Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2014-11-20. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2014-11-20

Sparbanksstiftelsen Kronan prisar Halmstadsstudenter

13 studenter vid Högskolan i Halmstad får sammanlagt 275 000 kronor i stipendier från Sparbanksstiftelsen Kronan för kreativa examensarbeten. En digital anslagstavla för äldre, ett fjärrstyrt glasräcke och ett biometriskt värdebevis för offentliga garderober är några av de prisade projekten.

Fyra examensarbeten från Högskolan i Halmstad belönas med 50 000 kronor och tre med 25 000 kronor. Sex arbeten är från Utvecklingsingenjörsprogrammet och ett från Biomekanikprogrammet.

Innovativa företags- eller produktidéer

Sparbanksstiftelsen Kronan delar varje år ut stipendier till studenter som har skrivit sina examensarbeten vid Högskolan i Halmstad, Blekinge tekniska högskola eller Linnéuniversitetet i Växjö. Examensarbetena ska vara på kandidat- eller magisternivå.

Studenterna belönas för innovativa företags- eller produktidéer. I bedömningen premieras kreativitet, praktisk relevans, affärspotential och stor samhällsnytta.

Stipendieutdelning i Växjö

I år delas sammanlagt 800 000 kronor ut till 45 studenter och 24 examensprojekt. Av dessa medel går 275 000 kronor till Högskolan i Halmstad, 300 000 kronor till Linnéuniversitetet och 225 000 kronor till Blekinge tekniska högskola. Årets stipendieutdelning ägde rum den 19 november vid Linnéuniversitetet i Växjö.

Text: IDA LÖVSTÅL
Bilder: HANS-ERIK ELDEMARK

Studenterna från Högskolan i Halmstad fick igår ta emot Sparbanksstiftelsen Kronans stipendier för sina examensarbeten.

Stipendier Högskolan i Halmstad


50 000 kronor:

Anna Jönsson och Emily Brettéus, biomekanikingenjörer, har tagit fram ett instrument som underlättar arbetet med oral protetik inom tandvården, till exempel vid installation av tandimplantat. Instrumentet både ökar säkerheten för patienten och underlättar för tandvårdspersonal. Initiativet kommer från en tandhygienist och tandsköterska vid Specialisttandvården i Halland.

Johan Ekelund och Martin Nilsson, utvecklingsingenjörer, har utvecklat en digital anslagstavla anpassad för äldre. Den interaktiva skärmen har inbyggd mjukvara och användaren kan ta del av information på ett självständigt sätt. Förutom att underlätta för äldre att använda teknik på egna villkor kommer den att underlätta hemtjänstens arbete.

Daniel Sträng, utvecklingsingenjör, har utvecklat en elektronisk produkt som kan liknas vid en digital orienteringskontroll. Initialt är syftet att den ska användas inom actionsporter, som paintball och airsoft, men det finns också många fler tänkbara användningsområden.

Robert Johansson och Andreas Andreen, utvecklingsingenjörer, har tagit fram ett system som på ett säkert sätt håller ordning på förvarade tillhörigheter i garderober på mässor, teatrar etc. Vid inlämning av objekt scannas besökarens finger och den unika koden för fingeravtrycket kopplas till garderobsgalgen, SwiftHanger.

25 000 kronor:

Kim Gutestam och Mattias Magnusson, utvecklingsingenjörer, har utvecklat en teknisk lösning för att verifiera att träning, motion och rehabilitering ger önskad effekt.

Joel Hultin och Emil Ekeroth, utvecklingsingenjörer, har utvecklat ett fjärrstyrt höj- och sänkbart glasräcke.

Anders Hedborg och Robin Sandberg, utvecklingsingenjörer, har utvecklat en teknik för att detektera skadliga och oönskade föremål vid skörd på fält.

Stipendierna delades ut i går vid Linnéuniversitetet i Växjö.

Sidan uppdaterad 2014-11-20