Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2019-01-15. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Tentor som anlänt till Servicecenter

Akademin för hälsa och välfärd (HOV)‌

Tentamensdatum

Kurskod

Kursnamn 

Lärare

Hemtentamen

SO3003

Sociologi 31-60

Åke Nilsén

2018-12-14

SA1005

Vetenskapsteori och metodologi

Mia Jormfeldt

2018-12-14

AB1003

Vetenskapsteori och metodologi

Jonas Carlsson

2018-12-14

OM2005

Kommunikation och relationer inom omvårdnad

Marcus Rosenburg

2018-12-20

OM6011

Verksamhetsförlagd utbildning II, läkemedelberäkning

Marcus Rosenburg & Tommy Berntsson

2018-12-21

OM2006

Omvårdnad-vetenskaplig teori och metod I

Ulrica Åström, Åsa Idoffson

2018-12-21

SO1004

Sociologi (1-30), Moderna och samtida sociologiska perspektiv

Henrik Stenberg

2018-12-20

MK1007

Medier, kommunikation och livsstil

Linus Andersson

Hemtentamen

OM6009

Samhälls- och beteendevetenskaplig kurs som stöd för sjuksköterskefunktionen II

Eivor Hoffert

2018-12-14

OM6009

Läkemedelsberäkning i nationell klinisk slutexamination

Susann Arvidssom

2018-12-14

OM6009

Skriftlig del av nationell klinisk slutexamination

Susann Arvidsson

2018-12-10

OM2010

Anatomi - människokroppens uppbyggnad

Tommy Bengtsson

2018-11-16

SA1005

Socialt arbete 1-30, Introduktion socialt arbete

Mia Jormfeldt

2018-11-15

SO3003

Sociologi 31-60. Social differentiering & globalisering

Åke Nilsén

Hemtentamen

SO3003

Sociologi 31-60

Christopher Kindblad

2018-11-15

PS6005

Idrottsvetenskap, Personlighetspsykologi

Emil Mattsson

Hemtentamen

AB1003

Arbetsvetenskap 1-30, Arbetsliv i förändring

Jonas Carlsson

2018-11-16

AB1003

Arbetsvetenskap 1-30, Arbetsvetenskapens grunder

Jonas Carlsson

Hemtentamen

HL8015

Hälsa, livsstil och välfärd i ett nordiskt perspektiv

Jannike Andersson

2018-11-16

MK1007

Medier, kommunikation och livsstil

Martin Danielsson

2018-11-08

SA1005

Socialt arbete, Välfärdssektorns organisering och utv

Sara H, Jette Trolle S J

2018-11-16

PS5007

Psykologi inr idrott o motion, kvantitativ metod

Torbjörn Josefsson

2018-11-16

PS5006

Psykologi inr hälsa 61-90, kvantitativ metod

Torbjörn Josefsson

2018-11-14

OM6009

Verksamhetsförlagd utbildning, Läkemedelsberäkning i nationell klinisk slutexamination

Susann Arvidsson

2018-11-09

OM2006

Omvårdnad, vetenskaplig teori och metod I, Kvantitativ del

Mikael Ahlborg

2018-10-18

SO1004

Moderna och samtida sociologiska perspektiv

Henrik Stenberg

Hemtentamen

AB2010

Arbetsvetenskap förändringsarbete

Per Sederblad

2018-11-09

OM2006

Omvårdnad - vetenskaplig teori och metod I, individuell skriftlig tentamen

Åsa Idofsson

2018-11-15

PS2037

Psykologi inriktning hälsa, 1-30, Biologiskt perspektiv på psykologi

Andreas Ivarsson, Jesper Leander

2018-11-09

OM6011

Verksamhetsförlagd utbildning, Individuell skriftlig läkemedelstentamen

Tommy Berntsson & Marcus Rosenburg

2018-11-08

OM4014

Human biomedicin som stöd för sjuksköterskefuntionen II Del B

Marcus Rosenburg

Hemtentamen

OM8087

Folkhälsa och folkhälsoarbete

Margaretha Norell Pejner

Hemtentamen

SA1005

Välfärdssektorns organisering och utveckling

Sara Helmersson

2018-11-06

SO1004

Sociologi 1-30

Christopher Kindblad

2018-11-08

SA5005

Social hållbarhet i en föränderlig värld III

Boel Larsson, Jette Trolle Schultz J.

 

2018-11-15

OM4014

Human biomedicin som stöd för sjuksköterskefuntionen II Del A

Åsa Idoffson

2018-10-25

IV2006

Karriärutveckling inom elitidrott. Resurser och barriärer

Lukas Linnér

2018-10-19

SA3002

Socialt arbete (31-60), Juridik för det sociala arbetet

Mia Jormfeldt

2018-10-12

LO1001

Organisation, ledarskap och personalutveckling I | 30,0 hp, Ekonomisk styrning

Titti Eliasson

Hemtentamen

HL8014

Välfärdsmodeller i Norden

Christoffer Kindblad

2018-10-05

SA1005

Socialt arbete 1-30, Introduktion till socialt arbete

Mia Jormfeldt

Hemtentamen

SO1004

Sociologi 1-30, Båten i parken

Boel Larsson

2018-10-05

MK1007

Medier, kommunikation och livsstil

Martin Danielsson

Hemtentamen

SA5005

Social hållbarhet i en föränderlig värld III

Boel Larsson, Jette Trolle-Schultz Jensen

Hemtentamen

SK1005

Statsvetenskap 1-30 Internationell politik

Jonna Johansson

Hemtentamen

MK1005

Medie- och kommunikation

Martin Danielsson

2018-10-04

AB2010

Arbetsvetenskap - förändringsarbete

Anna Johansson

2018-10-05

PS6005

Personlighetspsykologi

Emil Mattsson

2018-10-05

LO4005

Organisation, ledarskap och personalutveckling II

Jonas Carlsson

2018-10-05

AB1003

Arbetsvetenskap (1-30)

Jonas Carlsson

2018-10-05

PS5006

Psykologi inriktning idrott och motion. Kvantitativ metod.

Xavier Sanches

2018-10-05

PS5007

Psykologi inriktning idrott och motion. Kvantitativ metod.

