Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2016-10-27. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2016-10-27

Stipendier till examensarbeten inom området hälsa och hållbar uppväxt

Vid konferensen ”Hållbar uppväxt”, som hölls på Högskolan i går, den 26 oktober, delades två stipendier om totalt 20 000 kronor ut av Ljungbergska stiftelsen. Stipendierna tilldelades uppsatser på grund- och avancerad nivå inom området hälsa och hållbar uppväxt. Stipendieutdelningen är ett samarbete mellan Högskolan i Halmstad och Ljungbergska stiftelsen.

Årets stipendiater är Mari Nyhlén, Sabine Andersson, Victoria Längberg och Sandra Lindgren.

Victoria Längberg och Sandra Lindgren fick 10 000 kronor för sin uppsats på kandidatnivå i hälsopedagogik. Deras uppsats handlar om på vilket sätt ungdomar lär sig om hälsa genom sociala medier.

– Stipendiet känns som ett bevis för hur mycket tid vi lade ner på uppsatsen. Detta är så tacksamt, säger Victoria Längberg, och Sandra Lindgren fyller i:

– Vi visste inte ens om att vi var nominerade!

Victoria Längberg & Sandra Lindgren.

Barns upplevelser av synnedsättning är viktiga

Mari Nyhlén och Sabine Andersson fick stipendium, också det på 10 000 kronor, för sin magisteruppsats om specialisering inom ögonsjukvård. De har båda tagit examen vid Högskolan i Halmstad och arbetar som ögonsjuksköterskor på ögonkliniken i Malmö.

– Jag blev jätteglad över att få någonting tillbaka eftersom jag har lagt mycket av min fritid på uppsatsskrivandet, säger Mari Nyhlén.

De båda stipendiaterna uppmanar till ökad kunskap kring synnedsättning hos barn. Målgruppen är liten, men viktig och glöms ofta bort, just för att den är liten.

– Barn som lever med en synnedsättning kan i stort sätt göra samma saker som andra barn, men det krävs stöd och ekonomiska insatser från samhället. Många som har synnedsättning är oroliga och därför behöver man inom vården och omsorgen ha kunskaper om hur synnedsättning kan upplevas, för att kunna hjälpa barnen på bästa sätt, säger Sabine Andersson.

Sabine Andersson & Mari Nyhlén.

Viktigt att belysa studenternas arbeten

Forskningsområdet ”hälsa och hållbar uppväxt” på Högskolan i Halmstad är tvärvetenskapligt. Forskare och doktorander från olika ämnesområden och discipliner intresserar sig för olika perspektiv på barns hälsa och uppväxtvillkor inom samhälle, vård och omsorg.

Jens Nygren, docent i medicinska vetenskaper på Högskolan i Halmstad, är en av forskarna i gruppen och han menar att det är angeläget att uppmärksamma studenters arbeten, till exempel genom stipendier.

– Stipendieutdelningen är ett viktigt sätt att visa studenters hårda arbeten som står i samklang med den forskning som vi bedriver. I dag har stipendieutdelningen ägt rum för första gången i samverkan mellan Högskolan i Halmstad och Ljungbergska stiftelsen, något som vi kommer att fortsätta med.

Kriterierna för de belönade uppsatserna är att de är baserade på vetenskaplig kvalitet och har relevans inom området hälsa och hållbar uppväxt.

 

Text & bild: MARIA NAREVIK

Stipendiater

Sandra Lindgren & Victoria Längberg – 10 000 kronor
Kandidatuppsats i hälsopedagogik
Internet är den största källan till allt vi vet idag - om gymnasieungdomars lärprocesser kring hälsa genom interaktiv teknologi

Sabine Andersson &
Mari Nyhlén – 10 000 kronor
Magisteruppsats inom specialisering kring ögonsjukvård – oftalmologisk omvårdnad
Barns upplevelser av att leva med synnedsättning

Sidan uppdaterad 2016-10-27