Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-12-10. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Tentor som anlänt till Servicecenter

Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap (ETN)

Tentamensdatum

Kurskod

Kursnamn

Lärare

2018-11-16

NA2026

Nationalekonomi, Mikro

Lars Andersson

2018-11-01

BY2010

Husbyggnad I

Åke Spångberg

2018-11-01

JU2003

Revisorsjuridik, Kredit och obeståndsrätt

Claes Arvidsson

2018-11-01

ju6001

Revisorsjuridik, Kredit och obeståndsrätt

Claes Arvidsson

2018-10-30

JU4006

Hyresrätt o teknisk fastighetsförvaltning

Joakim Hugoson

2018-11-02

JU2005

Fastighetsrätt, tentamen fastighetsköp

Magnus Lindberg

2018-11-02

IE2007

Hållbar projektledning

Jeanette Gullbrand

2018-10-30

JU1001

Juridisk översiktskurs med offentligrättslig inriktning

Magdalena Lindberg

2018-11-01

BY2013

Husbyggnadsteknik och hållbar byggplanering

Margaretha B & Helge Averfalk

2018-10-31

TE4003

Produktutveckling med produktförnyelseprojekt

Lars Holmdahl

2018-10-31

BY4046

Installationsteknik och vatten- och avfallsteknik

Åke Spångberg

2018-11-02

IE2005

Projektledning

Jeanette Gullbrand

2018-10-31

MX6010

Ekotoxikologi och miljöövervakning

Sylvia Waara

2018-11-01

BI4021

Zoologisk morfologi

Lars-Erik Widahl

2018-11-01

ST2005

Ekonomisk statistik

Lars Andersson

2018-11-02

NA4024

Arbete i förvaltning

Kristian Eno

2018-10-31

FÖ6004

Företagsekonomi, inriktning externredovisning

Titti Eliasson

2018-10-31

FÖ6007

Företagsekonomi, inriktning externredovisning

Titti Eliasson

2018-10-31

FÖ6006

Företagsekonomi, inriktning externredovisning

Titti Eliasson

2018-10-31

MT2014

Materiallära

Jonas Bäckman

2018-10-30

BY4048

Betongteknik

Johan Lind

2018-10-30

JU2024

Juridisk översiktskurs

Magdalena Lindberg

2018-10-30

FÖ8013

Redovisning, revision och finansiering

Eva Berggren

2018-10-31

BM4016

Cellfysiologi

Åsa Andersson

2018-10-30

BI2039

Evolution

Clas Dahlin

2018-11-01

BI2040

Fältbiologi och systematik

Clas Dahlin

2018-10-29

NA4025

Internationell ekonomi, öppen makro

Ulf Grönkvist

2018-11-01

NA2026

Nationalekonomi Makro

Ulf Grönkvist

2018-10-31

NA2019

Mikroekonomisk teori med tillämpningar

Niclas Frifelt

2018-10-29

BM8012

Människans prestationsförmåga, dess begränsningar och möjligheter

Åsa Andersson

2018-10-30

FÖ2014

Marknadsföring

Faisal Iddris

2018-10-31

FÖ6031

Kalkylering och värdering av fastigheter

Hans Mörner

2018-10-30

Fö8032

Internationella marknadsföringsstrategier

Susanne Durst

2018-10-29

BM4014

Patofysiologi och Farmakologi

Emma Haglund

2018-10-30

KE4009

Miljökemi

Roger Lindegren

2018-11-02

IK2045

Informationssystem och marknadsföring i nya media

Christer Renström

2018-10-29

EN4014

Solenergiteknik

Erik Möllerström

2018-11-01

EN4012

Fjärrvärmeteknik

Helge Arvefalk

2018-10-30

JU2009

Bostadsrätt - ombildning

Per-Åke Irsog

2018-05-28

BY4024

Byggmekanik II

Göran Nilsson

2018-11-02

EN2032

Energiförsörjning

Hedi Norrström

2018-10-29

FÖ2006

Ekonomistyrning

Kerstin Berg, Lars-Göran Persson

2018-10-30

FÖ2004

Business Culture I

Thomas Helgesson

2018-05-31

MT2014

Materiallära

Jonas Bäckman

2018-10-30

MA2003

Tillämpad matematik

Bertil Nilsson

2018-10-0

ST2005

Ekonomisk statistik

Lars Andersson

2018-08-14

BY4033

Juridik och etik inom byggsektorn

Jannice Käll/Johan Lund

2018-08-13

HA2001

Beskattningsrätt 7,5 hp

Magdalena  Lindberg

2018-08-13

JU2017

Allmän beskattningsrätt 7,5 hp

Magdalena Lindberg

2018-08-17

BY4036

Byggmekanik 1

Göran Nilsson

2018-08-17

FÖ4002

Finanseríng

Elias Bengtsson

2018-08-15

BY2014

Byggfysik med materiallära 

Margaretha Borgström

2018-08-15

JU4004

Entreprenad- och kontraktsrätt 7,5 hp

Joakim Hugosson

2018-08-17

HA2002

Juridisk översiktskurs med handelsrättslig inriktning 

Magdalena Lindberg

2018-08-17

JU2024

Juridisk översiktskurs

Magdalena Lindberg

2018-08-13

BY4047

Byggprojektledning med geodetisk mätteknik

Åke Spångberg

2018-08-13

NA2023

Finansiell ekonomi

Bengt Kjellgren

2018-08-14

GO4002

Geoteknik med grundläggning

Åke Spångberg

2018-08-17

MX2013

Miljösystemanalys

Niklas Karlsson

2018-08-15

FÖ4036

Redovisning och finansiell planering

Titti Eliasson & Kerstin Berg

2018-08-15

FY0012

Bastermin - Fysik, Prov B

Pererik Andreasson

2018-08-13

FY0012

Bastermin - Fysik, Prov A

Pererik Andreasson

2018-08-13

BI2042

Fysiologi

Lars-Erik Widahl & Clas Dahlin

2018-08-13

FÖ2001

Affärsredovisning

Eva Berggren

2018-08-17

MT4019

Materiallära och maskinelement

Hans Löfgren

2018-08-16

MA2018

Tillämpad matematik III - Statistik

Bertil Nilsson

2018-08-15

MT4026

Mekanik

Hans Löfgren

2018-08-16

FÖ2042

Organisation och ledarskap

Pia Ulvenblad

2018-03-15

FÖ2069

Industriell marknadsföring

Gideon Jojo Amos

2018-08-13

MA2018

Tillämpad matematik III

Bertil Nilsson

2018-08-14

MA0023

Bastermin matematik, tentamen 1

Mats Andreasson

2018-05-31

BY2010

Husbyggnad I

Åke Spångberg

2018-05-30

BY4046

Installationsteknik och vatten- och avfallsteknik, del 2

Åke Spångberg

2018-05-30

BY4046

Installationsteknik och vatten- och avfallsteknik, del 1

Åke Spångberg

2018-05-30

BY4021

Husbyggnad II

Åke Spångberg & Ingemar Josefsson

2018-05-29

BY4036

Byggmekanik I

Göran Nilsson

2018-05-31

NA2018

Makroekonomisk teori med tillämpningar

Niclas Frifelt

2018-05-31

FÖ2014

Marknadsföring I

Thomas Helgesson

2018-05-23

FÖ2014

Marknadsföring I

Thomas Helgesson

2018-05-29

FÖ4036

Redovisning & finansiell planering

Titti Eliasson & Kerstin Berg

2018-06-26

FÖ2065

Marknadsföring I

Thomas Helgesson

2018-07-04

NA2035

Finansiell ekonomi

Bengt Kjellgren

2018-07-04

NA2023

Finansiell ekonomi

Bengt Kjellgren

2018-05-29

FÖ2004

Affärskultur

Venilton Reinert

2018-05-31

JU2028

Juridisk grundkurs i idrottsjuridik

Magdalens Lindberg

2018-05-25

