Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2017-12-20. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2015-03-05

Högskolans studenter intressanta för företag

Vad innebär det att vara trainee? Det fick några av Högskolans studenter veta mer om under måndagens gästföreläsning med företrädare för
management- och IT-bolaget Acando.

– Vi vill väldigt gärna dela med oss av våra erfarenheter och ser Affärssystemprogrammet i Halmstad som en intressant utbildning för att rekrytera framtida studenter till oss. Den innehåller en blandning av IT och verksamhetskunskap på ett spännande sätt, säger Sofie Hedin, teammanager inom Acandos traineeprogram.

Emil Björkman har läst Affärssystemprogrammet på Högskolan i Halmstad. I veckan var han tillbaka för att föreläsa för nuvarande studenter om sin tillvaro efter examen.

Föreläsningen hölls i Bærtlingsalen och samlade ett 70-tal studenter från Affärssystemsprogrammet, Digital design och innovation, Valfritt informatikprogram och Multimediadesign.

Eftermiddagen inleddes med en presentation av hur ett traineeprogram kan se ut och vad det innebär. Därefter följde en paneldebatt där studenterna fick fråga företaget om allt som hör till konsultrollen, till exempel vilka krav och förväntningar som ställs på en nyutexaminerad student i dag från konsultbolagets sida.

Fick traineeplats efter VFU

En av föreläsarna var Emil Björkman, som är tidigare student på Affärssystemprogrammet och går Acandos nuvarande traineeprogram. Han fick kontakt med företaget redan under studietiden eftersom han gjorde sin VFU (verksamhetsförlagda utbildning) där.

– Affärssystemprogrammet har gett mig mycket goda förutsättningar för en roll som konsult genom mixen av informatik och ekonomi i utbildningen, säger Emil Björkman.

Motsvarar arbetsmarknadens krav

Lars-Göran Persson och Christer Rehnström är programansvariga för Affärssystemprogrammet på Högskolan i Halmstad, och de som arrangerade föreläsningen.

– Det är roligt att så stora och spännande företag uppmärksammat vår utbildning som kontinuerlig rekryteringskälla av duktiga studenter. Det visar att utbildningens innehåll motsvarar arbetsmarknadens krav på vad en student ska ha med sig efter utbildningen, säger Lars-Göran Persson.


Sofie Hedin, Emil Björkman och Emilia Liljeström berättade om vad det innebär att vara trainee och bolagets traineeprogram.

Sidan uppdaterad 2017-12-20