Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2016-09-21. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2016-09-21

Nu kan hela världen läsa kurs om datasystem genom Högskolan

Högskolan i Halmstads första MOOC (Massive Open Online Course) startade nyligen. Att ge kostnadsfria, öppna internetbaserade kurser är ett sätt att erbjuda utbildning utan gränser och samtidigt ge synlighet till Högskolan över hela världen.

Den så kallade MOOC:en som Högskolan ger heter System Validation och hade på startdagen den 12 september cirka hundra registrerade studenter. Än är det dock inte för sent att anmäla sig. Kursen handlar om teori, tekniker och verktyg för noggrann utveckling av datasystem. Syftet är att lära känna beteendet hos ett inbyggt system och få erfarenhet av ett korrekt sådant.

Blå robot Dining philosopher

Att bidra och nå ut

Men varför erbjuda en MOOC? Professor Mohammad Mousavi, som initierat och ansvarar för Högskolans kurs, säger att det handlar om bidra till samhället i stort och att få räckvidd i områden och hos grupper av människor som annars är svåra att nå.

– Exempel är personer som bor i avlägsna områden eller utvecklingsregioner i världen med begränsad tillgång till högre utbildning och forskningsanläggningar samt människor med svåra handikapp, säger Mohammad Mousavi.

Förkunskaper som behövs för System Validation är grundläggande matematisk logik och så kallad diskret matematik, i övrigt kan så gott som alla registrera sig.

– På det här viset kan Högskolan komma fler tillgodo, och varumärket kan sträcka sig över alla gränser. Vi kan bara utbilda ett visst antal studenter varje år i Halmstad, men bara i den här första MOOC:en har jag fler studenter än vad jag möter i föreläsningssalen på ett helt år – och de kommer från hela världen, säger Mohammad Mousavi.

Bygga på sin kunskap

En MOOC kan bidra med kunskaper inom områden som man annars saknar eller behöver uppdatera, oavsett om man är student eller yrkesarbetande. Den främsta målgruppen för System Validation är dock studenter på grund-, avancerad och forskarnivå, samt forskare inom akademin och näringslivet.

– För befintliga studenter är kursen användbar om man vill bygga på sin kunskap inom ett område. Exempelvis någon som vill designa ett inbyggt system och som annars inte har tillgång till en sådan kurs i design och verifikationsmetoder. Man kan också tänka sig att en student ska börja skriva examensarbete med anknytning till temat, men som saknar en del förkunskaper.

Frivillig litteratur

Undervisning bedrivs genom videoinspelade lektioner och interaktiva uppgifter som deltagarna kan lösa tillsammans eller i grupp, och sedan ge varandra snabb respons. Till kursen System Validation rekommenderas exempelvis en kursbok, men den är inte något krav för att klara utbildningen. För att hänga med förväntas dock de som går kursen att lägga två–fyra timmar i veckan på studierna, och regelbundet svara på en uppsättning frågor.

Text: KRISTINA RÖRSTRÖM
Bild: BAS VAN VLIJMEN, LOUISE WANDEL

MOOC
MOOC står för Massive Open Online Course och är kostnadsfria högskolekurser på nätet – ibland får man dock betala för själva examensbeviset eller ett komplett program baserat på MOOC. Begreppet fick stor uppmärksamhet år 2011 när 160 000 studenter från 190 olika länder registrerade sig på en MOOC om artificiell intelligens hos Stanford University. MOOC:ar har därefter startats av en rad välrenommerade universitet runt om i världen, och hundratusentals människor världen över studerar idag MOOC:ar.

HÖGSKOLANS MOOC
System Validation ges via lärplattformen Canvas Network, canvas.net, och pågår i cirka sex veckor. Anmälan är fortfarande öppen. Kursen, som ges i samarbete med the Open University of the Netherlands (OUNL), ger inte någon formell examen eller högskolepoäng

Läs mer om Systems Validationlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mohammad Mousavi

Professor Mohammad Mousavi, Högskolan i Halmstad

Sidan uppdaterad 2016-09-21