NA4017

Industriell organisation

Niclas Frifelt

2018-06-01

BY4039

Byggkonstruktion I

Johan Lind

2018-06-01

LO1001

Organisation, ledarskap och personalutveckling I

Titti Eliasson, Marielle Wall

2018-06-01

FÖ2042

Organisation och ledarskap

Pia Ulvenblad

2018-05-24

BY4047

Byggprojektledning med geodetisk mätteknik

Åke Spångberg

2018-05-29

GO4002

Geoteknik med grundläggning

Åke Spångberg

2018-06-01

FÖ2066

Organisation och ledarskap

Pia Ulvenblad

2018-05-30

NA2026

Nationalekonomi, Mikro

Lars Andersson

2018-05-31

IK2058

Systemutveckling och databasdesign

Lars-Olof Johansson

2018-05-24

ET2010

Elektroteknik

Tommy Salomonsson

2018-05-29

JU2005

Fastighetsrätt-fastighetsköp

Magnus Lindberg

2018-05-28

JU4003

Fastighetsrätt

Magnus Lindberg

2018-05-23

HA2001

Beskattningsrätt

Kjell Johansson

2018-05-22

JU2024

Juridisk översiktskurs

Magdalena Lindberg

2018-05-22

HA2002

Juridisk översiktskurs med handelsrättslig inriktning

Magdalena Lindberg

2018-05-29

NA2026

Nationalekonomi makro

Ulf Grönkvist

2018-06-01

FÖ4002

Finansiering

Elias Bengtsson

2018-06-14

MA0023

Bastermin matematik

Mats Andreasson, Mats Gunnarsson

2018-05-28

BY2013

Husbyggnadsteknik och hållbar byggplanering

Margaretha Borgström

2018-05-23

BY2014

Byggfysik med materiallära

Margaretha Borgström

2018-05-28

NA2019

Mikroekonomisk teori

Niklas Frifelt

2018-05-22

JU4004

Entreprenad- och kontraktsrätt

Joakim Hugosson

2018-05-29

IE2007

Hållbar projektledning

Jeanette Gullbrand

2018-05-25

BI4023

Terrestra ekosystem

Göran Sahlén

2018-05-29

HA2001

Beskattningsrätt

Magdalena Lindberg

2018-05-24

FÖ2001

Affärsredovisning

Eva Berggren

2018-05-24

EN4015

Vindkraftteknik

Jonny Hylander

2018-05-31

BI2042

Fysilologi

Lars Widahl

2018-05-24

MX4015

Miljömedicin

Zsofia Benes

2018-05-23

BM4013

Funktionell anatomi

Sofia Ryman Augustsson

2018-05-21

FY4003

Tillämpad fysik

Fredric Ottermo

2018-05-28

BM4019

Träningsfysiologi

Sofia Ryman Augustsson

2018-05-29

NA2024

Internationell ekonomi-handelsteori och handelspolitik

Ulf Grönkvist

2018-06-04

MT4020

Mekanik och hållfasthetslära I

Zlate Dimkovski

2018-05-25

BI4030

Träningslära

Charlotte Olsson

2018-05-18

BY4033

Juridik och etik inom byggsektorn

Magnus Lindberg

2018-05-21

NA4026

Finansiella marknader

Bengt Kjellgren

2018-05-21

NA2023

Finansiell ekonomi

Bengt Kjellgren

2018-05-31

IK2045

Informationssystem och marknadsföring i nya media

Christer Rehnström

2018-05-23

FÖ2014

Marknadsföring I

Susanne Durst

2018-05-31

BI2007

Zoologisk fysiologi

Lars-Erik Windahl

2018-05-22

MX2013

Miljösystemanalys

Hanna Norrman

2018-05-21

EN6011

Framtida energisystem

Heidi Norrström

2018-05-30

FÖ2006

Ekonomistyrning

Kerstin Berg

2018-05-25

BI4027

Biomekanik

Linda Lundgren, James Parker

2018-05-30

IE2006

Utveckling av nya varor och tjänster

Maya Hoveskog

2018-05-30

DT4005

Avancerad Routing

Malin Bornhager

2018-05-23

FY0012

Bastermin fysik

Pererik Andreasson

2018-05-31

IE2008

Industriell ekonomi

Eva Berggren, Kerstin Berg

2018-05-30

TE4003

Produktutveckling med produktförnyelseprojekt

Leif Nordin

2018-05-21

IE2009

Industriell ekonomi

Kerstin Berg

2018-05-22

FÖ2012

Konsumentbeteende

Susanne Durst

2018-05-22

IE2010

Projektledning och projektarbete I

Maya Hoveskog

2018-05-23

JU2017

Allmän beskattningsrätt

Magdalena Lindberg

2018-05-30

MA2003

Tillämpad matematik I

Bertil Nilsson

2018-05-28

MA2018

Tillämpad matematik III Tentamen ODE

Bertil Nilsson

2018-05-31

MA2018

Tillämpad matematik III Tentamen statistik

Bertil Nilsson

2018-06-01

MA2004

Tillämpad matematik II

Bertil Nilsson

2018-05-25

KE4011

Organisk kemi

Roger Lindegren

2018-05-25

ER8019

Fördjupningskurs i fjärrvärmeteknik

Urban Persson

2018-05-30

MT4025

Strömningsmekanik

Zlate Dimkovski

2017-12-20

BI6019

Naturvårdsbiologi

Göran Sahlén

2018-05-14

BI2011

Ekologi

Göran Sahlén

2018-05-29

BI2043

Geografiska informationssystem

Urban Persson

2018-03-14

BI6013

Taxonomi och fylonegi

Göran Sahlén

2018-05-28

BI4031

Naturvärdesbedömning

Marie Magnheden

2018-05-24

EN4008

Ellära

Thomas Munther

2018-05-02

MT2014

Materiallära

Jonas Bäckman

2018-05-18

MT4027

Hållfasthetslära

Gunnar Weber, Zlate Dimkovski

2018-05-28

MA0023

Bastermin matematik

Mats Andreasson

2018-05-28

BI2014

Cellbiologi

Claes Dahlin

2018-05-28

MT6006

Maskinelement

Hans Löfgren

2018-05-22

MT4019

Materiallära och maskinelement I

Hans Löfgren

2018-05-25

MX4014

Inomhusmiljö och hälsa

Kristian Eno

2018-05-22

KE0007

Bastermin kemi

Roger Lindegren

2018-05-22

FÖ2064

Ekonomistryning

Lars-Göran Persson

2018-05-18

MT4027

Hållfasthetslära-beräkning

Gunnar Weber

2018-05-18

MT4020

Mekanik och hållfasthetslära I, Hållfasthetslära-beräkning

Gunnar Weber

2018-04-03

BI2014

Cellbiologi

Claes Dahlin

2018-04-03

TE4004

Affärsutveckling

Christer Norr

2018-04-06

JU2005

Fastighetsrätt- hyresrätt

Magnus Lindberg

2018-04-03

MT6009

Produktion och produktionsorganisation

Christer Norr

2018-04-06

FÖ2042

Organisation och ledarskap

Dorit Christensen

2018-04-06

NA2018

Makroekonomisk teori med tillämpningar

Niclas Frifelt

2018-04-04

JU6001

Revisorsjuridik

Joakim Hugosson, Per-Ola Ulvenblad

2018-04-05

BY4039

Byggkonstruktion

Johan Lind, Åke Spångberg

2018-04-05

JU1001

Socialrätt

Magdalena Lindberg

2018-04-19

LO2005

Logistik

Christer Norr, Leif Nordin

2018-04-05

JU4003

Fastighetsrätt

Magnus Lindberg

2018-03-15

FÖ2020

Marknadsföring

Venilton Reinert

2018-03-16

BY4039

Byggkonstruktion

Johan Lind, Åke Spångberg

2018-04-04

BY4046

Installationsteknik och vatten- och avfallsteknik

Åke Spångberg

2018-04-04

BY4021

Husbyggnad

Ingemar Josefsson, Åke Spångberg

2018-04-03

FÖ4007

Vetenskaplig metod, teori och

Göran Svensson

2018-04-03

NA2026

Mikro