Torbjörn Josefsson

2018-10-05

SO3003

Sociologi, 31-60

Åke Nilsén

2018-10-04

OM4014

Human Biomedicin II

Åsa Idofsson

2018-10-05

PS1008

Introduktion till idrotts- och motionspsykologi. Biologiskt perspektiv på psykologi

Andreas Ivarsson

2018-10-05

PS2037

Introduktion till idrotts- och motionspsykologi. Biologiskt perspektiv på psykologi

Andreas Ivarsson

Hemtentamen

SA1005

Socialt arbete 1-30, Introduktion till socialt arbete

Mia Jormfeldt

2018-10-05

PS1007

Introduktion till idrotts- och motionspsykologi

Andreas Ivarsson, Jesper Leander

2018-10-05

SO1004

Sociologi 1-30, Introduktion till sociologisk teori

Henrik Stenberg

2018-08-24

OM6009

Nationell klinisk slutexamination

Susann Arvidsson

2018-08-16

LO1001

Organisation, ledarskap och personalutveckling I, Arbetsrätt

Jannice Käll

2018-08-17

LO1001

Organisation, ledarskap och personalutveckling I, Dk  Ekonomisk styrning

Titti Eliasson

2018-08-17

PS2041

Motions- och hälsopsykologi 

Torbjörn Josefsson

2018-08-16

SA3002

Socialt arbete, Juridik i det sociala arbetet

Mia Jormfeldt

20018-08-17

OM2005

Kommunikation och relationer inom om vårdnad - Läkemedelsberäkning

Jörgen Öijervall

Hemtantamen

MK1005

Medie- och kommunikationsvetenskap

Martin Danielsson

2018-08-16

OM6001

Omvårdnad vid komplexa situationer

Åsa Idoffsson

2018-08-15

SA3003

Social hållbarhet i en föränderlig värld II

Christoffer Kindblad

2018-08-16

PS3008

Psykologi inriktning idrott och motion

Torbjörn Josefsson

Hemtentamen

OM2007

Human biomedicin

Stefanie Obermüller

2018-08-16

OM6012

Omvårdnad med inriktning mot organisation och ledarskap

Elsie Johansson

2018-08-14

AB3003

Arbetsvetenskap (31-60)

Jonas Carlsson

2018-06-11

SO3003

Sociologi (31-60)

Åke Nilsén

2018-08-16

SA1007

Social hållbarhet i en föränderlig värld I

Jette Trolle-Shcultz Jensen

Hemtentamen

MK1005

Medie- och kommunikationsvetenskap

Martin Danielsson

2018-08-16

OM4013

Omvårdnad vid hälsa och ohälsa

Åsa Krusebrant

2018-06-01

OM2005

Kommunikation och relationer inom om vårdnad - Läkemedelsberäkning

Jörgen Öijervall

21018-05-31

AB3003

Arbetsvetenskap (31-60), Arbetsrätt II

Jannice Käll

2018-06-08

AB3003

Arbetsvetenskap (31-60)

Anna Johansson

2018-06-01

LO1001

Organisation, ledarskap och personalutveckling

Titti Eliasson, Marielle Wall

2018-05-29

OM2007

Human biomedicin som stöd för sjuksköterskefunktionen I

Stefanie Obermüller

2018-05-31

SA3002

Socialt arbete

Mia Jormfeldt

2018-06-07

SA3003

Social hållbarhet i en föränderlig värld II, social hållbarhet i prkatiken

Christopher Kindblad

2018-06-07

SA3003

Social hållbarhet i en föränderlig värld II, Arbetsliv och organisation

Christopher Kindblad

2018-06-11

SO1004

Sociologi (1-30) Sociala relationer och emotioner i förändring

Henik Stenberg

2018-06-08

SO1004

Sociologi (1-30) Samhälle och samhällsförändring

Henrik Stenberg

2018-06-08

PS2041

Motions- och hälsopsykologi

Torbjörn Josefsson

Grupparbete

SA1007

Social hållbarhet i en föränderlig värld I

Boel Larsson, Jette Trolle-Schultz Jensen

2018-06-08

OM2007

Human biomedicin som stöd för sjuksköterskefunktionen I, Fysiologi 1

Tommy Berntsson, Eva Strandell

2018-06-07

OM2007

Human biomedicin som stöd för sjuksköterskefunktionen I, Anatomi

Tommy Berntsson

Hemtentamen

OM6012

Omvårdnad med inriktning mot organisation och ledarskap

Jonas Carlsson

2018-05-31

OM6012

Omvårdnad med inriktning mot organisation och ledarskap

Elsie Johansson

Hemtentamen

MK1005

Medie- och kommunikationsvetenskap (1-30)

Martin Danielsson

2018-05-31

OM6001

Omvårdnad vid komplexa situationer

Carina Göransson,

Åsa Idoffsson

2018-06-07

SA1007

Social hållbarhet i en föränderlig värld I

Jette Trolle-Schultz Jemsen

2018-06-01

OM2007

Human biomedicin som stöd för sjuksköterskefunktionen I - Farmakologi

Stefanie Obermüller

2018-06-01

OM4013

Omvårdnad vid hälsa och ohälsa

Åsa Krusenbrant

Grupparbete

MK1005

Medie- och kommunikationsvetenskap, skriftlig gruppuppgift

Martin Danielsson

2018-04-18

MK3003

Medie- och kommunikationsvetenskap, seminarium 1: metod

Martin Danielsson

Grupparbete

PS3008

Psykologi inriktning idrott och motion (31-60)

Torbjörn Josefsson

2018-05-04

LO1001

Organisation, ledarskap och personalutveckling

Jannice Käll

2018-05-18

OM6009

Veksamhetsförlagd utbildning IV, Läkemedelsberäkning NKSE

Susann Arvidsson, Anna-Carin Karlsson

2018-04-26

SA3003

Social hållbarhet i en föränderlig värld II, Arbetsliv o organisation

Christopher Kindblad

2018-05-04

OM4014

Human biomedicin som stöd för sjuksköterskefunktionen II

B. Bäcklund, M. Jansson

Hemtentamen

LO1001

Organisation, ledarskap och personalutveckling

Jonas Carlsson

2018-05-04

IV2005

Humanbiologiskt perspektiv på idrott och motion. Kost och näringslära

Charlotte Olsson

2018-04-27

AB3003

Arbetsvetenskap (31-60), Organisering av arbete och välfärd.

Jonas Carlsson

2018-05-04

OM2006

Omvårdnad-vetenskaplig teori och metod

Ulrica Åström

2018-04-27

PS2041

Motions- och hälsopsykologi

Torbjörn Josefsson

2018-05-03

PS3008

Psykologi inriktning idrott o. motion (31-60). Kvantitativ forskningsmetod

Torbjörn Josefsson

2018-05-04

SA1007

Social hållbarhet i en föränderlig värld I

Anders Urbas

Grupparbete

SA1007

Social hållbarhet i en föränderlig värld I

Boel Larsson/Jette Trolle-Schultz Jensen

Hemtentamen

OM6015

Samhälls- och beteendevetenskaplig kurs som stöd för sjuksköterskefunktionen II

Eivor Hoffert Pålsson

2018-04-27

OM2005

Kommunikation och relationer inom omvårdnad

Marcus Jansson

Hemtentamen

SO5001

Sociologi (61-90)

Marta Cuesta

2018-05-04

OM6011

VFU I, Individuell skriftlig läkemedelstentamen

Tommy Berntsson

2018-04-26

OM2007

Anatomi

Tommy Berntsson

2018-04-27

OM2007

Human biomedicin som stöd för sjuksköterskefunktionen I

Eva Strandell, Tommy Berntsson

2018-04-26

SA1007

Social hållbarhet i en föränderlig värld I, DK3

Jette Trolle-Schultz Jensen

2018-03-29

SA1007

Social hållbarhet

Åke Nilsén

2018-05-03

MK1005

Medie- och kommunikationsvetenskap

Ronny Severinsson

2018-04-20

OM6009

Verksamhetsförlagd utbildning IV

Susann Arvidsson

Hemtentamen

PS3008

Psykologi inriktning idrott och motion

Torbjörn Josefsson

Hemtentamen

SO5001

Sociologi (61-90)

