Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2013-04-24. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2013-04-24

Högskolan får rätt att examinera doktorer inom hälsa och livsstil

Högskolan i Halmstad får rätt att utfärda examen på forskarnivå inom området hälsa och livsstil. Det beskedet kom i dag från Universitetskanslersämbetet.

– Det här är ett mycket glädjande besked och jag är stolt över lärosätet och alla som har arbetat hårt med ansökan. Vi har nu säkerställt en vetenskaplig bredd som är viktig för oss. Utöver teknik, innovation och ekonomi har vi nu en ännu starkare bas i områden som berör välfärdssektorn, säger rektor Mikael Alexandersson och fortsätter:

– Det här betyder inte bara mycket för Högskolan, utan har även ett regionalt och nationellt värde. Vi står inför stora utmaningar i framtiden, till exempel när det gäller en befolkning som blir allt äldre, vårdens utveckling och grupper i samhället vars ohälsa ökar. Det finns ett stort kunskapsbehov inom det här området.

Utbildning från grund- till forskarnivå
Beslutet innebär att Högskolan i Halmstad får tillstånd att utfärda licentiatexamen och doktorsexamen inom området hälsa och livsstil, som här innefattar ämnena omvårdnad, handikappvetenskap och idrottspsykologi. I dag är de forskarstuderande som är verksamma inom området knutna till andra lärosäten med forskarutbildningsrättigheter.

– Kunskapsmässigt passar det bra – vi har redan mycket utbildning inom området och nu finns möjlighet till progression hela vägen från grundnivå till forskarnivå. Detta tillsammans med bredden innebär att vårt lärosäte både blir mer robust och komplett, säger Mikael Alexandersson.

En tredje ansökan i hamn
Högskolan i Halmstad fick 2010 rätt att utfärda examen på forskarnivå inom två områden: informationsteknologi och innovationsvetenskap. Då ansökte Högskolan även om att få bedriva forskarutbildning inom området hälsovetenskap. Ansökan avslogs, bland annat med motiveringen att området inte var tillräckligt avgränsat. I höstas gick Högskolan in med en ny ansökan, den här gången inom hälsa och livsstil.

– Vi har arbetat intensivt med att avgränsa och utveckla forskningsområdet och ta fram en modell för hur de olika delarna ska samverka. Det här är ett gott betyg för vår forskning och visar att vi har satsat rätt, säger Urban Johnson, forskningsledare på Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI) och den som har lett arbetet med ansökan.

Helhetsgrepp på hälsa
Den forskning som Högskolan i Halmstad bedriver inom området handlar framför allt om hälsofrämjande processer, funktionshindrades villkor och samband mellan hälsa och fysisk aktivitet. Urban Johnson ser stora fördelar med att samla ämnena omvårdnad, handikappvetenskap och idrottspsykologi.

– Det ger perspektiv på människors hälsa och livsstil på flera nivåer – individ, grupp och samhälle. För att få en rättvis bild av området hälsa är det viktigt med detta helhetsgrepp, säger Urban Johnson. 

Dra lärdom av andra
Inledningsvis planeras antalet forskarstuderande i forskarutbildningen att vara tio, varav ungefär hälften ska bestå av redan aktiva som flyttar över från andra lärosäten. Resterande ska nyrekryteras. Planen är att inom några år öka antalet forskarstuderande till ungefär 15.

– Vi ska nu ta fram en tidsplan över när utbildningen kan starta och hur vi ska strukturera den mer i detalj. Här har vi en fördel av att vi kan dra lärdom av arbetet som har gjorts vid de andra forskningsmiljöerna, säger Urban Johnson.

IDA LÖVSTÅL

Urban Johnson, professor och forskningsledare på CVHI, har lett arbetet med ansökan.

Sidan uppdaterad 2013-04-24