Lars Andersson

2018-04-04

FÖ2001

Affärsredovisning

Eva Berggren

2018-04-03

JU4001

Familjerätt- och inskrivningsrätt

Magnus Lindberg

2018-04-06

IE2008

Industriell ekonomi

Kerstin Berg

2018-04-04

BM4019

Träningsfysiologi

Sofia Ryman Augustsson

2018-04-06

MX6009/MX6005

MIljöskyddsteknik- vatten och mark

Per Magnus Ehde

2018-04-05

MT6006

Maskinelement

Hans Löfgren

2018-03-16

BY4036

Byggmekanik I

Göran Nilsson

2018-04-05

JU2025

Handels-och marknadsrätt

Per-Åke Irskog

2018-04-06

BM8008

Mäta och bedöma kroppens prestationsförmåga

Ann Bremander

2018-04-03

HA2002

Juridisk översiktskurs

Magdalena Liundberg

2018-03-16

FY0012

Bastermin fysik

Pererik Andreasson

2018-03-13

GO4002

Geoteknik

Åke Spångberg

2018-03-16

BY4039

Byggkonstruktion

Åke Spångberg

2018-03-14

BY3001

Fastighetsförmedling

Per-Åke Irskog

2018-04-04

ST2005

Ekonomisk statistik, Beskrivande statistik och och sannolikthetslära

Lars Andersson

2018-04-06

ST2005

Ekonomisk Statistik, Statistisk slutledning

Lars Andersson

2018-04-03

MT4025

Strömningsmekanik

Zlate Dimkovski

2018-03-15

NA4021

Kvantitativa metoder

Niclas Frifelt

2018-04-06

MA2004

Tillämpad matematik II

Bertil Nilsson

2018-03-16

JU4005

Hyresrätt och exekution av fast egendom

Per-Ola Ulvenblad

2018-03-14

FÖ4036

Redovisning och finansiell planering

Kerstin Berg

Hemtentamen

NA4021

Kvantitativa metoder

Niclas Frifelt

2018-03-16

FÖ2042

Organisation och ledarskap

Pia Ulvenblad

2018-03-14

IE2006

Utveckling av nya varor och tjänster

Maya Hoveskog

2018-03-12

HA2001

Beskattningsrätt I

Magdalena Lindberg

2018-03-14

MT4020

Mekanik och hållfasthetslära

Zlate Dimovski

2018-03-13

FÖ2006

Ekonomistyrning

Kerstin Berg

2018-03-16

BI4002

Botanik- fysiologi och anatomi

Clas Dahlin

2018-03-13

NA2024

Internationell ekonomi: handelsteori och handelspolitik

Ulf Grönkvist

2018-03-15

EN4013

Installationsteknik

Ingemar Josefsson

2018-03-12

TE4002

Reglerteknik

Thomas Munther

2018-03-16

FÖ6008

Strategisk marknadsföring I

Faisal Iddris

2018-03-13

BI2007

Zoologisk fysiologi

Lars-Erik Widahl

2018-03-15

FÖ2063

Affärsredovisning

Lars-Göran Persson

2018-03-14

MT4026

Mekanik

Hans Löfgren

2018-01-03

BY4024

Byggmekanik II

Göran Nilsson

2018-03-15

FÖ2071

Varumärken

Susanne Durst

2018-03-15

KE4010

Grundläggande kemi

Roger Lindegren

2018-03-14

MA0022/MA0024/MA0023

Bastermin matematik

M. Andreasson/M.  Gunnarsson

2018-03-15

BM2016

Epidemiologi och biostatistik

Emma Haglund

2018-03-13

BM4017

Molekylärbiologi och immunologi

Åsa Andersson

2018-03-15

MA2018

Tentamen statistik

Bertil Nilsson

2018-03-12

EN6010

Energisystemets styrmedel

Helge Arefalk, Kristina Lyngerud

2018-03-12

BI2042

Fysiologi

Lars-Erik Widahl

2018-03-12

MA2018

Tentamen ODE

Bertil Nilsson

2017-12-21FÖ2020
Marknadsföring

Venilton Reinert

2018-02-15

FÖ2045

Verksamhetsplanering med miljö och kvalitetsledning

Kerstin Berg

2018-01-09

MT6009

Produktion och produktionsorganisation

Christer Norr

2018-01-10

NA2018

Makroekonomisk teori med tillämpningar

Niclas Frifelt

2018-01-03

BY4024

Byggmekanik II

Göran Nilsson

2018-02-02

HA2001

Beskattningsrätt del 2

Magdalena Lindberg

2018-01-31

FÖ6004

Företagsekonomi inr. externredovisning

Kjell Johansson

2018-01-03

FÖ8013

Redovisning, revision och finansiering

Jürgen Claussen

2018-01-08

HA2002

Juridisk översiktskurs med handelsrättslig inr.

Per-Åke Irskog

2018-01-12

JU1001

Socialrätt

Magdalena Lindberg

2018-01-12

JU2025

Handels- och marknadsrätt

Per-Åke Irskog

2018-01-11

NA2026

Nationalekonomi - Mikro

Lars Andersson

2018-01-10

JU6001

Revisorsjuridik

Joakim Hugosson, Per-Ola Ulvenblad

2018-01-11

BY4046

Installationsteknik och vatten- och avfallsteknik

Åke Spångberg

2018-01-02

BY2013

Husbyggnadsteknik och hållbar byggplanering

Margaretha Borgström

2018-01-09

JU4003

Fastighetsrätt

Magnus Lindberg

2018-02-02

MX2019

Djurhållning på lantbruk

Helena Kummel

2018-01-05

BI4024

Akvatisk biologi och naturvård

Lars-Erik Widahl

2018-01-08

FÖ2066

Organisation och ledarskap

Dorit Christensen

2018-01-08

FÖ2042

Organisation och ledarskap

Dorit Christensen

2018-01-11

JU2005

Hyresrätt del 2

Magnus Lindberg

2018-01-09

JU4001

Familjerätt och inskrivningsrätt

Magnus Lindberg

2018-01-12

IN8010

Management av teknologi

Christer Norr

2018-01-09

IE2005

Projektledning och projektarbete I

Marielle Wall

2018-01-02

BY2014

Byggfysik med materiallära

Margareta Borgström

2018-01-09

ST2005

Ekonomisk statistik

Lars Andersson

2018-01-09

BM4018

Biomedicinska laboratoriemetoder

Sofia Ryman Augustsson

2018-01-11

BM4019

Träningsfysiologi

Sofia Ryman Augustsson

2018-01-10

BM6008

Fördjupad tränings- och näringsfysiologi

Sofia Ryman Augustsson

2018-01-05

IE2007

Hållbar projektledning

Jeanette Gullbrand

2018-01-11

BY4021

Husbyggnad II

Ingemar Josefsson

2018-01-08

FÖ2001

Affärsredovisning

Titti Eliasson, Eva Berggren

2018-01-05

BY2012

Ingenjörsvetenskap och geodetisk mätteknik

Margaretha Borgström

2018-01-12

FÖ6006

Företagsekonomi inr. redovisning/finansiell styrning, Corporate Finance

Elias Bengtsson

2018-01-03

FÖ2006

Ekonomistyrning

Kerstin Berg

2018-01-03

JU1001

Juridisk översiktskurs med offentligrättslig inriktning

Magdalena Lindberg

2018-01-02

BY2010

Husbyggnad I

Åke Spångberg

2018-01-04

JU2024

Juridisk översiktskurs

Magdalena Lindberg

2018-01-12

BM8013

Människans prestationsförmåga, dess begränsningar och möjligheter II

Wlade Knez

2018-01-11

MX6005

Miljöskyddsteknik - vatten och mark

Per Magnus Ehde

2017-11-03

IN8005

Strategisk planering

Christer Norr

2018-01-02

BY4048

Betongteknik

Bengt Hjort

2018-01-08

FÖ8012

Företagsanalys och kreditbedömning

Per-Ola Ulvenblad

2018-01-08

BI2014

Cellbiologi

Clas Dahlin

2018-01-04

JU2005

Fastighetsrätt (fastighetsköp)