Marta Cuesta, Christopher Kindblad

2018-03-23

LO1001

Organisation, ledning och personalutveckling

Jannice Käll

2018-04-06

PS3007

Kvantitativ forskningsmetodik

Alina Franck

2018-04-06

PS3008

Kvantitativ forskningsmetodik

Alina Franck, Torbjörn Josefsson  

Hemtentamen

SA3003

Social hållbarhet i en föränderlig värld II-Civilsamhället och sociala rörelser

Boel Larsson & Åke Nilsén

2018-03-28

AB5003

Arbetsvetenskap 61-90, teori

Mats Holmquist

Hemtentamen

MK5010

Medie- och kommunikationsvetenskap

Ebba Sundin

Hemtentamen

SO5001

Sociologi (61-90)

M. Cuesta, Å. Nilsén

2018-03-23

IV2005

Humanbiologiskt perspektiv på idrott och motion - Kost och näringslära

Charlotte Olsson

2018-03-28

IV2005

Humanbiologiskt perspektiv på idrott och motion - Anatomi och fysiologi

Charlotte Olsson

Hemtentamen

HL8020

Vetenskapsteori och metod

Ebba Sundin

2018-03-23

OM6011

Läkemedelstentamen

Tommy Berntsson

2018-03-22

OM2006

Omvårdnad - vetenskaplig teori och metod I

Ulrika Åström

2018-03-22

OM4014

Human biomedicin som stöd för sjuksköterskefunktionen II

B. Bäcklund, M. Jansson

Hemtentamen

SA5004

Socialt arbete (61-90)

Niklas Westberg

2018-03-28

AB3003

Arbetsvetenskap (31-60)

Jonas Carlsson

Hemtentamen

AB3003

Arbetsvetenskap (31-60)

Jonas Carlsson

2018-03-23

SA1007

Social hållbarhet i en föränderlig värld I

Anders Urbas

Hemtentamen

SO5001

Sociologi 61-90, Sociologisk metod teori och metod

M Cuesta, H Stenberg

2018-03-23

MC8021

Farmakologi m sjukdomslära, Farmakologiska principer

Margaretha Pejner

2018-03-29

PS3007

Psykologi inriktning hälsa

Anna Frank

2018-03--23

OM2002

Omvårdnadens grunder

Maria Mirskaya

2018-03-23

MK1005

Medie- och kommunikationsvetenskap (1-30)

Ronny Severinsson

2018-03-29

PS3008

Kognition

Torbjörn Josefsson

2018-03-12

SA3003

Social hållbarhet i en föränderlig värld II - Hemtentamen

Christopher Kindblad

2018-02-23

PS1007

Psykologi inriktning hälsa (1-30)

Eva Twetman

2018-03-23

MK3003

Medie- och kommunikationsvetenskap (31-60)

Linus Andersson

2018-03-02

SO3003

Sociologi (31-60), Salstentamen

Åke Nilsén

2018-03-02

SA1005

Socialt arbete (1-30), Välfärdssektorns organisering o. utveckling.

Mia Jormfeldt

2018-03-01

PS6005

Personlighetspsykologi

Jesper Leander, Emil Mattsson

Hemtentamen

SH3011

Samhälleliga utmaningar på föränderliga arenor II

Martin Danielsson

2018-02-22

IV2006

Karriärutveckling inom elitidrott

Lukas Linner

Hemtentamen

LO1001

Organisation, ledarskap och personalutveckling

Marielle Wall

2018-02-16

OM2005

Läkemedelsberäkning

Jörgen Öijervall, Christina Pernheim

Hemtentamen

MC8021

Farmakologi med sjukdomslära- Förskrivningens regelverk

Margaretha Norell Pejner

2018-02-22

SO5001

Sociologi (61-90)

Åke Nilsén

2018-03-01

SA1005

Introduktion till socialt arbete

Mia Jormfeldt

2018-02-16

IV2005

Humanbiologiskt perspektiv på idrott och motion

Charlotte Olsson

Hemtentamen

HL8017

Arbetets innovationer i välfärdssamhället

Bernd Hofmaier

Hemtentamen

SA3003

Social hållbarhet i en föränderlig värld II

Christopher Kindblad

Hemtentamen

HL8019

Tvärkulturella perspektiv i forsknings- och utredningsarbeten 

Ebba Sundin / Christopher Kindblad

2018-02-16

AB3003

Arbetsvetenskap

Jonas Carlsson

2018-03-02

PS5007

Kvantitativ metod

Torbjörn Josefsson

2018-02-16

IV2005

Humanbiologiskt perspektiv

Charlotte Olsson

Grupptentamen

PS2034

Mindfulness - teori och tillämpning

Torbjörn Josefsson

2018-02-16

SA1007

Social hållbarhet i en föränderlig värld 1, Dk 1 salstentamen

Henrik Stenberg

2018-02-16

AB5003

Arbetsvetenskap 61-90. Dk 1 Teori Individuell tentamen

Mats Holmquist

2018-03-01

SO1004

Sociologi 1-30 Sociala relation och emotioner i förändring

Henrik Stenberg

2018-03-01

SO1004

Sociologi 1-30, Samhälle och Samhällsförändring

Henrik Stenberg

2018-02-16

OM4014

Human biomedicin som stöd för sjuksköterskefunktionen II

Eva Hjort

2018-03-01

FE2001

Företagsekonomiska grunder

Eva Berggren

2018-02-15

PS3008

Psykologi inr. idrott och motion

Alina Franck, Torbjörn Josefsson

2018-02-23

OM6001

Omvårdnad vid komplexa situationer

Carina Göransson, Åsa Idoffsson

2018-02-15

PS3007

Psykologi inriktning hälsa

Alina Franck

2018-02-16

MC8021

Farmakologi med sjukdomslära

Margaretha Norell Pejner

2018-02-13

SA1007

Social hållbarhet i en föränderlig värld I

Henrik Stenberg

2018-02-23

OM4013

Omvårdnad vid hälsa och ohälsa

Åsa Krusenbrant

2018-02-09

OM6009

Verksamhetsförlagd utb. IV

Susanne Arvidsson

Hemtentamen

SA1005

Socialt arbete 1-30, Kvalitativ metod

Mia Jormfeldt

2018-01-12

SA5005

Social hållbarhet i en föränderlig värld III, Projektarbete, genomf. och redov., skriftlig reflektion 

Boel Larsson

2018-01-19

SA1005

Socialt arbete 1-30, Vetenskapsteori och metod

Jonas Carlsson

2018-01-19

AB1003

Arbetsvetenskap 1-30, Vetenskapsteori

Jonas Carlsson

Hemtentamen

AB1003

Arbetsvetenskap, Kvalitativ metod

Mia Jormfeldt

2018-01-19

PS1007

Psykologi inriktning hälsa (1-30)

