Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2016-08-18. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2016-04-21

Mångfaldsprojekt vid Högskolan skildras på film

Hur ska Sveriges universitet och högskolor arbeta för att skapa större mångfald på sina utbildningar? I ett antal filmer lyfter Universitets- och högskolerådet (UHR) fram intressanta projekt över hela landet. Två av projekten som filmats är kopplade till Högskolan i Halmstad

Filmerna ingår i en kartläggning av lärosätenas arbete med breddad rekrytering och deltagande. UHR valt att filma några projekt för att inspirera andra att locka underrepresenterade grupper in på högskolan, genom högskolan och ut på arbetsmarknaden. Något som i dag är mer aktuellt än någonsin.

Filmer som inspirerar

Från Halmstad har två inspirerande projekt valts ut – Högskolans personal ingår i det första, och lärosätet driver det andra. De skildras båda i samma film:

Science Safari: En specialbyggd buss lastad med experiment och kunskap ska inspirera barn och ungdomar till lärande och utbildning inom naturvetenskap och teknik. Science Safari är en ideell förening som engagerar forskare och anan personal från Högskolan i Halmstad i sin verksamhet.

How to Make an App: Ett projekt där femteklassare från två skolor träffas på Högskolan varje vecka för att utveckla appar. Målet är att stimulera elevernas intresse för programmering, och att elever från olika delar av Halmstad ska mötas i ett och samma klassrum. Projektet är ett samarbete mellan Högskolan i Halmstad, Halmstads kommun och de båda skolorna. Två företag i Halmstad har sponsrat projektet.

Bakgrund styr högre studier

Resultatet av UHR:s kartläggning är rapporten Kan excellens uppnås i homogena studentgrupper? Alla projekt som valts ut visar hur lärosäten kan möta utmaningarna inom breddad rekrytering.

I dag är det dubbelt så vanligt att studera vid högskolan om man har högskoleutbildade föräldrar. Bristande studietradition får många att välja bort högskolan, men bland annat kön, utländsk bakgrund, sexuell läggning, funktionsnedsättningar, skillnader mellan stad och landsbygd kan påverka vilka som studerar.

Fotnot. Projekten och filmerna förevisas i dagarna under konferensen Kvalitetsdrivet, som arrangeras av UHR den 20–21 april i Stockholm.

JOACHIM BRINK

Sidan uppdaterad 2016-08-18