Magnus Lindberg

2018-01-03

FÖ8032

Internationella marknadsföringsstrategier

Navid Ghannad

2018-01-09

FÖ2014

Marknadsföring- Flervalstentamen

Viktor Magnusson

2018-01-09

FÖ2065

Marknadsföring

Christine Tidåsen

2018-01-09

EN2032

Energiförsörjning

Mei Gong

2018-01-03

FÖ2006

Ekonomistyrning

Kerstin Berg

2017-12-19

FÖ4007

Vetenskaplig metod:teori och tillämpning

Arne Söderbom, Jeaneth Johansson

2018-01-03

MT4027

Hållfasthetslära

Gunnar Weber

2018-01-05

MJ4010

Hälsa och miljö

Sylvia Waara, Zsofia Benes

2018-01-04

JU2027

Immaterialrätt

Leif Nordin

2017-11-17

TE2009

Produktutveckling och design - introduktion

Leif Nordin

2018-01-04

FÖ2012

Konsumentbeteende

Christine Tidåsen

2018-01-11

KE2015

Grundläggande kemi

Roger Lindegren

2018-01-09

ER8013

Exergi

Mei Gong

2018-01-11

BY4046

Installationsteknik och vatten- och avfallsteknik

Åke Spångberg

2018-01-02

NA2019

Mikroekonomisk teori med tillämpningar

Niclas Frifelt

2018-01-08

MX6010

Ekotoxikologi o. miljöövervakning

Antonia Liess

2018-01-04

FÖ2014

Marknadsföring

Christine Tidåsen

2018-01-04

FÖ2065

Marknadsföring

Christine Tidåsen

2018-01-10

MT6006

Maskinelement

Hans Löfgren

2018-01-11

MX6009

MIljöskyddsteknik - vatten o. mark

Per Magnus Ehde

2018-01-05

JU2026

Juridisk grundkurs

Magnus Lindberg

2018-01-09

EN4019

Vetenskaplig metod o. energiteknisk forskning

Heidi Norrström

2018-01-10

MJ4009

Tillämpad miljörätt

Kristian Eno

2018-01-08

BI4031

Naturvärdesbedömning

Marie Magnheden

2018-01-05

BY4047

Byggprojektledning med geodetisk mätteknik

Åke Spångberg

2018-01-03

BY4046

Installationsteknik och vatten- och avfallsteknik

Åke Spångberg

2018-01-04

BM8010

Vetenskapliga metoder med naturvetenskaplig inriktning

Ann Bremander

2018-01-09

BM8008

Mäta o. bedöma kroppens prestationsförmåga

Ann Bremander

2018-01-08

FÖ2001

Affärsredovisning

Eva Berggren

2017-12-14

MP2001

Materiallära

Sabina Rebeggiani

2017-12-14

FÖ2011

Organisationsintroduktion

Dorit C, Ingemar W

2018-01-02

MT4023

Materiallära o. maskinelement II

Sabina Rebeggiani

2018-01-04

NA4025

Internationell ekonomi öppen makro

Ulf Grönkvist

2018-01-03

NA2026

Nationalekonomi Makro

Ulf Grönkvist

2018-01-08

MX2016

Miljövetenskap

Marie Magnheden

2018-01-12

MA2004

Tillämpad matematik

Bertil Nilsson

2018-01-04

FÖ2014

Marknadsföring

Hossam Deraz

2018-01-04

FY4003

Tillämpad fysik

Fredric Ottermo

2018-01-02

IE2005

Projektledning & projektarbete

Jeanette Gullbrand

2017-12-20

MA2003

Tillämpad matematik

Bertil Nilsson

2017-12-20

IE2008

Industriell ekonomi

Eva Berggren, Kerstin Berg

2018-01-08

MT4025

Strömningsmekanik

Zlate Dimkovski

2018-01-03

MT4027

Hållfasthetslära-Beräkningstentamen

Gunnar Weber

2018-01-03

MT4020

Mekanik och hållfasthetslära I-beräkning

Gunnar Weber

2018-01-04

EN4013

Installationsteknik

Ingemar Josefsson

2018-01-02

MT4019

Materiallära o. maskinelement

Sabina Rebeggiani

2017-12-21

IE2007

Hållbar projektledning

Jeanette Gullbrand

2018-01-03

NA2023

Finansiell ekonomi

Bengt Kjellgren

2017-12-20

IK2045

Informationssystem och marknadsföring i nya media

Christer Rehnström

2017-10-27

BY2010

Husbyggnad 1

Åke Spångberg

2017-11-24

ST2005

Ekonomisk statistik

Lars Andersson

2017-10-24

FÖ8013

Redovisning , revision och finansiering

Jürgen Claussen

2017-10-27

BI2040

Fältbiologi och systematik

Clas Dahlin

2017-10-27

JU6001

Revisorsjuridik

Claes A, Per-Ola U

2017-10-26

MT2014

Materiallära, Tentamen

Jonas Bäckman

2017-10-24

JU2027

Immaterial- och avtalsrätt. Avtalsrätt/immaterialrätt

Per-Åke Irskog

2017-10-24

TE4003

Produktutveckling med produktförnyelseprojekt

Leif Nordin

2017-10-26

FÖ6031

Företagsekonomi inriktning fastighetsekonomi/verksamhetsstyrning (61-90)

Elias Bengtsson

2017-10-24

TE4003

Produktutveckling med produktförnyelseprojekt

Leif Nordin

2017-10-25

JU2024

Juridisk översiktskurs

Magdalena Lindberg

2017-10-25

JU2005

Fastighetsrätt

Magnus Lindberg

2017-10-23

BY4024

Byggmekanik II

Göran Nilsson

2017-10-27

DT2014

Datorteknik

Tommy Salomonsson

2017-10-24

JU1001

Socialrätt-Juridisk översiktskurs m. offentligrättslig inr.

Magdalena Lindberg

2017-10-23

NA2019

Mikroekonomisk teori med tillämpningar

Niclas Frifelt

2017-10-25

FÖ2011

Organisationsintroduktion

Dorit Christensen, Ingemar Wictor

2017-10-25

NA2026

Nationalekonomi - Makro

Ulf Grönkvist

2017-10-27

MX4009

Projektledning för miljövetare

Marielle Wall

2017-10-27

BY4046

Installationsteknik & vatten & avfallsteknik

Åke Spångberg

2017-10-27

JU2026

Juridisk grundkurs

Magnus Lindberg

2017-10-25

BI4024

Akvatisk biologi och naturvård

Lars-Erik Widahl

2017-10-26

ER8020

Vetenskapliga metoder med naturvetenskaplig inr.