Eva Twetman, Jenny Back

2018-01-14

HL8017

Arbetets innovationer i välfärdssamhället

Ebba Sundin

Grupptentamen

SA1005

Socialt arbete

Mia Jormfeldt

Hemtentamen

SA1005

Socialt arbete, Kvantitativ metod

Jonas Carlsson, Hansi Hinic

Hemtentamen

AB1003

Arbetsvetenskap, Kvantitativ

Jonas Carlsson, Hansi Hinic

Hemtentamen

SH3011

Samhälleliga utmaningar på föränderliga arenor II

Martin Danielsson

2018-01-11

AB2012

Arbetsorganisation och arbetsmiljö

Marielle Wall

2018-01-12

LO4005

Organisation, ledarskap och personalutveckling II

Mats Holmquist

Grupptentamen

IV2004

Idrott och inkludering genom anpassad fysisk aktivitet

Lars Kristen

Grupptentamen

AB1003

Arbetsvetenskap 1-30,

Jonas Carlsson

2018-01-12

OM6001

Omvårdnad vid komplexa situationer

Carina Göransson

2018-01-12

PS1007

Psykologi inr hälsa 1-30, Positiv psykologi

Eva Twetman

Hemtentamen

OM6012

Omvårdnad med inriktning mot organisation och ledarskap

Jonas Carlsson

2018-01-12

OM2007

Farmakologi

Stefanie Obermüller, Anna-Carin Karlsson

Hemtentamen

SO1004

Sociologi (1-30), Kvalitativ metod

Eva Schmitz

Hemtentamen

OM6012

Omvårdnad med inriktning mot organisation och ledarskap

Elsie Johansson

2018-01-12

OM2005

Kommunikation och relationer inom omvårdnad, individuell skriftlig läkemedelsberäkning

Jörgen Öijervall

2018-01-12

OM4013

Omvårdnad vid hälsa och hälsa

Åsa Krusenbrant

2018-01-02

BM2011

Anatomi & fysiologi

Eva Strandell

2017-12-15

LO4005

Organisation, ledarskap & personalutveckling II

P-O Börnfelt

Hemtentamen

HL8016

Nya utmaningar i välfärdssamhället

Ebba Sundin

Hemtentamen

SO1004

Sociologi (1-30)

Åke Nilsén

Grupptentamen

SO1004

Sociologi (1-30)

Martin Danielsson

Hemtentamen

IV2004

Idrott, motion och hälsa i samhället

Åke Nilsén

2017-12-08

OM2007

Human biomedicin som stöd för sjuksköterskefunktionen I, Människokroppens organsystem

Eva Strandell, Tommy Berntsson

2017-12-15

OM2006

Omvårdnad – vetenskaplig teori och metod I, kvantitativ del

Ulrica Åström

2017-12-08

PS1007

Psykologi inriktning hälsa (1-30)

Eva Twetman

2017-12-15

SA1005

Välfärdssektorns organisering och utveckling

Mia Jormfeldt

2017-12-15

SO1004

Sociologi (1-30)

Henrik Stenberg

2017-12-15

OM2002

Omvårdnadens grunder, individuell examination omvårdnad

Maria Mirskaya

2017-12-14

OM6011

Verksamhetsförlagd utbildning II, individuell skriftlig läkemedelstentamen

Tommy Berntsson

2017-12-15

OM6009

Verksamhetsförlagd utbildning IV, skriftlig del av nationell klinisk slutexamination

Susann Arvidsson

2017-12-07

OM2007

Human biomedicin som stöd för sjuksköterskefunktionen, Anatomi

Tommy Berntsson

2017-12-08

OM2005

Kommunikation och relationer inom omvårdnad, individuell skriftlig läkemedelsberäkning

Jörgen Öijervall

2017-12-15

OM2006

Omvårdnad - vetenskaplig teori och metod I, kvantitativ del

Hansi Hinic

2017-12-08

SA1007

Social hållbarhet i en föränderlig värld 1, Välfärdssamhällets organisering/Dk 2

Anders Urbas

2017-12-07

IV2006

Karriärutveckling inom elitidrott, Resurser o barriärer

Lukas Linnér

2017-12-08

SA1005

Socialt arbete 1-30, Vetenskapsteori och metod

Jonas Carlsson

2017-12-08

AB1003

Arbetsvetenskap 1-30, Vetenskapsteori

Jonas Carlsson

2017-12-15

OM2006

Omvårdnad-vetenskaplig teori och metod 1

Ulrica Åström

2017-12-14

MK1007

Medier, kommunikation och livsstil, delkurs 2 ind salstentamen

Martin Danielsson

Hemtentamen

OM6015

Samhälls- och beteendevetenskaplig kurs som stöd för sjuksköterskefunktionen II

Eivor Hoffert Pålsson

Grupptentamen

OM8077

Ledarskap och vårdutveckling

Margaretha Pejner

Hemtentamen

SO3003

Sociologi 31-60

Åke Nilsén

Hemtentamen

PS007

Psykologi inr. idrott och motion

Torbjörn Josefsson

2017-11-17

OM6009

VFU IV Skriftlig del av nationell klinisk slutexamination

Susann Arvidsson

2017-11-09

SA1005

Socialt arbete (1-30), Introduktion till socialt arbete

Mia Jormfeldt

2017-11-02

OM4014

Human biomedicin som stöd för sjuksköterskefunktionen II Del B

Eva Hjort

2017-11-09

MK1007

Medier, kommunikation och livsstil, dk 1 ind salstentamen

Martin Danielsson

Grupptentamen

SH3011

Samhälleliga utmaningar på föränderliga arenor II Samhällsanalys, makt & berättandets villkor: gruppuppgift II

Martin Danielsson

Hemtentamen

AB1003

Arbetsvetenskap 1-30, tentamen arbetsliv

Jonas Carlsson

2017-11-09

SA5005

Social hållbarhet i en föränderlig värld III

Jette Trolle-Schultz Jensen

2017-11-09

AB1003

Arbetsvetenskap (1-30), tentamen grunder

Jonas Carlsson

Hemtentamen

HL8015

Hälsa, livsstil och välfärd i ett nordiskt perspektiv-Individuell skriftlig inlämningsuppgift

Ebba Sundin

2017-11-10

PS6005

Personlighetspsykologi i ett idrotts- och motionsperspektiv

Jesper Leander

2017-11-09

AB2010

Arbetsvetenskap-förändringsarbete. Organisationsförändring

P-O Börnfelt

2017-11-03

SA1005

Socialt arbete (1-30), välfärdssektorns organisering o. utveckling.

