Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2017-08-16. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2016-11-10

Rektorskandidat till hörande

Rekryteringskommittén för tillsättning av ny rektor har vid ett möte onsdagen den 9 november beslutat att en kandidat, Stephen Hwang, går vidare till hörande den 14 november.

Av de sex sökande till rektorsbefattningen bedömdes tre redan inledningsvis inte svara upp mot kravprofilen. Kommittén har gjort en fördjupad bedömning av de tre återstående kandidaterna. En av dessa har i ett sent skede valt att dra tillbaka sin ansökan. Två kandidater har intervjuats av rekryterings­kommittén. Efter detta var kommittén helt enig om att endast en av dessa två hade tillräckliga meriter för att kunna bli Högskolans rektor. Stephen Hwang, som i dag är rektor vid Linnéuniversitetet, är den som kommittén vill föra fram till hörande.

Tre olika hörandegrupper kommer att träffa Stephen Hwang den 14 november. Alla studenter och medarbetare uppmanas att ta kontakt med sina representanter i hörandegrupperna (se nedan) för att föra fram sina frågeställningar och synpunkter. Efter hörandet kommer också akademichefer och vikarierande rektor att möta Stephen Hwang.

De olika hörandegrupperna kommer att lämna ett yttrande vardera till rekryteringskommittén, som vid ett möte den 21 november kommer att formulera sitt förslag till högskolestyrelsen. Vid sitt sammanträde den 9 december kommer styrelsen att fatta beslut om vem den vill se som ny rektor. Detta beslut lämnas sedan till regeringen, den instans som utser ny rektor.

SELMA SEDELIUS

Deltagare och tider för hörande 14 november

9.00–11.00, lärare och forskare, representerade av:
Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap
Svante Andersson, Lina Lundgren och Jan-Olof Müller

Akademin för hälsa och välfärd
Urban Johnson, Karin Weman Josefsson och Jörgen Öijervall

Akademin för lärande, humaniora och samhälle
Mikael Sandberg, K-G Hammarlund och Jonas Asklund

Akademin för informationsteknologi
MohammadReza Mousavi, Per-Sverre Svendsen och Thomas Munther

11.15–12.45, teknisk/administrativ personal, representerade av:
Charlotta Alm Ledel, campusservice IT
Anette Andreasson, utbildningsstöd
Staffan Enting, utbildningsstöd
Jenny Håkansson, utbildningsstöd
Niclas Rosander, kommunikation
Gunilla de Vries Lindestam, högskolekansliet

13.30–15.00, studenter, representerade av:
Akademin för informationsteknologi
Elin Hernborg - elin.hernborg@karen.hh.se
Mikael Beremark - mikael.beremark@karen.hh.se

Akademin för hälsa och välfärd
Alina Franck - alina.franck@hh.se
Hanne Göransson - hanne.goransson@karen.hh.se
Sandra Sandberg – sandra.sandberg@karen.hh.se

Akademin för lärande, humaniora och samhälle
Alfred Gotemark - alfred.gotemark@karen.hh.se
Christian Haag - christian.haag@karen.hh.se
Frida Jonasson - frida.jonasson@live.se

Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap
Angelica Pantzar - angelica.pantzar@karen.hh.se
Emelie Leesment - emelie.leesment@karen.hh.se
Jesper Persson - jesper.persson@karen.hh.se
Jonas Råsberg - jonras@student.hh.se

Sidan uppdaterad 2017-08-16