Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2016-05-04. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2016-05-04

Nyanlända akademiker lär sig svenska i snabbfart

Genom Akademikerspåret får nyanlända akademiker chans att lära sig svenska i snabbfart på Högskolan i Halmstad.

– Mitt mål är att få ett arbete och skapa ett nytt liv här i Sverige med min familj, säger Rahif Alshikh Taha, sjuksköterska från Syrien.

Akademikerspåret pågår under en termin och vänder sig till nyanlända som är utbildade inom bristyrken. Bland de 14 deltagarna som just nu läser på Högskolan i Halmstad återfinns lärare, ingenjörer och sjuksköterskor som alla befinner sig i etableringsfasen. Detta innebär att de nyligen har fått uppehållstillstånd, flyttat från asylboenden och är inskrivna på arbetsförmedlingen. Målet är att de ska uppnå c-nivån på SFI (utbildning i svenska för invandrare).

Camilla Bagler, kursansvarig för Akademikerspåret, berättar:

– Tanken är att deltagarna ska få möjlighet att läsa svenska intensivt och därmed lättare och snabbare komma in i samhället och arbetslivet. Köerna till SFI kan vara långa och dessa kurser vänder sig till personer med studievana sedan tidigare.

Under utbildningen får deltagarna bland annat träna på så kallade "hisstal", där de presenterar sig själva och sin kompetens på några minuter.

Förlorade allt vid flykten

Rahif Alshikh Taha intygar att tempot är högt.

– Det är intensiva dagar och jag har redan lärt mig mycket. Jag kunde tidigare förstå svenska ganska bra, tack vare några svenska vänner, men det är först nu som jag verkligen har börjat prata, säger hon.

I Syrien arbetade hon som sjuksköterska inom intensivvården i Homs, och hennes man var kommunchef. De kom till Sverige för 18 månader sedan med sin då knappt ettåriga son.

– Vi förlorade hela vårt liv i kriget. I Syrien hade vi vänner, jobb, stort hus, bil … Min stora förhoppning är att få chans till ett andra liv här i Sverige, att vi ska få arbete och att våra barn ska få det bra, säger hon.

I dag väntar hon sitt andra barn och har nyligen flyttat till lägenhet i Halmstad efter drygt ett år på asylboende. Hon hoppas att så småningom få jobb som sjuksköterska inom intensiv- eller äldrevården i Sverige.

Lärde sig svenska med en app

Också Hassan Ghalayini, dataingenjör från Damaskus i Syrien, har lärt sig grunderna i svenska på egen hand under den första tiden i Sverige.

– Jag bodde i elva månader på ett asylboende i Pajala, och då ägnade jag mycket tid åt att lära mig svenska via en mobilapp. Jag har också gått på språkcafé några gånger. Det har varit bra men det är stor skillnad att läsa så här intensivt. Vi skriver, pratar och lyssnar hela dagarna. Jag har förbättrat min svenska mycket på kort tid.

Hans planer är att börja läsa en masterutbildning i systemvetenskap på Chalmers tekniska högskola i höst. Och han hoppas på att lära känna fler svenskar och få använda sina språkkunskaper.

– Språket känns som en isbrytare när det gäller att få vänner och komma in i samhället, säger han.

Text och bilder: IDA LÖVSTÅL

Andra aktiviteter på Högskolan som syftar till att hjälpa människor på flykt och främja integration:

Projekt Näktergalen. Mentorprojekt som startade 2014, och innebär att studenter blir mentorer för ensamkommande flyktingungdomar. I höst startar en fjärde omgång, och då planeras projektet att breddas och vända sig till ensamkommande barn i åldern 12 och 15 år. Projektet drivs vid Akademin för lärande, humaniora och samhälle.

Mentorsprogram för nyanlända med studieplaner. I höst startar ett nytt mentorprogram, som går ut på att studenter eller högskoleanställda blir mentorer åt nyanlända som har som mål att läsa på högskola. Programmet drivs av Högskolan på uppdrag av det kommunala samverkansprojektet Integration Halland, finansierat av Europeiska socialfonden. Totalt ska 48 nyanlända ingå i den del av projektet som bedrivs vid Akademin för lärande humaniora och samhälle.

Svenska som andraspråk. Högskolan genomför i samverkan med Halmstads kommun kursen Svenska som andraspråk. Kursen startade hösten 2015, är på 30 hp och går på kvartsfart under fyra terminer. En ny kurs planeras starta till hösten.

Flyktingråd. Högskolan startade hösten 2015 ett flyktingråd för att ta tillvara en vilja hos medarbetare och studenter att engagera sig i flykting- och integrationsfrågorna. Syftet är att möta kommande behov hos dem som har sökt sig till Sverige.

Under tiden på asylboende lärde sig Hassan Ghalayini, dataingenjör från Damaskus, grunderna i svenska via en app.

Akademikerspåret är ett pilotprojekt i samarbete mellan Högskolan i Halmstad, Länsstyrelsen, Arbetsförmedlingen och Halmstads kommun. Utbildningen går på heltid och pågår under vårterminen. Förutom språkundervisning ingår även viss samhällsinformation samt föreläsningar om svenska högskolestudier och jämställdhet. Deltagarna har också fått möta lärare från Högskolans ingenjörs- och vårdutbildningar och ska träffa företrädare för lärarprogrammen samt följa föreläsningar i relevanta ämnen. De har också fått stöd i att sammanställa sina cv:n.

Camilla Bagler är kursansvarig för Akademikerspåret.

Sidan uppdaterad 2016-05-04