Mia Jormfeldt

2017-11-03

OM6011

Verksamhetsförlagd utbildning II

Tommy Berntsson

2017-11-03

OM2006

Omvårdnad vetenskaplig teori o metod I - ind skriftlig tentamen kvantitativ del

Ulrica Åström

2017-11-09

SO1004

Sociologi (1-30), Samhälle o. samhällsförändring

Henrik Stenberg

2017-11-02

OM2002

Omvårdnadens grunder-Individuell examination omvårdnad

Maria Mirskaya

2017-11-03

OM2006

Omvårdnad-vetenskaplig teori o. metod I-Individuell skriftlig tentamen

Ulrica Åström

2017-11-06

OM8076

Hälsa & livsstil inom öppen vård I

Elisabeth Brobeck

2017-11-02

MK1007

Medier, kommunikation & livsstil

Linus Andersson

Hemtentamen

SO1004

Sociologi (1-30)

Christopher Kindblad

2017-10-19

IV2006

Resurser och barriärer

Lukas Linnér

2017-11-08

SO3003

Sociologi 31-60

Åke Nilsén

Hemtentamen

SO3003

Sociologi 31-60

Christopher Kindblad

2017-11-10

OM8048

Folkhälsa

Elisabeth Brobeck

Hemtentamen

AB2010

Arbetsvetenskap-förändringsarbete

P-O Börnfelt

2017-10-13

LO1001

Ekonomisk styrning

Titti Eliasson

2017-11-02

LO4005

Organisation, ledarskap & personalutveckling II

P-O Börnfelt

2017-11-02

SO1004

Sociala relationer och emotioner i förändring

Henrik Stenberg

Hemtentamen

SA1005

Välfärdssektorns organisering och utveckling

Mia Jormfeldt

Hemtentamen

PS5007

Psykologi inriktning motion 61-90

Peter Karlsson

2017-09-28

SA5005

Social hållbarhet i en föränderlig värld III

Ove Svensson, Jette Trolle-Schultz Jensen

2017-09-28

SA1005

Introduktion till socialt arbete (1-30)

Mia Jormfeldt

Hemtentamen

HL8014

Välfärdsmodeller i Norden

Ebba Sundin

2017-09-27

PS6005

Personlighetspsykologi i ett idrotts- och motionsperspektiv

Jesper Leander

2017-09-29

MK1007

Medier, kommunikation o. livsstil. Delkurs 1

Martin Danielsson

2017-09-28

AB1003

Arbetsvetenskap (1-30)

Jonas Carlsson

2017-09-29

SO3003

Sociologi (31-60)

Åke Nilsén

2017-09-28

AB2010

Arbetsvetenskap-Organisationsförändring

P-O Börnfelt

2017-09-28

SO1004

Sociologi (1-30), Samhälle o. samhällsförändring

Henrik Stenberg

Hemtentamen

LO4005

Kommunikation i organisationer 

Jonas Carlsson

Hemtentamen

SO1004

Sociologi 1-30, samhälle o. samhällsförändring

Eva Schmitz

2017-09-29

OM8048

Folkhälsa,

Elisabeth Brobeck

2017-09-29

OM4014

Human biomedicin som stöd för sjuksköterskefunktionen II del A

Eva Hjort Telhede

2017-09-29

PS5007

Psykologi inriktning idrott och motion (61-90)

Torbjörn Josefsson

2017-08-14

SA1007

Social hållbarhet i en föränderlig värld I

Anders Urbas

2017-08-17

PS2041

Motions- och hälsopsykologi

Karin Weman

2017-08-18

OM6011

Verksamhetsförlagd utbildning II

Annika Wing-H, Elenita T

2017-08-16

OM2005

Kommunikation och relationer inom omvårdnad/Läkemedelsberäkning

Christina Pernheim, Jörgen Öijervall

2017-08-15

LO1001

Organisation, ledarskap och personalutveckling I

Titti Eliasson

2017-08-18

PS3008

Psykologi inriktning idrott och motion (31-60)

Eva Twetman, Torbjörn Josefsson

2017-08-16

PS2037

Introduktion till idrotts- och motionspsykologi

Andreas Ivarsson

2017-08-14

SA1007

Social hållbarhet i en föränderlig värld 1

Anders Urbas

2017-08-14

OM2007

Human biomedicin som stöd för sjuksköterskefunktionen I

Tommy Berntsson

2017-08-15

IV2005

Humanbiologiskt perspektiv på idrott och motion-Anatomi och fysiologi

Charlotte Olsson

2017-08-18

OM2006

Omvårdnad-vetenskaplig teori och metod I - kvantitativ del

Carina Göransson, Ulrica Å.

2017-08-18

OM4014

Human biomedicin som stöd för sjuksköterskefunktionen II Del B

 

Berit Bäckling, Staffan Karlsson

2017-08-16

OM4014

Human biomedicin som stöd för sjuksköterskefunktionen II Del A

Berit Bäcklund, Staffan Karlsson

2017-06-09

PS2041

Motions- och hälsopsykologi

Karin Weman

Hemtentamen

OM6015

Samhälls- och beteendevetenskap II, sjuksköterskeprogrammet

Eivor Hoffert Pålsson

2017-06-08

AB3003

Arbetsvetenskap (31-60), delkurs 3

P-O Börnfelt

Hemtentamen

OM6012

Omvårdnad med inr. mot organisation och ledarskap

Elsie Johansson

Hemtentamen

SA3003

Social hållbarhet i praktiken

Christopher Kindblad

Grupparbete

SA3003

Social hållbarhet i praktiken

Henrik Stenberg

Grupparbete

LO1001

Ekonomisk styrning

Titti Eliasson

Grupparbete

SA1007

Social hållbarhet i en föränderlig värld 1-30

Boel Larsson

2017-06-09

MK3003

Medie- och kommunikationsvetenskap/kvantitativ metod

Martin Danielsson

2017-06-08

OM2007

Human biomedicin som stöd för sjuksköterskefunktionen 1

Tommy Berntsson

2017-06-01

SA3002

Socialt arbete (31-60), Juridik för det sociala arbetet

Mia Jormfeldt

2017-06-01

LO1001

Organisation, ledarskap och personalutveckling I

Titti Eliasson

2017-06-01

JU2028

Juridisk grundkurs i idrottsjuridik

Magnus Lindberg

2017-06-02

OM6001

Omvårdnad vid komplexa situationer

Carina Göransson

2017-06-09

OM2007

Human biomedicin som stöd för sjuksköterskefunktionen I

Eva Strandell, Tommy Berntsson

2017-06-09

SA1007

Social hållbarhet i en föränderlig värld II

Jette Trolle-Schultz Jensen

2017-06-08

SO1004

Sociologi 1-30

Henrik Stenberg

2017-06-01

SO1004

Sociologi 1-30

Henrik Stenberg

Hemtentamen

MK1005

Medie- och kommunikationsvetenskap 1-30

Martin Danielsson

Hemtentamen

OM6012

Omvårdnad med inriktning mot organisation och ledarskap

Margaretha Pejner

2017-03-24

ME8002

Oftalmiatrik inom ögonsjuksköterskans ansvars- och funktionsområde II

Jeanette Källstrand


2017-06-02

OM4013

Omvårdnad vid hälsa och ohälsa-specifik omvårdnad

Åsa Krusenbrant

2017-06-02

OM2005

Kommunikation och relationer inom omvårdnad

Jörgen Öijervall

2017-05-04

OM2006

Omvårdnad-vetenskaplig teori o. metod 1

Carina Göransson, Ulrica Åström

2017-05-19

OM6009

Läkemedelsberäkning

Eva Persson, Susanne Arvidsson

2017-05-04

LO1001

Arbetsrätt

Louise Nilsson

2017-05-05

SA1007

Välfärdssamhällets organisering

Anders Urbas

2017-05-05

OM6011

Läkemedelsberäkning

Annika Wing, Elenita Forsberg

2017-05-04

SA3003

Social hållbarhet i en föränderlig värld II

Christopher Kindblad

2017-04-28

OM2007

Human biomedicin som stöd för sjuksköterskefunktionen 1. Fysiologi 1. 

