Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-03-01. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2016-09-20

Sommarskola med internationell prägel

Genom ett unikt samarbete mellan Högskolan i Halmstad och Uppsala universitet arrangerades Health Innovation Summer School (HISS) som ett led i att lyfta samverkan och forskning kring hälsoinnovation. Ett femtiotal nationella och internationella studenter och föreläsare samlades på Högskolan i Halmstad för den första upplagan i slutet av augusti.

Deltagarna sitter och antecknar under föredrag

Health Innovation Summer School är ett av den lärosätesövergripande profilen Tema hälsoinnovations initiativ för att öka kunskap och samverkan kring ämnet hälsoinnovation vid Högskolan i Halmstad. Tillsammans med Uppsala universitet genomförde Högskolan i Halmstad HISS med deltagande studenter från åtta länder. De deltagande studenterna studerar samtliga på master- eller doktorandnivå med varierande inriktningar, bland andra biomedicin, psykologi, datorvetenskap och fysioterapi.

– Uppslutningen har varit god med tanke på att det var första gången som vi genomförde den här typen av sommarskola. Alla studenter, både från Högskolan och andra lärosäten, bidrog i stor del till både innovationsrika dialoger och workshoppar samt till den goda stämning som var tydlig för oss som organiserade dagarna, säger Ingela Skärsäter som är programchef för Tema hälsoinnovation.

Internationella föreläsare

Under de tre dagarna som HISS genomfördes fanns en rad föreläsare och workshopledare från arrangörerna Högskolan i Halmstad och Uppsala universitet. Bland föreläsarna fanns bland andra Magnus Holmén, professor på Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap, som föreläste om orsaker och konsekvenser med innovation samt Helena Grönqvist, forskare vid Uppsala universitets projekt U-CARE, som talade om Patient- och medborgarmedverkan i forskning. Helena var en av de ansvariga arrangörerna från Uppsala.

– Vårt samarbete med Högskolan i Halmstad fungerade väldigt bra. Det är spännande att kombinera styrkorna hos en relativt ung högskola med innovativ verksamhet med ett stort anrikt universitet med dess bredd och erfarenhet. Vi ser fram emot ett fortsatt samarbete både vad gäller undervisning och förhoppningsvis även forskning, säger Helena Grönkvist.

Geoffrey Williams från University of Rochester föreläser på HISS

Förutom de svenska föreläsarna fanns även docent Lars Elbæk och Erik Zijdemans, på plats från Syddansk universitet, som höll en föreläsning om hälsoinnovation från innovationsteori till tillämpad forskning. Även professorn Geoffrey Williams från University of Rochester höll en uppskattad föreläsning om hälsoinnovationer som bygger på motivationsteorier.

Brett utbud på workshoppar

Utöver föreläsningar bjöds det även på workshoppar med olika inriktningar utifrån ett hälsoinnovationsperspektiv. Bland annat så höll Laura Kukkola, doktorand från Uppsala universitet, en välbesökt workshop om participatorisk forskning, dess utmaningar och möjligheter. Parallellt genomförde Wagner Ourique De Morais och Jens Lundström en workshop i visningslabbet Halmstad intelligent home med titeln Teknik och metoder för ett boendeassisterat smart hem.

På onsdagen genomfördes workshoppar om bland annat nyttan av interaktiva skolmöbler för aktivitetsnivån hos danska skolbarn samt innovation och internationalisering ur ett hälsoperspektiv.

Sidan uppdaterad 2018-03-01