Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2017-12-04. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Nyheter (för RSS-export)

 • 2018-04-18
  Programmen sjuksköterska, civilekonom och IT-forensik fortsatt populära
  När Antagning.se stängde anmälan i måndags kunde Universitets- och högskolerådet, UHR, räkna in 360 152 anmälningar till höstens program och kurser på universitet och högskolor. Det är två procent färre jämfört med höstterminen 2017. Antalet individer som har sökt till Högskolan i Halmstad ökade dock något. Endast sex andra lärosäten i landet har en ökning av antalet sökande. De mest populära utbildningarna på Högskolan i Halmstad är även i år sjuksköterskeprogrammet, civilekonomprogrammet samt IT-forensik och informationssäkerhet
 • 2018-04-16
  Ny akademichef rör sig gärna i tvärvetenskapen och i laboratorier
  Den nya chefen för Akademin för lärande, humaniora och samhälle vid Högskolan i Halmstad heter Susanna Öhman och hon är i dag dekan vid Humanvetenskapliga fakulteten vid Mittuniversitetet. Susanna Öhman tillträder som akademichef vid Högskolan den 1 augusti och tar då bland annat med sig bred chefserfarenhet, kunskap om risker och en förkärlek till labb med många perspektiv.
 • 2018-04-12
  Nytt huvudområde sätter träningsfysiologin i fokus
  Högskolan i Halmstads redan unika utbildningsprogram Biomedicin – inriktning fysisk träning byter huvudområde och därmed också namn. Från höstterminen 2018 får utbildningen tydligare fokus och går mer på djupet inom träningsfysiologi. Utbildningen är unik i Sverige genom att kombinera biomedicin och träningsfysiologi. Efter examen kan studenterna kalla sig träningsfysiolog.
 • 2018-04-11
  Fler specialistsjuksköterskor inom ögonvård behövs
  Från och med hösten 2018 ger Högskolan i Halmstad en utbildning som leder till specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot oftalmologisk vård (ögonsjuksköterska).
  – Det finns ett skriande behov av sjuksköterskor med specialist­kompetens i ögonsjukdomar och ögonsjukvård, säger Jeanette Källstrand, lektor i omvårdnad och programansvarig.

 • 2018-04-11
  Förändringar i sjuksköterske­programmet för att möta framtidens vårdbehov
  Höstens nya studenter på sjuksköterskeprogrammet på Högskolan i Halmstad får ett pinfärskt programupplägg – utbildningen har reviderats för att bättre matcha framtidens arbetsmarknad.
  – Den stora skillnaden mot tidigare är att alla våra sjuksköterske­studenter nu kommer att ha verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i kommunal hälso- och sjukvård. Det beror på att vården förändras och fler patienter vårdas i hemmet – alltså i kommunal regi, så det ska man ha träffat på när man är färdig med sin examen och ska ut i arbetslivet, säger Annika Jensen, programansvarig för sjuksköterskeprogrammet vid Högskolan i Halmstad.

 • 2018-04-10
  Fortsatt samarbete mellan Falkenbergs kommun och Högskolan i Halmstad
  Falkenbergs kommun och Högskolan i Halmstad fortsätter att jobba ihop för att möta dagens och framtidens samhällsutmaningar. Organisationerna är överens om att förlänga det intentionsavtal som finns.
 • 2018-04-09
  Social robot hjälpte Sebastian på tentan
  När Sebastian Arnstorp skulle skriva tenta i kursen Administration av datorsystem på Högskolan i Halmstad, valde han att ta hjälp av den sociala roboten Furhat. Det är något han rekommenderar andra att göra. Speciellt studenter som, liksom han själv, har dyslexi.
 • 2018-03-28
  Arkitekter i skolan: Skolgårdskreatörer besökte Högskolan
  När en ny skolgård ska byggas är det av största vikt att elevernas åsikter och idéer tas till vara. I höstas deltog årskurs 3 på Linehedskolan i Halmstad i projektet ”Arkitekter i skolan” för att skapa ett konstverk till den egna skolgården.
 • 2018-03-27
  Satsning på 21 miljoner ska göra sjukvården mer digital
  Digga Halland, ett halländskt samverkansprojekt för att öka den digitala kompetensen inom vård- och omsorgssektorn, får 21 miljoner kronor från Europeiska socialfonden. Högskolan i Halmstad, Region Halland och de halländska kommunerna står bakom den gemensamma ansökan som Strukturfondspartnerskapet i Västsverige nu beviljat.
 • 2018-03-26
  Lärosäten kraftsamlar för att fler ska välja en lärarutbildning
  Sverige har en akut lärarbrist. Enligt Skolverkets senaste prognos behöver Sverige examinera 15 100 lärare varje år fram till 2031 för att matcha rekryteringsbehovet. Det är nästan dubbelt så många som examineras i dag. Nu går Högskolan i Halmstad och ytterligare 13 lärosäten samman i satsningen ”jag är lärare” för att öka antalet sökande till lärarutbildningen och förändra synen på yrket.
Sidan uppdaterad 2017-12-04