Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2016-09-20. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2016-09-19

Ny uppdragsutbildning för pedagoger i förskolan

Det är stor efterfrågan på förskollärare i hela landet. För att möta behovet startar i vår en uppdragsutbildning där pedagogiskt yrkesverksamma i förskolan kan få möjlighet att läsa till förskollärare.

Utbildningen är en möjlighet för bland annat kommuner att höja den pedagogiska kompetensen i förskolan och samtidigt behålla erfaren personal. 

Högskolan i Halmstad samarbetar med Högskolan i Borås, Högskolan Väst och Jönköping University kring utbildningen, som har preliminär start våren 2017. Samarbetet innebär att de olika lärosätenas specialkompetenser bildar grunden för utbildningen. 

– Vi är glada över att för första gången kunna erbjuda den här typen av uppdragsutbildning. Det finns ett stort behov av förskollärare och här behöver vi tänka nytt – det här är ett av flera sätt att möta behovet, säger Cecilia Kjellman, t.f. chef för Akademin för lärande, humaniora och samhälle.

Bild: iStock

Sidan uppdaterad 2016-09-20