäran om utredning. ”Detta är beklagligt (…). Akademiska konflikter och motsättningar mellan anställd personal utgör emellertid inte oredlighet i forskning utan bör hanteras inom högskolan.”, skriver CEPN:s expertgrupp i sitt yttrande.

Vikarierande rektor har, baserat på oredlighetsnämndens och expertgruppens utlåtande, beslutat att ingen oredlighet har förekommit, och därmed avslutat ärendet.

SELMA SEDELIUS

I oredlighetsnämnden har följande personer deltagit:
ordförande: högskoledirektör Inger Johansson
vetenskapligt meriterade ledamöter: Pia Ulvenblad, Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap, Claes Malmberg, Akademin för lärande, humaniora och samhälle samt Håkan Pettersson, Akademin för informationsteknologi
advokat: Christian Olofsson
sekreterare: rektors handläggare Jenny Engström

Sidan uppdaterad 2016-12-14