Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2017-06-02. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2016-12-09

Stephen Hwang föreslås bli ny rektor

Högskolestyrelsen har i dag beslutat föreslå regeringen att utse Stephen Hwang till ny rektor för Högskolan i Halmstad. Stephen Hwang är professor i teoretisk fysik med examina från Chalmers tekniska högskola, och sedan 2010 är han rektor vid Linnéuniversitetet.

– Jag är oerhört glad över att kunna föra fram Stephen Hwangs namn som vårt förslag till regeringen. Han har en lång och gedigen erfarenhet av ledarskap inom akademin, och alla som mött honom i rekryteringsprocessen har ställt sig bakom honom som kandidat, säger styrelseordförande Karin Starrin.

Stephen Hwang är 60 år och bosatt utanför Malmö. Bakom sig har han en lång akademisk karriär med examen från Chalmers och många års utbildning och forskning vid Karlstads universitet, där han är professor i teoretisk fysik. År 2010 utsågs han till rektor för det då nybildade Linnéuniversitetet. Han har en rad olika styrelse- och förtroendeuppdrag, bland annat som ordförande i expertgruppen för kvalitetsfrågor vid Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF), som ledamot i insynsrådet vid länsstyrelsen i Kronobergs län, och som ledamot i Utbildningsradions styrelse.

– Jag är övertygad om att Stephen Hwang med sin långa erfarenhet och sitt breda nätverk både i och utanför högskolesektorn har utmärkta förutsättningar att leda och utveckla Högskolan i Halmstad framöver, säger Karin Starrin. Föregående rektor har lagt en god grund för det arbetet, och nu handlar det om att förädla och bygga vidare.

Totalt var det sex personer som sökte befattningen som rektor vid Högskolan i Halmstad. Av dessa sex drog en tillbaka sin ansökan, och två kandidater intervjuades av rekryteringskommittén för tillsättning av ny rektor. Efter detta var Stephen Hwang den kandidat som gick vidare till hörande i tre olika hörandegrupper, som samtliga ställde sig bakom honom som kandidat. Högskolestyrelsens beslut innebär att Högskolan i Halmstad nu i en skrivelse till utbildningsdepartementet kommer att be regeringen att utse Stephen Hwang till rektor. Först när regeringen fattat sitt beslut kan Stephen Hwang tillträda befattningen.

Stephen Hwangs bakgrund i korthet:

  • Rektor, Linnéuniversitetet, 2010–
  • Professor i fysik, Karlstads universitet, 2000–
  • ”Associate Fellow”, CERN Theory division, Genève, Schweiz, 1998
  • Universitetslektor i fysik, Karlstads universitet, 1995–2000
  • Docent i teknisk fysik, Chalmers, 1991–
  • Forskarassistent, elementarpartikelgruppen vid institutionen för teknisk fysik, Chalmers, 1990–1995
  • ”Research Fellow”, CERN Theory division, Genève, Schweiz, 1988–1990
  • ”Research Fellow”, Steven Weinbergs forskargrupp, University of Austin, Texas, USA, 1986–1988
  • Teknologie doktor I teoretisk fysik, Chalmers, examen 1986
  • Civilingenjör i teknisk fysik, Chalmers, examen 1980

Stephen Hwang har genom åren haft en rad olika ledningsuppdrag som studierektor, programledare, forskningsledare, prefekt och dekan. Därtill har han eller har haft olika förtroende- och styrelseuppdrag inom bland annat Svenska Fysikersamfundet, insynsrådet vid länsstyrelsen i Kronobergs län, Linnéakademins forskningsstiftelse, Sveriges universitets- och högskoleförbund samt Utbildningsradion.

Stephen Hwang, i dag rektor vid Linnéuniversitetet.

Stephen Hwang är i dag rektor vid Linnéuniversitetet och föreslås bli ny rektor för Högskolan i Halmstad.

Sidan uppdaterad 2017-06-02