Jonny Hylander

2017-10-26

EN2046

Vindkraft

Jonny Hylander

2017-10-24

BY2013

Husbyggnadsteknik och hållbar byggplanering

Margaretha Borgström

2017-10-27

ST2005

Ekonomisk statistik - statistisk slutledning

Lars Andersson

Grupparbete

KE4009

Miljökemi

Roger Lindegren

2017-10-23

FÖ2014

Marknadsföring I

Thomas Helgesson

2017-10-24

ER8021

Förnybar energi

Fredric Ottermo

2017-10-23

IE2005

Projektledning och projektarbete I

Jeanette Gullbrand

2017-10-25

BM8012

Människans prestationsförmåga, dess begränsningar och möjligheter I

Åsa Andersson

2017-10-25

FÖ2006

Ekonomistyrning

Kerstin Berg

2017-10-24

BM2011

Anatomi och fysiologi. Fysiologi del II

Eva Strandell

2017-10-24

BI4021

Zoologisk morfologi

Lars-Erik Widahl

2017-10-27

MA2003

Tillämpad matematik I

Bertil Nilsson

2017-10-24

BT2003

Teknisk installation

Jan Gustén, Margaretha Borgström

2017-10-25

BM4016

Cellfysiologi

Åsa Andersson

2017-10-24

BI2039

Evolution

Clas Dahlin, Göran Sahlén

2017-10-23

BM4014

Patofysiologi och farmakologi

Emma Haglund

2017-10-25

FÖ8032

Internationella marknadsföringsstrategier

Navid Ghannad

2017-10-26

KE4009

Miljökemi

Roger Lindegren

2017-10-26

MX2016

Miljövetenskap, tentamen del 1

Marie Magnheden

2017-10-25

MX4012

Livsmedelssäkerhet

Kristian Eno

2017-10-23

NA4024

Arbete i förvaltning

Kristian Eno

2017-10-27

EN4012

Fjärrvärmeteknik

Helge Averfalk, Sven Werner

2017-10-27

JU2009

Bostadsrätt-ombildning

Per-Åke Irskog

2017-10-26

MX2016

Miljövetenskap

Marie Magnheden

2017-10-24

MX2017

Tillämpad geovetenskap

Zsofia Benes

2017-10-23

FÖ2004

Affärskultur 1

Thomas Helgesson

2017-09-28

ST2005

Ekonomisk statistik

Lars Andersson

2017-06-02

BY4035

Byggprojektledning I

Åke Spångberg

2017-09-28

FÖ2014

Marknadsföring I

Christine Tidåsen

2017-05-31

BY2010

Husbyggnad I

Åke Spångberg

2017-08-14

ET2010

Elektroteknik

Tommy Salomonsson

2017-08-14

BY4028

Vatten- och avfallsteknik

Åke Spångberg

2017-08-15

BY4042

Byggprojektledning II

Åke Spångberg

2017-08-16

BY4047

Byggprojektledning med geodetisk mätteknik

Åke Spångberg

2017-08-17

BY2014

Byggfysik med materiallära

Margaretha Borgström

2017-08-18

BY4040

Byggkonstruktion

Bengt Hjort

2017-08-18

EN4013

Installationsteknik

Ingemar Josefsson

2017-08-17

HA2002

Juridisk översiktskurs med handelsrättslig inriktning

Magdalena Lindberg

2017-08-18

HA2001

Beskattningsrätt delkurs 2

Kjell Johansson

2017-08-14

MX2013

Miljösystemanalys

Hanna Norrman

2017-08-14

NA2023

Finansiell ekonomi

Bengt Kjellgren

2017-08-15

NA4026

Finansiella marknader

Bengt Kjellgren

2017-08-16

BY4036

Byggmekanik 1

Göran Nilsson

2017-08-14

FÖ2001

Affärsredovisning

Titti Eliasson

2017-08-18

MT4023

Materiallära o. maskinelement 2

Hans Löfgren

2017-08-18

MT4019

Materiallära o. maskinelement 1

Sabina Rebeggiani

2017-08-18

NA2024

Internationell ekonomi: handelsteori o. handelspolitik

Ulf Grönkvist

2017-08-15

FÖ2042

Organisation och ledarskap

Pia Ulvenblad

2017-08-18

NA4017

Industriell organisation

Niclas Frifelt

2017-08-15

HA2001

Beskattningsrätt I

Magdalena Lindberg

2017-08-15

FY4003

Tillämpad fysik

Fredric Ottermo

2017-08-18

FÖ2006

Ekonomistyrning

Kerstin Berg

2017-08-18

IE2005

Projektledning och projektarbete 1

Maya Hoveskog

2017-08-17

FÖ2014

Marknadsföring 1

Hossam Deraz

2017-08-16

BI2043

Geografiska informationssystem

Annette Böhm, Urban Persson

2017-08-14

MA2018

Tillämpad matematik III

Bertil Nilsson

2017-01-11

BI2039

Evolution

Clas Dahlin

2017-08-17

MT4020

Mekanik och hållfasthetslära I-beräkning

Gunnar Weber

2017-08-17

MT4027

Hållfasthetslära-Beräkningstentamen

Gunnar Weber

2017-08-18

MA2018

Tillämpad matematik III

Mats Gunnarsson

2017-08-15

FY0012

Bastermin-fysik prov A

Pererik Andreasson

2017-08-18

FY0012

Bastermin-fysik prov B

Pererik Andreasson

2017-05-24

PT4003

Tillverkningsteknik

Pär-Johan Lööf

2017-05-30

BI2014

Cellbiologi

Clas Dahlin

2017-05-26

BY2012

Fastighetsförvaltning

Magnus Lindberg

2017-05-23

JU4004

Entreprenad- och kontraktsrätt

Joakim Hugosson, Magnus Lindberg

2017-05-24

ET2010

Elektroteknik

Tommy Salomonsson

2017-05-29

JU1001

Socialrätt-Juridisk översiktskurs med offentligrättslig inriktning

Magdalena Lindberg

Hemtentamen

FÖ2063

Affärsredovisning/Reflektionsuppg.
Titti Eliasson
Grupparbete
FÖ2001

Affärsredovisning

Titti Eliasson

2017-06-02

IE2007

Hållbar projektledning

Jeanette Gullbrand, Kristian Widén

2017-06-16

FY0012

Bastermin-fysik

Pererik Andreasson

2017-05-31

BY4036

Byggmekanik I

Göran Nilsson

2017-05-29

GO4002

Geoteknik med grundläggning

Åke Spångberg

2017-05-30

HA2001

Beskattningsrätt I

Magdalena Lindberg

2017-05-22

BY4040

Byggkonstruktion II

Göran Nilsson

2017-06-01

BM4022

Fördjupad tränings- och näringsfysiologi

Hanneke Boon

2017-05-29

FÖ4036

Redovisning o. finansiell planering

Kerstin Berg, Titti Eliasson

2017-05-29

BY4039

Byggkonstruktion I

Bengt Hjort, Johan Lind

2017-05-24

FY4003

Tillämpad fysik

Fredric Ottermo

2017-05-29

FÖ6006

Företagsekonomi inriktning redovisning/finansiell styrning (61-90)