Eva Strandell & Tommy Berntsson

2017-04-28

PS2041

Motions- och hälsopsykologi

Karin Weman

2017-05-05

OM4014

Humanbiomedicin 2 del B

Eva Hjort, Berit Bäcklund

hemtentamen

(Omtenta)

OM8082

Oftalmologisk omvårdnad

Jeanette Källstrand

2017-04-28

AB3003

Arbetsvetenskap (31-60)

P-O Börnfelt

2017-05-05

IV2005

Humanbiologiskt perspektiv på idrott och motion, kost och näringslära

Charlotte Olsson

2017-05-05

PS3008

Psykologi inriktning idrott o. motion (31-60), Kvantitativ forskningsmetodik

Eva Twetman, Torbjörn Josefsson

2017-04-27

OM2007

Human biomedicin som stöd för sjuksköterskefunktionen . Anatomi

Tommy Berntsson

Hemtentamen


LO1001

Ledarskap och grupprocesser

Mariell Wall, Malin Johansson

2017-04-27

MK3003

Medie- och kommunikationsvetenskap (31-60)

Martin Danielsson

Hemtentamen

OM6015

Samhälls- och beteendevetenskap kurs som stöd för sjuksköterskefunktionen 2

Eivor Hoffert Pålsson, Ulrika Åström

2017-04-20

SA3003

Social hållbarhet i en föränderlig värld 2

Henrik Stenberg

Hemtentamen

SA1007

Social hållbarhet i en föränderlig värld

Niklas Westberg

2017-05-05

OM2002

Omvårdnadens grunder

Maria Mirskaya

2017-04-27

SA1007

Social hållbarhet i en föränderlig värld 1

Jette Trolle-Schultz Jensen

2017-05-04

MK1005

Medie- och kommunikationsvetenskap (1-30)

Martin Danielsson

2017-05-05

MK3003

Medie- och kommunikationsvetenskap (31-60)

Martin Danielsson

Uppsats-PM

MK3003

Medie- och kommunikationsvetenskap

Ronny Severinsson

Grupptenta

PS3008

Statistik

Torbjörn Josefsson

Hemtentamen

MK3003

Medie- och kommunikationsvetenskap

Martin Danielsson

2017-04-28

OM2005

Läkemedelsberäkning

Jörgen Öijervall

2017-04-21

OM6009

Verksamhetsförlagd utbildning IV

Susann Arvidsson

2017-04-07

ME8001

Oftalmiatrik inom ögonsjuksköterskans ansvars- och funktionsområde I

Jeanette Källstrand Eriksson

2017-03-31

SA1007

Social hållbarhet

Jette Trolle-Schultz Jensen

Hemtentamen

SA5004

Fördjupning i vetenskapliga metoder

Malin Johansson

2017-04-06

PS3008

Psykologi inriktning idrott o. motion (31-60), Kvantitativ forskningsmetodik

Eva Twetman, Torbjörn Josefsson

2017-03-24

OM2006

Omvårdnad-vetenskaplig teori o. metod I

Carina Göransson

2017-04-07

OM2005

Kommunikation o. relationer inom omvårdnad

Jörgen Öijervall

Hemtentamen

SA3002

Socialt arbete (31-60)Teoretiska perspektiv på socialt arbete

Mia Jormfeldt & Malin Johansson

Hemtentamen

AB3003

Arbetsvetenskap (31-60), Arbete, miljö & socialt ansvarstagande

Eivor Hoffert Pålsson

2017-03-30

PS3008

Psykologi inriktning idrott o. motion (31-60). Kognition

Eva Twetman, Torbjörn Josefsson

2017-04-06

PS3007

Psykologi inriktning hälsa (31-60), Kvantitativ forskningsmetodik

Eva Twetman, Torbjörn Josefsson

2017-03-30

IV2005

Humanbiologiskt perspektiv på idrott o. motion

Charlotte Olsson

2017-03-31

OM4014

Human biomedicin som stöd för sjuksköterskefunktionen II Del A

Berit Bäcklund, Staffan Karlsson

Hemtentamen

SA5004

Socialt arbete (61-90)

Mia Jormfeldt

2017-03-24

LO1001

Organisation, ledarskap o. personalutveckling I

Louise Nilsson

2017-02-03

MK5010

Medie- och kommunikationsvetenskap (61-90)

Ebba Sundin

2017-03-24

OM2006

Omvårdnad - vetenskaplig teori o. metod 1

Carina Göransson

Hemtentamen

SO5001

Sociologisk metod teori och metod 3

Marta Cuesta, Christopher Kindblad

Grupptentamen

SA3003

Arbetsliv och organisation

Christopher Kindblad

2017-03-24

SA3003

Social hållbarhet i en föränderlig värld II

Christopher Kindblad

2017-03-23

SA1007

Social hållbarhet i en föränderlig värld I, delkurs 2

Anders Urbas

Hemtentamen

AB5003

Centrala arbetsvet.teorier 7,5 hp

P-O Börnfelt

2017-03-31

MK1005

Medie- och kommunikationsvetenskap

Martin Danielsson

Hemtentamen

MK5010

Medie- och kommunikationsvetenskap (61-90)

Martin Danielsson

Hemtentamen

SO5001

Sociologi (61-90)

Marta Cuesta

2017-03-24

MK1005

Medie- och kommunikationsvetenskap (1-30)

Martin Danielsson

2017-03-23

OM2002

Omvårdnadens grunder

Maria Mirskaya

2017-03-24

IV2005

Kost och näringslära

Charlotte Olsson

2017-03-23

MK3003

Medie- och kommunikationsvetenskap (31-60)

Martin Danielsson

2017-03-24

OM6011

VFU II, Individuell skriftlig läkemedelstentamen

Elenita Forsberg

2017-03-03

PS2037

Introduktion till idrotts och motionspsykologi, Biologiskt perspektiv på psykologi

Andreas Ivarsson

2017-03-03

PS1008

Psykologi inr idrott och motion 1-30

Andreas Ivarsson

2017-03-03

PS2037

Introduktion till idrotts-och motionspsykologi, Grundläggande psykologiska fenomen

Andreas Ivarsson

2017-03-03

PS1007

Grundläggande psykologiska fenomen

Andreas Ivarsson

2017-03-02

PS2037

Introduktion till idrotts- och motionspsykologi

Andreas Ivarsson

2017-03-02

SA1005

Välfärdssektorns organisering och utveckling

Jessica Arvidsson

2017-03-03

SA1005

Introduktion till socialt arbete

Mia Jormfelt

2017-03-03

ME8001

Oftalmiatrik

Jeanette Källstrand

Hemtentamen

SO5001

Sociologi 61-90

M. Cuesta, Å Nilsén

2017-03-02

PS6005

Personlighetspsykologi i ett idrotts- och motionspersp.

