Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2016-01-28. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2016-01-28

Värdeskapande mönster av digitala produkter förändrar tillverkningsföretag

Digitaliseringen av produkter gör att tillverkningsindustrin måste ändra sina affärsstrategier och fokusera på digital tjänsteinnovation. Ny forskning från Högskolan i Halmstad visar förändringen av värdenätverk inom fordonsindustrin och ger nya insikter för ett mer nätverksorienterat företagande.

Nästan allt omkring oss är digitalt och uppkopplat, vilket gör att industrier måste förändra sina strategier för produkt- och tjänsteutveckling. Genom att utforma nya digitala tjänster, kopplade till traditionella produkter, kan tillverkningsföretag skifta från produktorienterade till lösningsorienterade affärsstrategier. Processen är inte lätt – men i en ny doktorsavhandling presenteras en modell som kan ge industrier en ökad förståelse vid denna övergång.

– Digital tjänsteinnovation förändrar värdenätverken hos tillverkningsföretag. Digitalisering av produkter och digital tjänsteinnovation ses inom många industrier, men min forskning fokuserar på förändringen av värdenätverk inom fordonsindustrin, säger Asif Akram, som försvarar sin doktorsavhandling i informatik i dag vid Högskolan i Halmstad.

Läs den fullständiga artikeln på engelska.

Disputation

Tid och plats: 28 januari, 2016 kl 13:00 i Halda, Visionen, Högskolan i Halmstad.

Handledare: Maria Åkesson, Högskolan i Halmstad.

Opponent: Bendik Bygstad, Oslo universitet.

Examinator: Jan Ljungberg, Göteborgs universitet.

Avhandlingens titel: Value Network Transformation – Digital Service Innovation in the Vehicle Industry

Text: LOUISE WANDEL

Photo: JOACHIM BRINK

Asif Akram disputerar i informatik den 28 januari 2016 och är knuten både till Akademin för informationsteknologi vid Högskolan i Halmstad och IT-fakulteten vid Göteborgs universitet.

Sidan uppdaterad 2016-01-28