Titti Eliasson

2017-05-23

FÖ2001

Affärsredovisning

Titti Eliasson

2017-05-26

BY4047

Byggprojektledning med geodetisk mätteknik

Åke Spångberg

2017-05-31

BY2013

Husbyggnadsteknik och hållbar byggplanering

Margaretha Borgström

2017-05-31

FY0012

Bastermin-fysik

Pererik Andreasson

2017-05-26

BY2014

Byggfysik med materiallära

Margaretha Borgström

2017-05-29

FÖ4002

Finansiering

Elias Bengtsson

2017-06-02

FÖ4008

Varumärken

Ulf Aagerup

2017-05-29

FÖ2006

Ekonomistyrning

Kerstin Berg

2017-05-26

BY2012

Fastighetsförvaltning

Magnus Lindberg

2017-05-19

BY4033

Juridik och etik inom byggsektorn

Magnus Lindberg

2017-05-29

MJ4010

Hälsa och miljö

Zsofia Benes

2017-05-24

BI2011

Ekologi

Clas Dahlin

2017-05-24

HA2002

Juridisk översiktskurs med handelsrättslig inriktning

Magdalena Lindberg

2017-06-15

MA0023

Bastermin-matematik

Mats Andreasson

2017-06-02

NA2042

Internationell ekonomi:handelsteori & handelspolitik

Ulf Grönkvist

2017-05-22

NA4026

Finansiella marknader

Bengt Kjellgren

2017-05-30

EN6011

Framtida energisystem

Heidi Norrström, Mei Gong

2017-05-29

NA2018

Makroekonomisk teori med tillämpningar

Niclas Frifelt

2017-05-22

NA2023

Finansiell ekonomi

Bengt Kjellgren2017-05-22

HA2001

Beskattningsrätt

K Johansson, M Lindberg

2017-05-22

IE2005

Projektledning och projektarbete

Maya Hoveskog

2017-05-23

FY0012

Bastermin - fysik

Pererik Andreasson

2017-05-30

FÖ2001

Affärsredovisning

Eva Berggren

2017-05-22

BI4023

Terrestra ekosystem

Marie Magnheden

2017-05-24

MX2013

Miljösystemanalys

Hanna Norrman

2017-05-23

FÖ2004

Affärskultur

Ulf Aagerup

2017-05-30

MT1001

Konstruktionsteknik för CAD-tekniker

Mats Andreasson

2017-06-02

IE2006

Utveckling av nya varor och tjänster

Maya Hoveskog

2017-05-22

EN4011

Elkraftsystem II

Thomas Munther

2017-05-26

MJ4010

Hälsa och miljö

Sylvia Waara, Zsofia Benes

2017-05-23

EN2039

Energideklaration

Jonny Hylander

2017-05-31

ST2005

Ekonomisk statistik

Lars Andersson

2017-05-30

NA4021

Kvantitativa metoder

Niclas Frifelt

2017-05-30

BI2042

Fysiologi

Lars-Erik Widahl

2017-05-31

NA2026

Nationalekonomi, Mikro

Lars Andersson

2017-05-26

BI2043

Geografiska informationssystem

Annette Böhm, Urban Persson

2017-06-01

MA2018

Tillämpad matematik III

Mats Gunnarsson

2017-06-02

MA2003

Tillämpad matematik I

Bertil Nilsson

2017-05-24

FÖ2045

Verksamhetsplanering med miljö o. kvalitetsledning

Aron  Chibba, Kerstin Berg

2017-05-26

EN4013

Installationsteknik

Ingemar Josefsson

2017-05-31

BM4013

Funktionell anatomi

Sofia Ryman Augustsson

2017-06-01

IE2008

Industriell ekonomi

Eva Berggren, Kerstin Berg

2017-05-26

MT4027

Hållfasthetslära, beräkningstentamen

Gunnar Weber

2017-05-30

FÖ2042

Organisation och ledarskap

Pia Ulvenblad

2017-05-29

MT4021

Mekanik och hållfasthetslära II, beräkningsprov-mekanik

Gunnar Weber

2017-05-31

MT4020

Mekanik och hållfasthetslära I, mekanik-beräkning

Gunnar Weber

2017-06-01

BM2011

Anatomi och fysiologi

Eva Strandell

2017-05-31

MT4026

Mekanik, beräkningstentamen

Gunnar Weber

2017-05-26

JU2017

Allmän beskattningsrätt

Magdalena Lindberg

2017-06-01

FÖ2014

Marknadsföring I

Ulf Aagerup

2017-05-24

NA4017

Industriell organisation

Niclas Frifelt

2017-05-26

MT4027

Beräkningstentamen-Hållfasthetslära

Gunnar Weber

2017-05-26

EN4008

Ellära

Thomas Munther

2017-05-26

ER8019

Fördjupningskurs i fjärrvärmeteknik

Urban Persson

2017-05-26

MT4020

Mekanik och hållfasthetslära I

Gunnar Weber

2017-05-30

MA2018

Tillämpad matematik III

Bertil Nilsson

2017-05-29

MA2004

Tillämpad matematik II

Bertil Nilsson

2017-05-29

MA0023

Bastermin-matematik I

Mats Andreasson

2017-03-17

MA2018

Tillämpad matematik III, statistik

Mats Gunnarsson

2017-04-18

FÖ2042

Organisation och ledarskap

Kent Sahlgren

2017-05-22

KE2015

Grundläggande kemi I

Roger Lindegren

2017-04-21

FÖ8012

Företagsanalys och kreditering

Per-Ola Ulvenblad

2017-05-24

KE4008

Livsmedelskemi

Roger Lindegren

2017-05-26

KE4011

Organisk kemi

Roger Lindegren

2017-05-24

KE0007

Bastermin - kemi

Roger Lindegren

2017-05-24

KE4010

Grundläggande kemi II

Roger Lindegren

2017-05-23

MJ4009

Tillämpad miljörätt

Kristian Eno

2017-05-22

MA0023

Bastermin - matematik

Mats Andreasson

2017-04-19

FÖ6006

Corporate Finance

Elias Bengtsson, Jonas Gabrielsson

2017-04-20

BY4046

Installationsteknik och vatten- och avfallsteknik

Åke Spångberg, Ingemar Josefsson

2017-04-20

JU1001

Socialrätt

Magdalena Lindberg

2017-04-19

MX6007

Ekotoxikologi o. miljöövervakning

Sylvia Waara

2017-04-20

MT4023

Materiallära II

Hans Löfgren

2017-04-06

TE4004

Affärsutveckling

Christer Norr

2017-04-20

BY4021

Husbyggnad II


Ingmar Josefsson, Åke Spångberg

2017-04-18

JU4003

Fastighetsrätt

Joakim Hugosson

2017-04-19

BI2041

Ergonomi för ingenjörer

Loisa Cedergren

2017-04-21

EN4009

Elkraftsystem I

Thomas Munther

2017-04-19

JU2003

Revisorsjuridik, Associationsrätt

J Hugosson, P-O Ulvenblad

2017-04-18

BI2014

Cellbiologi

Clas Dahlin

2017-03-14

BY4035

Byggprojektledning I

Åke Spångberg

2017-04-19

ST2005

Ekonomisk statistik

Lars Andersson

2017-04-21

NA2018

Makroekonomisk teori med tillämpningar

Niclas Frifelt

2017-04-19

FÖ2001

Affärsredovisning

Eva Berggren

2017-04-18

BM2015

Cellbiologi

Clas Dahlin

2017-04-26

MT4020

Mekanik o. hållfasthetslärare 1

Gunnar Weber

Hemtentamen

NA4021

Kvantitativa metoder

Niclas Frifelt

2017-04-21

MX6005

Miljöskyddsteknik-vatten och mark

Per Magnus Ehde

2017-04-19

IE2008

Industriell ekonomi

Eva Berggren, Kerstin Berg

2017-03-13

BI6013

Taxonomi och fylogeni

Göran Sahlen

2017-04-18

BY4037

Byggfysik med installationsteknik I

Margaretha Borgström

2017-04-19

HA2002

Juridisk översiktskurs med handelsrättslig inr

Per-Åke Irskog

2017-04-21

KE2015

Grundläggande kemi I

Roger Lindgren

2017-04-26

MT4020

Mekanik & hållfasthetslära I

Gunnar Weber

2017-04-18

FÖ2042

Organisation och ledarskap

Kent Sahlgren

2017-04-19

IK2045

Informationssystem o. marknadsföring i nya media

Christer Rehnström

2017-04-19

MA2004

Tillämpad matematik II

Bertil Nilsson

2017-04-18

MT4021

Mekanik & hållfasthetslära II

Gunnar Weber

2017-03-15

FÖ2006

Ekonomistyrning

Kerstin Berg

2017-03-17

IE2006

Utveckling av nya varor & tjänster

Maya Hoveskog

2017-04-18

MJ4009

Tillämpad miljörätt

Kristian Eno

2017-03-17

BY4035

Byggprojektledning I

Åke Spångberg

2017-03-17

BI6023

Viltbiologi

Anders Jarnemo

2017-03-15

ER8015

Elanläggningar

Jonny Hylander

2017-03-17

BY4039

Byggkonstruktion I

Bengt Hjort, Johan Lind

2017-03-15

BY4036

Byggmekanik I

Göran Nilsson

2017-03-13

JU4005


Hyresrätt och exekution av fast egendom

Joakim Hugosson, Magnus Lindberg