Eva Twetman

Hemtentamen

SA1007

Social hållbarhet i en föränderlig värld I

Niklas Westberg

2017-03-03

FE2001

Företagsekonomiska grunder

Eva Berggren

Hemtentamen

SA3003

Social hållbarhet i en föränderlig värld II

Christoffer Kindblad

2017-03-02

SO3003

Sociologi 31-60 Salstentamen

Åke Nilsén

2017-03-03

PS5006

Forskningsmetodik

Torbjörn Josefsson

2017-03-03

PS5007

Forskningsmetodik

Torbjörn Josefsson

2017-03-03

OM2006

Kvantitativ del

Maria Nyholm/Ulrica Åström

Hemtentamen

LO1001

Organisationsteori

Marielle Wall

2017-03-03

OM6011

Läkemedelsberäkning

Elenita Forsberg

2017-02-16

SA1007

Social hållbarhet i en föränderlig värld I

Jette Trolle-Schultz-J

2017-03-02

MK5010

Medie- och kommunikationsvetenskap 61-90

Ebba Sundin

2017-02-17

OM4014

Human biomedicin som stöd för sjuksköterskefunktionen II Del A

Staffan Karlsson

Hemtentamen

SH3011

Samhällsanalys, makt och berättandets villkor

Martin Danielsson

2017-03-03

MC8021

Farmakologi med sjukdomslära, farmakologiska principer

Elisabeth Brobeck

2017-02-17

PS3007

Kognition

Ewa Twetman/Torbjörn Josefsson

2017-03-02

PS1007

Introduktion till psykologi II

Eva Twetman

2017-03-02

SO1004

Sociala relationer o emotioner i förändring

Henrik Stenberg

2017-03-03

SO1004

Samhälle och samhällsförändring

Henrik Stenberg

2017-02-16

MK1005

Salstentamen 1

Martin Danielsson

2017-02-17

IV2005

Anatomi och fysiologi

Charlotte Olsson

2017-02-17

PS3008

Psykologi inriktning idrott och motion (31-60)

Ewa Twetman, Torbjörn Josefsson

2017-02-17

AB3003

Arbetsvetenskap 31-60

Marielle Wall

2017-02-24

OM4013

Omvårdnad vid hälsa och ohälsa-Specifik omvårdnad

Åsa Krusenbrant

2017-01-13

ME8001

Oftalmiatrik inom ögonsjuksköterskans ansvars-funktionsområde I- Oftalmiatrik

Jeanette Källstrand Eriksson

2016-12-15

MC8008

Ögats anatomi och fysiologi-Optik

Jeanette Källstrand Eriksson

Hemtentamen

SA1005

Socialt arbete 1-30

Mia Jormfeldt

Hemtentamen

AB1003

Arbetsvetenskap 1-30 (Kvantitativ)

Martin Danielsson

Hemtentamen

SA1005

Vetenskapsteori och metod

Martin Danielsson

Hemtentamen


LO4005

Organisation, ledarskap och personalutveckling II

P-O Börnfelt/Mia Jormfeldt

2017-01-19

SA1005

Socialt arbete, vetenskapsteori och metod

Martin Danielsson

Grupptentamen

IV2004

Idrott o inkludering genom anpassad fysisk aktivitet

Lars K, Bodil K

Grupptentamen

AB1003

Arbetsvetenskap

Mia Jormfeldt

2017-01-19

AB1003

Vetenskapsteori

Martin Danielsson

2017-01-13

PS1007

Psykologi inr hälsa, positiv psykologi

Eva Twetman

2017-01-13

OM6001

Omvårdnad vid komplexa situationer

Carina Göransson

2017-01-20

OM2007

Human Biomedicin som stöd för sjuksköterskefunktionen, Fysiologi 1

Tommy Berntsson

Hemtentamen

SA5005


Social hållbarhet i en föränderlig värld III

Boel Larsson

2017-01-20

OM2007

Fysiologi I - Människokroppens organsystem

Tommy Berntsson

2017-01-19

OM2007


Human biomedicin som stöd för sjuksköterskefunktionen I - Anatomi


Tommy Berntsson

2017-01-13

OM4013

Omvårdnad vid hälsa och ohälsa - Specifik omvårdnad

Åsa Krusenbrant

2016-12-16

OM2006

Omvårdnad - vetenskaplig teori och metod I - kvantitativ del

Carina Göransson, Maria Nyholm, Ulrica Åström

2016-12-16

LO4005

Organisation, ledarskap och personalutveckling II

P-O Börnfelt

Hemtentamen

SO1004

Sociologi (1-30)

Martin Danielsson

2016-12-16

SA1005

Socialt arbete (1-30)

Jessica Arvidsson

Hemtentamen

DI2005

Kriminologi och IT-relaterad brottslighet

Boel Larsson

2016-12-15

PS2037

Introduktion till idrotts- och motionspsykologi

Andreas Ivarsson

2016-12-09

OM2007

Human biomedicin som stöd för sjuksköterskefunktionen I

Tommy Berntsson

2016-12-16

OM6011

Verksamhetsförlagd utbildning II

Elenita Forsberg

2016-12-09

AB1003

Arbetsvetenskap, vetenskapsteori

Martin Danielsson

2016-12-09

SA1005

Vetenskapsteori och metod

Martin Danielsson

2016-12-15

OM2002

Omvårdnadens grunder

Eva Persson, Maria Mirskaya

2016-12-08

PS1007

Hälsopsykologi

Eva Twetman, Jenny Back

2016-12-16

OM2006

Omvårdnad - vetenskaplig teori o metod I

Carina Göransson, Maria Nyholm, Ulrica Åström

2016-12-16

OM6009

Verksamhetsförlagd utb IV Läkemedelsberäkning i nationell klinisk slutexamination

