Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2016-04-20. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2016-04-20

Specialistsjuksköterskeutbildningar håller hög kvalitet

Högskolan i Halmstads magisterutbildning i omvårdnad och samtliga specialistsjuksköterskeutbildningar håller hög kvalitet. Det visar Universitetskanslersämbetets (UKÄ) uppföljning av tidigare kvalitetsutvärderingar.

– Det här beskedet är otroligt glädjande! Godkännandet av UKÄ är ett kvitto på att våra utbildningar på avancerad nivå håller en hög kvalitet och att våra åtgärder har varit de rätta. Det är av största betydelse för studenter, arbetsgivare och samhälle, säger Ing-Marie Carlsson, chef för avdelningen för hälsa och omvårdnad vid Akademin för hälsa och välfärd på Högskolan i Halmstad.

Hösten 2014 utvärderade UKÄ högskoleutbildningar till specialistsjuksköterska, samt generella examina på avancerad nivå inom vårdvetenskap och omvårdnad. För Högskolan i Halmstads del handlade det om magisterutbildningen i omvårdnad och specialistsjuksköterskeutbildningar i distriktssköterska, psykiatrisk vård samt barn och ungdom. Utbildningarna fick då omdömet ”bristande kvalitet”.

Tydliggjort forskningsanknytning

Vid uppföljningen gör UKÄ bedömningen att utbildningarna nu uppfyller kvalitetskraven för högre utbildning. Redan före granskningen hade ett omfattande förändringsarbete med att införa magisterexamen i specialistsjuksköterskeutbildningar påbörjats.

– Åtgärdsplanen har också inneburit ett utvecklingsarbete för att bland annat tydliggöra den vetenskapliga kvalitén i utbildningen och vikten av forskningsanknytning, som är oerhört betydelsefullt för yrkesutövningen för sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor. Arbetet har genomförts av våra kompetenta medarbetare vid avdelningen för hälsa och omvårdnad, och har letts av ämnesansvarig och studierektor, säger Ing-Marie Carlsson.

HANNA OLSSON

Sidan uppdaterad 2016-04-20