2017-03-17

BY3001

Fastighetsförmedling

Magnus Lindberg

2017-03-15

BY4045

Mekanik

Göran Nilsson

2017-03-15

GO4002

Geoteknik med grundläggning

Åke Spångberg

2017-03-17

FY0012

Bastermin-fysik

Pererik Andreasson

2017-03-15

FÖ2069

Industriell marknadsföring

Ulf Aagerup

2017-03-14

EN2044

Bioenergi med biogas

Jonny Hylander

2017-03-13

FÖ4036

Redovisning o. finansiell planering

Kerstin Berg, Titti Eliasson

2017-03-14

BM4017

Molekylärbiologi o. immunologi

Åsa Andersson

2017-03-14

NA2024

Int. ekonomi - handelsteori & handelspolitik

Ulf Grönkvist

2017-03-16

FÖ2042

Organisation och ledarskap

Pia Ulvenblad

2017-03-15

FÖ4002

Finansiering

Elias  Bengtsson

2017-03-14

HA2001

Beskattningsrätt 1

Magdalena Lindberg

2017-03-16

EN4010

Elektriska drivsystem

Thomas Munther

2017-03-16

BI2042

Fysiologi

Lars-Erik Widahl

Hemtentamen

FÖ4003

Ledning av människor

Diana Sendlak Brundin

2017-03-13

BI4002

Botanik - fysiologi och anatomi

Clas Dahlin

2017-03-23

EN6010

Energisystemets styrmedel

Helge Averfalk, Kristina Lygnerud

2017-03-15

MA0023

Bastermin - matematik

Mats Andreasson

2017-03-17

FÖ4008

Varumärken

Ulf Aagerup

2017-03-15

BM4013

Funktionell anatomi

Sofia Ryman Augustsson

2017-03-13

MJ4010

Hälsa och miljö

Zsofia Benes

2017-03-15

BI2007

Zoologisk fysiologi

Lars-Erik Widahl

2017-03-16

FÖ2020

Marknadsföring

Venilton Reinert

2017-03-15

KE4008

Livsmedelskemi

Roger Lindegren

2017-03-14

KE4010

Grundläggande kemi II

Roger Lindegren

2017-03-16

BM2016

Epidemiologi och biostatistik

Emma Haglund

2017-03-13

BM4021

Biokemi och näringslära

Lars-Gunnar Franzén

2017-03-03

MA2018

Tillämpad matematik III ODE

Bertil Nilsson

2017-03-14

MT4020

Mekanik och hållfasthetslära I Mekanika- beräkning

Gunnar Weber

2017-03-14

MT4026

Mekanik Beräkningstentamen Mekanik

Gunnar Weber

2017-01-13

BM8005

Möjligheter till ökad prestationsförmåga

Wade Knez

2017-02-20

IE2005

Projektledning och projektarbete

Marielle Wall

2017-01-09

FÖ8032

Internationella marknadsföringsstrategier

Navid Ghannad

Hemtentamen

FÖ4003

Ledning av människor

Diana Sendlak Brundin

2017-01-12

MT6009

Produktion och produktionsorganisation

Pär-Johan Lööf

2016-12-15

FÖ2020

Marknadsföring

Venilton Reinert

2017-01-12

NA2018

Makroekonomisk teori med tillämpningar

Niclas Frifelt

2017-01-09

BY4028

Vatten- och avfallsteknik

Åke Spångberg

2017-01-04

IE2005

Projektledning och projektarbete I

Jeanette Gullbrand

2017-01-09

BY4042

Byggprojektledning II

Åke Spångberg

2017-01-12

IN8010

Management of technology

Christer Norr

2017-01-02

BY4024

Byggmekanik II

Göran Nilsson

2017-01-12

MT4023

Materiallära och maskinelement II/Materiallära II


Hans Löfgren

2017-01-11

BY4040

Byggkonstruktion II

Bengt Hjort

2017-01-12

JU2005

Fastighetsrätt, Hyresrätt

Magnus Lindberg

2017-01-12

BY4046

Installationsteknik och vatten- och avfallsteknik

Ingemar Josefsson

2017-01-13

MX6005

Miljöskyddsteknik vatten o mark

Per Magnus Ehde

2017-01-13

FÖ8012

Företagsanalys o kreditbedömning

Per-Ola Ulvenblad

2017-01-04

ER2026

Vindkraft

Jonny Hylander

2017-01-12

MJ2008

Djurhållning på lantbruk

Helena Kummel

2017-01-13

FÖ6004

Fek inr externredovisning

Kjell Johansson

2017-01-04

ET2010

Elektroteknik

Tommy Salomonsson

2017-01-10

FÖ2065

Marknadsföring I

Ulf Aagerup

2017-01-12

BY4046


Installationsteknik m vatten o avfallsteknik

Ingemar Josefsson

2017-01-11

HA2002

Juridisk översiktskurs med handelsrättslig inr

Per-Åke Irskog

2017-01-11

JU6001

Revisorsjuridik

Per-Ola Ulvenblad, Joakim Hugoson

2017-01-11

JU2003

Revisorsjuridik

Per-Ola Ulvenblad, Joakim Hugoson

2017-01-12

JU1001

Speciell förvaltningsrätt med socialrättslig inr. tentamen

Magdalena Lindberg

2017-01-03

EN4008

Ellära

Thomas Munther

2017-01-10

FÖ2014

Marknadsföring I

Ulf Aagerup

2017-01-03

BI2040

Fältbiologi och systematik

Clas Dahlin

2017-01-09

BI2014

Cellbiologi

Clas Dahlin

2017-01-09

BM2015

Cellbiologi

Clas Dahlin

2017-01-12

JU2015

Handels och marknadsrätt

L Nilsson, P-Å Irskog

2017-01-04

BY4046

Installationsteknik och vatten och avfallsteknik

Åke Spångberg

2017-01-12

EN4009

Elkraftsystem 1

Thomas Munther

2017-01-10

ST2005

Ekonomisk statistik

Lars Andersson

2017-01-12

NA2026

Nationalekonomi Mikro

Lars Andersson

2017-01-13

IK4042

Systemintegration och programmering

Torben Svane

2017-01-12

BY4021

Husbyggnad II

Ingemar Josefsson

2017-01-10

FÖ2001

Affärsredovisning

Titti Eliasson

2017-01-11

BM4020

Idrotts- och näringsfysiologi

Charlotte Olsson

2017-01-04

JU1001

Socialrätt

Magdalena Lindberg

2017-01-10

BY2013

Husbyggnadsteknik och hållbar byggplanering

Margaretha Borgström

2017-01-09

JU4003

Fastighetsrätt

Joakim Hugoson, Magnus Lindberg

2017-01-09

BY2014

Byggfysik med materiallära

Margaretha Borgström

2017-01-11

EN2032

Energiförsörjning

Sven Werner

2017-01-11

MX6007

Ekotoxikologi och miljöövervakning

Sylvia Waara

2017-01-13

JU2024

Juridisk översiktskurs

Magdalena Lundberg

2017-01-02

DT214

Datorteknik

Tommy Salomonsson

2017-01-03

IE2007

Hållbar projektledning

J Gullbrand, K Widén

2017-01-09

MJ4008

Livsmedelssäkerhet

Kerstin Rolleberg

2017-01-04

BY2010

Husbyggnad I

Åke Spångberg

2017-01-02

NA2026

Nationalekonomi-Makro

Ulf Grönkvist

2017-01-13

KE2015

Grundläggande kemi I

Roger Lindegren

2017-01-02

FÖ6006

FEK 61-90, externredovisning

Titti Eliasson

2017-01-11

BI2041

Ergonomi för ingenjörer

Louisa Cedergren

2017-01-10

IE2008

Industriell ekonomi

Eva Berggren, Kerstin Berg

2017-0110

JU4001

Familjerätt och inskrivningsrätt

Magnus Lindberg

2017-01-10

BM4019

Träningsfysiologi

Charlotte Olsson

2017-01-11

BM2012

Kemi

Lars-Gunnar Franzén

2017-01-12

MT1001

Konstruktionsteknik för CAD- tekniker-Matematik 2

Mats Andreasson

2017-01-13

MT4025

Strömningsmekanik

Zlate Dimkovski

2017-01-04

ST2005

Ekonomisk statistik

Lars Andersson

2017-01-02

MT4019

Materiallära och maskinelement I

Hans Löfgren

2017-01-05

FY4003

Tillämpad fysik

Fredric Ottermo

2017-01-19

MX2016

Miljövetenskap, del 1

Niklas Karlsson

2017-01-10

BM2011

Anatomi och fysiologi

Eva Strandell

2017-01-11

MX2016

Miljövetenskap, del 2

Niklas Karlsson

2017-01-10

MJ4009

Tillämpad miljörätt

Kristian Eno

2017-01-09

MT4021

Mekanik och hållfasthetslära II

Gunnar Weber

2017-01-03

NA2019

Mikroekonomisk teori med tillämpningar

Niclas Frifelt

2017-01-09

MA2004

Tillämpad matematik II

Bertil Nilsson

2017-01-02

FÖ2006

Ekonomistyrning

Kerstin Berg

2016-10-26

BY4025

Hållbart byggande

Margaretha Borgström

2017-01-02

MX2017

Tillämpad geovetenskap

Marie Magnheden

2016-12-21

FÖ6006

Företagsekonomi inriktning redovisning/finansiell styrning (61-90)