Annika Wing-Falk, Susann Arvidsson

2016-12-08

OM2007

Human biomedicin som stöd för sjuksköterskefunktionen 1

Tommy Berntsson

2016-12-16

SO1004

Sociala relationer och emotioner i förändring

Henrik Stenberg

2016-12-15

PS1007

Psykologi inriktning hälsa 1-30

Eva Twetman

2016-12-08

IV2006

Karriärutveckling inom elitidrott

Lukas Linnér

Hemtentamen

SA5005

Social hållbarhet i en föränderlig värld III,

Boel Larsson

Hemtentamen

AB1003

Arbetsvetenskap (1-30) Arbetsliv i förändring

T Nilsson, P-O Börnfelt, J Carlsson

2016-11-10

PS1007

Grundläggande psykologiska fenomen

Andreas Ivarsson

2016-11-10

PS6005

Personlighetspsykologi i ett idrotts och motionsperspektiv

Eva Twetman

2016-11-10

PS2037

Introduktion till idrotts- och motionspsykologi

Andreas Ivarsson

2016-11-18

OM6009

Verksamhetsförlagd utb IV, Nationell klinisk slutexamination

Susann Arvidsson

2016-11-04

MK2016

Medier, risker och osäkerhet

Malin Hallén

Grupptentamen

FH2001

Kost, fysisk aktivitet och hälsa

Gunvi Johansson

Hemtenta

SO1004

Sociologi (1-30), Sociala relationer och emotioner i förändring, hemtentamen

Christoffer Kindblad

2016-11-11

SA1005

Socialt arbete, introduktion till socialt arbete

Mia Jormfelt

2016-10-27

SA1005

Socialt arbete 1-30

Jette Trolle Schulz Jensen

2016-11-04

OM2006

Omvårdnad - teori och metod

Carina Göransson

2016-11-11

SO3003

Sociologi 31-60

Åke Nilsén

Hemtentamen

FH2001

Kost, fysisk aktivitet och hälsa

Gunvi Johansson

2016-11-04

OM404

Human Biomedicin som stöd för sjuksköterskefunktionen II del A

Berit Bäcklund, Staffan Karlsson

2016-11-11

OM4014

Human Biomedicin som stöd för sjuksköterskefunktionen II del A

Berit Bäcklund, Staffan Karlsson

2016-11-04

PS1008

Psykologi inr. idrott och motion

Andreas Ivarsson

2016-11-04

PS2037

Introduktion till idrotts-och motionspsykologi-Idrottspsykologi


Andreas Ivarsson

Grupptentamen

PS2034

Mindfulness - teori och tillämpning

Torbjörn Josefsson

2016-11-03

LO4005

Organisation, ledarskap och personalutv II, förändringsarbete

P O Börnfelt

Hemtentamen

FH2001

Kost, fysisk aktivitet och hälsa

Gunvi Johansson

2016-11-04

OM6011

Läkemedelstentamen

Elenita Forsberg

Hemtentamen

SA5005

Sociala risker

Boel Larsson

2016-11-03

SO1004

Sociala relationer och emotioner i förändring

Henik Stenberg

2016-10-20

IV2006

Karriärutveckling inom elitidrott, Resurser och barriärer

Lukas Linnér

2016-11-03

IV2006

Karriärutveckling inom elitidrott, Resurser och barriärer

Lukas Linnér

2016-11-03

SA1005

Socialt arbete 1-30, Välfärdssektorns org. och utv.

Jessica Arvidsson

2016-10-14

LO1001

Organisation, ledarskap och personalutv. I, delkurs 4 Ekonomisk styrning


Kent Sahlgren

2016-11-03

MC8008

Ögats anatomi och fysiologi

Jeanette Källstrand Eriksson

2016-11-10

SO1004

Samhälle och samhällsförändring

Henrik Stenberg

Hemtentamen

SO1004

Sociologi 1-30

Eva Schmitz

2016-11-10

PS5007

Psykologi inr. idrott och motion (61-90) Forskningsmetodik

Torbjörn Josefsson

2016-11-03

OM2002

Omvårdnadens grunder

Maria Mirskaya

2016-11-04

MC8021

Farmakologiska principer

Elisabeth Brobeck

2016-11-04

MC8021

Förskrivningens regelverk

Elisabeth Brobeck

2016-11-04

PS1007

Introduktion till psykologi II

Eva Twetman

2016-10-13

OM6001

Omvårdnad vid komplexa situationer

Carina Göransson, Annika Jensen

2016-10-14

LO1001

Delkurs 4, Ekonomisk styrning

Kent Sahlgren

2016-10-14

PS2041

Motions- och hälsopsykologi

Torbjörn Josefsson

2016-09-30

SO3003

Socialdifferentiering och globalisering

Åke Nilsén

2016-10-13

OM2005

Kommunikation och relationer inom omvårdnad, läkemedelsberäkning

Jörgen Öijervall

2016-09-30

SA1005

Socialt arbete 1-30

Mia Jormfeldt

Hemtentamen

SO1004

Sociologi 1-30, Samhälle och samhällsförändring

Eva Schmitz

2016-09-30

SO1004

Sociologi 1-30, Samhälle och samhällsförändring

Henrik Stenberg

2016-09-30

OM4014

Human Biomedicin 2, Del A

Berit Bäcklund

Hemtentamen

LO4005

Organisation, ledarskap och personalutv. II, Kommunikation i organisationer

Jonas Carlsson

2016-10-19

HL8008

Nordiska välfärdsmodeller - framväxt, samtid och framtid

Ebba Sundin

2016-09-28

PS6005

Personlighetspsykologi

Eva Twetman

2016-10-14

OM4013

Individuell examination-Specifik omvårdnad

Åsa Krusebrant

2016-09-28

PS1008

Grundläggande psykologiska fenomen

Andreas Ivarsson

2016-09-29

AB1003

Arbetsvetenskap 1-30

Jonas Carlsson

2016-09-28

PS2037

Grundläggande psykologiska fenomen

Andreas Ivarsson

2016-10-06

AB2010

Organisationsförändring


P-O Börnfelt

2016-09-30

SO3003

Sociologi (31-60)

Åke Nilsén

2016-09-30

MC8021

Farmakologiska principer

Elisabeth Brobeck

2016-09-30

MC8021

Förskrivningens regelverk

Elisabeth Brobeck

2016-09-29


PS5007

Forskningsmetodik

Torbjörn Josefsson

2016-08-17

PS3008

Psykologi inr. idrott och motion (31-60) Kognition

Eva T., Torbjörn J.

2016-08-15

IV1004

Tillämpad fysiologi

Eva Strandell

2016-08-15

IV2005

Humanbiologiskt perspektiv på idrott och motion

Eva Strandell

2016-08-18

OM4013

Specifik omvårdnad

Åsa Krusebrant

2016-08-18

PS2037

Idrottspsykologi

Andreas Ivarsson

2016-08-18

PS1008

Idrottspsykologi

Andreas Ivarsson

2016-08-19

OM8076

Hälsa och livsstil inom öppenvård

Elisabeth Brobeck

2016-08-18

SA1007

Välfärdssamhällets organisering

Anders Urbas

2016-08-22

PS2037

Grundläggande psykologiska fenomen

Andreas Ivarsson

2016-08-22

PS2037

Biologisk perspektiv på psykologi

Andreas Ivarsson

2016-08-16

MK3003

Medie- och kommunikationsvetenskap

Linus A, Martin D

2016-08-15

OM2007

Fysiologi 2-Mikrobiologi och immunförsvaret

Jens Nygren

2016-08-15

OM6001

 Omvårdnad vid komplexa situationer

Annika J, Carina G

2016-08-16

OM4014

Human biomedicin 2, del B

Berit Bäcklund


2016-08-16

MK1005

Introduktion till medie- och kommunikationsvetenskap

Malin H, Mikael E

2016-08-17

MK1005

Salstentamen 2


Linus Andersson

2016-08-16

MK1005

Salstentamen 1

Linus Andersson


Sidan uppdaterad 2019-01-15