Elias Bengtsson, Jonas Gabrielsson

2017-01-02

MA2003

Tillämpad matematik I

Bertil Nilsson

2016-12-16

IK2045

Informationssystem och marknadsföring i nya media

Christer Rehnström

2017-01-03

MT4021

Mekanik och hållfasthetslära II

Gunnar Weber

2016-11-11

BM8004

Människans prestationsförmåga och dess begränsningar

Wade Knez, C. Olsson

2016-11-17

TE2009

Produktutveckling och design - introduktion

Leif Nordin

2016-10-25

TE4003

Produktutveckling med produktförnyelseprojekt

Leif Nordin

2016-10-28

IN8005

Strategisk planering

Christer Norr

2016-10-27

MJ4008

Livsmedelssäkerhet

Kerstin Rollerberg

2016-11-25

ST2005

Ekonomisk statistik

Lars Andersson

2016-10-28

FÖ8013

Redovisning, revision och finansiering

Jurgen Clausson

2016-10-26

FÖ6031

Företagsekonomi inriktning fastighetsekonomi/verksamhetsstyrning 61-90

Kent Sahlgren

2016-10-27

JU2005

Fastighetsrätt

Magnus Lindberg

2016-10-27

NA4024

Arbete i förvaltning

Kristian Eno

2016-10-28

MV2004

Industriell ekonomi

J-O Muller

2016-10-26

BY2010

Husbyggnad I

Åke Spångberg

2016-10-27

JU1001

Socialrätt, Juridisk översiktskurs

Magdalena Lindberg

2016-10-25

BY4046

Installationsteknik och vatten och avfallsteknik

Åke Spångberg

2016-10-27

JU2024

Juridisk översiktskurs

Magdalena Lindberg

2016-10-25

BY4046

Installationsteknik och vatten- och avfallsteknik

Åke Spångberg

2016-10-24

NA2026

Nationalekonomi-Makro

Ulf Grönkvist

2016-10-26

NA2019

Mikroekonomisk teori med tillämpningar

Niclas Frifelt

2016-10-25

NA4025

Internationell ekonomi, öppen mikro

Ulf Grönkvist

2016-10-26

DT2014

Datorteknik

Tommy Salomonsson

2016-10-28

FÖ8032

Internationella marknadsföringsstrategier

Navid Ghannad

2016-10-26

JU2027

Immaterial- och avtalsrätt

Leif Nordin, Per-Åke Irskog

2016-10-27

FÖ2011

Organisationsintroduktion

Ingemar Wictor

2016-10-24

IK2045

Informationssystem och marknadsföring i nya media

Christer Rehnström

2016-10-28

IE2007

Hållbar projektledning

Jeanette Gullbrand

2106-10-26

BY2013

Husbyggnadsteknik och hållbar byggplanering

Margaretha Borgström

2016-10-25

ST2005

Ekonomisk statistik

Lars Andersson

2016-10-26

JU2026

Juridisk grundkurs

Louise Nilsson

2016-10-25

IE2005

Projektledning och projektarbete I

Jeanette Gullbrand

2016-10-28

BM2011

Anatomi och fysiologi

Eva Strandell

2016-10-25

FÖ2014

Marknadsföring I

Ulf Aagerup

2016-10-24

FÖ6004

Företagsekonomi inr externredovisning - externredovisning

Titti Eliasson

2016-10-24

FÖ6006

Företagsekonomi inr redovisning/finansiell styrning - externredovisning

Titti Eliasson

2016-10-24

FÖ6007

Företagsekonomi inr redovisning/verksamhetsstyrning - externredovisning

Titti Eliasson

2016-10-27

BM4016

Cellfysiologi

Eva Strandell

2016-10-27

EN4024

Akvatisk biologi/naturvård

Lars-Erik Widahl

2016-10-25

EN4015

Vindkraftteknik

Jonny Hylander

2016-10-25

ER8020

Vetenskapliga metoder/naturvetenskap

Jonny Hylander

2016-10-25

ER2026

Vindkraft

Jonny Hylander

2016-10-28

BT2003

Teknisk installation

Jan Gustén

2016-10-27

ER8021

Förnybar energi

Göran Siden

2016-10-25

BI4021

Zoologisk morfologi

Lars-Erik Widahl

2016-10-24

BI2040

Fältbiologi och systematik

Lars-Erik Widahl

2016-10-28

MA2003

Tillämpad matematik I

Bertil Nilsson

2016-10-25

MT4023

Materiallära och maskinelement II

Hans Löfgren/Zlate Dimkovski

2016-10-27

EN4014

Solenergiteknik

Charlotta Winkler,Jonny Hylander

2016-10-26

MX40009

Projektledning för miljövetare

Marielle Wall

2016-10-27

MT4021

Teknisk hållfasthet II

Gunnar Weber

2016-10-28

MX2016

Miljövetenskap del 1

Niklas Karlsson

2016-10-24

FÖ2006

Ekonomistyrning

Kerstin Berg

2016-10-28

RG2001

Styr- och reglerteknik

Thomas Munther

2016-10-24

FÖ2004

Affärskultur I

Thomas Helgesson

2016-10-25

KE4009

Miljökemi

Roger Lindegren

2016-10-25

BM2011

Anatomi och fysiologi

Eva Strandell

2016-10-25

BM4014

Patofysiologi och farmakologi

Emma Haglund

2016-10-24

MX2017

Tillämpad geovetenskap

Maria Magnheden

2016-09-22

ST2005

Ekonomisk statistik

Lars Andersson

Grupptentamen


FÖ2006

Ekonomistyrning

Kerstin Berg

2016-10-25

BM4014

Patofysiologi och farmakologi

Emma Haglund

2016-10-27

MT4021

Beräkningsprov-Hållfasthetslära

Gunnar Weber

2016-08-18

NA4026

Finansiella marknader

Bengt Kjellgren

2016-08-19

BI2011

Ekologi

Clas Dahlin

2016-08-16

EN4007

Energiprocesser

Fredric Ottermo

Hemtentamen

FÖ6007

Affärsredovisning

Titti Eliasson

2016-08-15

BI4026

Hållfasthetslära

Gunnar Weber

2016-08-15

MT4020

Hållfasthetslära

Gunnar Weber

2016-08-17

BI2042

Fysiologi

Lars-Erik Widahl

2016-08-19

NA2023

Finansiell ekonomi

Bengt Kjellgren

2016-08-18

MJ4010

Hälsa och miljö

Sylvia Waara

2016-08-15

BI4021

Zoologisk morfologi

Lars-Erik Widahl

2016-08-17

FY4003

Tillämpad fysik

Fredric Ottermo

2016-08-19

MT6006

Maskinelement

Hans Löfgren

2016-08-17

FÖ2014

Marknadsföring I

Helene Laurell

2016-08-15

MT4019

Materiallära och maskinelement I

Hans Löfgren

2016-08-18

EN2039

Energideklaration

Jonny Hylander

2016-08-15

PI2004

Projektledning och projektarbete I

Jeanette G., Maya H.

2016-08-19

EN4013

Installationsteknik

Ingemar Josefsson

2016-08-18


BY2014

Byggfysik med materiallära

Margaretha Borgström

2016-08-17

IE4002

Lean produktutv. med hållbar produktutv.

Leif Nordin

2016-08-16

KE0007

Bastermin-kemi

Per-Magnus Ehde

2016-08-19

EN2032

Energiförsörjning

Ingemar Josefsson

2016-08-19

FÖ2031

Marknadsföring och försäljning

Ulf Aagerup

2016-08-16

BM4020

Idrotts- och näringsfysiologi

Hanneke Boon

2016-08-17


MX6005

Miljöskyddsteknik - vatten och mark

Per-Magnus Ehde

2016-08-19

JU4004

Entreprenad- och kontraktsrätt

Magnus Lindberg

2016-08-18

FÖ2012

Konsumentbeteende

Ulf Aagerup

2016-08-18

NA4017

Industriell organisation

Niclas Frifelt

2016-08-16

NA4021

Kvantitativa metoder

Niclas Frifelt

2016-08-17

FÖ2014

Marknadsföring I

Ulf Aagerup

2016-08-16

KE4011

Organisk kemi

Roger Lindegren

2016-08-19

ST2005

Ekonomisk statistik

Lars Andersson

2016-08-16

HA2001

Beskattningsrätt I

Magdalena L, Kjell J

2016-08-16

MA0023

Bastermin-matematik del 2

Mats Andreasson

2016-08-17

MJ4009

Tillämpad miljörätt

Kristian Eno

2016-08-16

IE2004

Ekonomi-inriktning affärsutveckling

Eva Berggren

2016-08-15

JU4003

Fastighetsrätt

Magnus Lindberg

2016-08-19

MA5003

Slumpens matematik


Eric J, Mats G.

2016-08-15

EN4008

Ellära

Thomas Munther

2016-08-19

MA2004

Tillämpad matematik II

Bertil Nilsson

2016-08-18

MA2018

Tillämpad matematik III

Bertil Nilsson

2016-08-18

NA2018

Makroekonomisk teori med tillämpningar

Niclas Frifelt

2016-08-17

NA2019

Mikroekonomisk teori med tillämpningar

Niclas Frifelt

2016-05-31

BY4035

Byggprojektledning I

Åke Spångberg

2016-08-17

MT6006

Maskinelement

Zlate Dimkovski

2016-08-16

FÖ2042

Organisation och ledarskap

Tobias Pehrsson

2016-08-15

BY4045


Mekanik

Göran Nilsson

2016-08-15

BY4036

Byggmekanik I

Göran Nilsson

2016-08-17

GO4002

Geoteknik med grundläggning

Åke Spångberg

2016-08-17

BY4040

Byggkonstruktion II

Bengt Hjort

2016-08-10

FY0012

Bastermin-Fysik

Pererik Andreasson


2016-08-19

FY0012

Bastermin-Fysik

Pererik Andreasson

2016-08-17

FÖ4036

Redovisning och finansiell planering


Kerstin B, Titti E

2016-08-15

FÖ2001

Affärsredovisning

Titti Eliasson

2016-08-18

BY4028

Vatten- och avfallsteknik

Åke Spångberg

2016-08-15

BY4042


Byggprojektledning II

Åke Spångberg

2016-08-17

MA2018

Tillämpad matematik III

Eric Järpe

2016-08-16

BY2010

Husbyggnad I

Åke Spångberg

2016-08-16

BY4035

Byggprojektledning I

Åke Spångberg

2016-06-01

BY4036

Byggmekanik I

Göran Nilsson

2016-08-15

FÖ4037

Omvärldsanalys

Klaus Solberg S


2016-08-19

FÖ2006

Ekonomistyrning

Kerstin Berg

2016-08-18

EN2038

Ellära och mekatronik

Tommy Salomonsson

2016-08-18

ET2010

Elektronik

Tommy Salomonsson

2016-08-15

FÖ4002

Finansiering

Magnus Willesson

2016-08-19

BY4033

Juridik och etik inom byggsektorn

Magnus L., Margaretha B

2016-08-16

NA4024

Arbete i förvaltning

Kristian Eno

2016-08-15

HA2001

Beskattningsrätt I

Magdalena Lindberg

2016-08-18

NA2024

Internationell ekonomi: handelsteori och handelspolitik

Ulf Grönkvist

2016-08-16

MA2003

Tillämpad matematik I

Bertil Nilsson

2016-01-08

BY4037

Byggfysik med installationsteknik I

Gudrun Rundberg

2016-03-18

BI6023

Viltbiologi

Anders Jarnemo

2016-08-15

KE4009

Miljökemi

Roger Lindegren

2016-0815

BM2013

Biokemi och näringslära

Roger Lindegren

2016-08-15


KE4010

Grundläggande kemi II

Roger Lindegren

2016-08-18

KE2015

Grundläggande kemi I

Roger Lindegren

2016-08-15

BY4031

Ekonomi och byggande

Kerstin Berg

2016-08-15

JU2017

Allmän beskattningsrätt

Magnus Lindberg

2016-08-15

MA0023

Bastermin-Matematik

Mats Andreasson

2016-08-15

MT1001

Matematik 1

Mats Andreasson

2016-08-18

MT1001

Matematik 2

Mats Andreasson

2016-08-17

EN4010

Elektriska drivsystem

Thomas Munther

 

Sidan uppdaterad 2018-12-10