Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-12-14. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Tentor som anlänt till Servicecenter

Akademin för informationsteknologi (ITE)

Tentamensdatum

Kurskod

Kursnamn

Lärare

2018-11-02

DT8025

Inbyggda realtidssystem

Wagner Ourique De Morais & Wojchech Mostowski

2018-11-01

MA2047

Algebra och diskret matematik

Mikael Hindgren

2018-11-02

DI2003

Administration av datorsystem

Wagner Ourique De Morais, Jesper Hakeröd

2018-11-01

IK4041

Business Intelligence

Jesper Hakeröd

2018-10-29

ET4004

Ellära och Elektronik

Björn Åstrand

2018-10-31

EL8002

Tillämpad elektromagnetism för elektronik och fotonik

Ross Friel

2018-10-31

DT4019

Innovationsprojekt

Hans-Erik Eldemark

2018-11-19

IK2056

Informationssystem och verksamheter

Christer Rehnström

2018-10-29

IK2052

Digital design och innovation

Mareike Glöss

2018-10-31

DI2004

Projektledning i IT-forensik

Torben Svane

2018-10-31

EL4004

Ellära

Thomas Munther

2018-11-01

ET4009

Elkraftsystem II

Thomas Munther

2018-11-01

ET4007

Elkraftsystem I

Thomas Munther

2018-11-01

DT4015

Datakommunikation

Alexey Vinel

2018-11-02

MA4026

Transformer, signaler och system

Per-Sverre Svendsen

2018-10-29

DT2014

Datorteknik

Tommy Salomonsson

2018-10-29

EL8003

Halvledarkomponenter

Håkan Pettersson

2018-10-29

EL4008

Halvledarkomponenter

Håkan Pettersson

2018-10-30

FÖ2065

Marknadsföring

Faisal Iddris

2018-10-31

DA8003

Cyberfysiska system

Johan Thunberg

2018-10-31

DI2009

Biometrisk identifiering

Fernando Alonsp Fernandez

 

2018-11-02

MA2043

Tillämpad matematik

Eric Järpe

2018-10-31

DI8003

Introduktion till digital forensik

Stefan Axelsson

2018-10-31

DI2004

Projektledning i IT-forensik

Torben Svane

Dugga

DT2012

Programmering

Veronica Gaspes

2018-10-29

DA4002

Algoritmer, datastrukturer och problemlösning

Stefan Axelsson

2018-10-29

FY0015

Fysik 1 Basterminen

Struan Gray

2018-10-12

MA3005

Algebra, sannolikhet, statistik, funktioneer, problemlösning

Mattias Rundberg

Dugga 2018-10-26

MA2043

Tillämpad matematik och statistik för IT-forensik

Eric Järpe

Dugga

MA2043

Tillämpad matematik och statistik för IT-forensik

Eric Järpe

2018-08-15

DI4004

Grundläggande webbsystem 7,5 hp

Wagner Origue de Morais

2018-08-17

IK2058

Systemutveckling och databasdesign 

Lars-Olof Johansson

2018-08-14

IK4029

Kognition och användbarhet 7,5 hp,

Lars-Olof Johansson

2018-08-17

DB4002

Algoritmer och datastrukturer

Nicolina Månsson

2018-08-14

DI2006

Programmering

Nicolina Månsson

2018-08-15

FY4005

Teknisk fysik

Per-Sverre Svendsen

2018-08-13

DT8020

Intelligenta fordon

Björn Åstrand

2018-08-15

FY4002

Fysikaliska modeller

Per-Sverre Svendsen

2018-08-17

DT4005

Avancerad routing

Malin Bornhager

2018-08-13

MA2027

Linjär algebra

Per-Sverre Svendsen

2018-08-13

FY0011

Bastermin - Fysik, Prov A

Pererik Andreasson

2018-08-14

MA0022

Bastermin-Matematik

Mats Gunnarsson

2018-08-13

DI4011

Konvergerade optimerade nätverk

Mailn Bornhager

2018-05-25

EL4005

Sensorsystem

Taha Kahn

2018-06-26

ET9001

Elektronik, Digitalteknik & Reglerteknik

Thomas Munther

2018-05-23

FÖ2065

Marknadsföring I

Thomas Helgesson

2018-05-31

FÖ2065

Marknadsföring I

Thomas Helgesson

2018-05-25

DI4007

Riskanalys & It-säkerhetssytem

Urban Billstrup

2018-06-11

FY0012

Bastermin-fysik

Pererik Andreasson

2018-05-22

FY0012

Bastermin-fysik

Pererik Andreasson

2018-06-01

DI2003

Administration av datorsystem

Wagner Origue de Morais

2018-05-22

DI4004

Grundläggande webbsystem

Ourique Wagner

2018-05-31

IK4029

Kognition och användbarhet

Lars-Olof Johansson, Ewa Zimmerman

2018-05-31

DT2013

Digitalteknik

Tommy Salomonsson

2018-05-30

EL4004

Ellära

Thomas Munther

2018-05-28

DT2014

Datorteknik

Tommy Salomonsson

2018-05-30

EL8007

Trådlösa inbyggda system, design och kommunikation

Emil Nilsson, Johan Malm

2018-06-14

MA0022, MA0024

Bastermin matematik

Mats Andreasson, Mats Gunnarsson

2018-05-30

IK2052

Digital design och innovation-Undersökning

Maria Åkesson, Michel Thomsen, Philip Heimer

2018-05-30

MA2047

Algebra och diskret matematik

Mikael Hindgren

2018-06-01

MA2001

Envariabelanalys

Mikael Hindgren

2018-05-24

DB4002

Algoritmer och datastrukturer

Nicolina Månsson

2018-05-31

DI2006

Programmering

Nicolina Månsson

2018-05-31

MA2043

Tillämpad matematik och statistik för IT-forensik

Eric Järpe

2018-05-29

MA2027

Linjär algebra

Per-Sverre Svendsen

2018-05-30

DI4014

Krypteringsmetoder och säkring av datasystem

Eric Järpe

Grupparbete

DI4008

IT-forensiskt projekt

Mattias Weckstén

2018-05-30

ET4004

Ellära och elektronik

Anita Santanna

2018-05-21

DT4009

Datorteknik

Thomas Nordström

2018-05-28

DT2012

Programmering

Veronica Gaspes

2018-05-29

DI2004

Projektledning

Torben Svane

2018-05-29

IK4040

Verksamhetsutveckling och affärssystem

Christer Rehnström, Kerstin Berg

2018-05-31

DI4005

Nätverkssäkerhet

Olga Torstensson

2018-05-30

DI2007

Juridik med IT-rätt

Per-Åke Irskog

2018-05-23

FY0011

Bastermin fysik

Pererik Andreasson

2018-05-28

MA2026

Transformer, signaler och system

Per-Sverre Svendsen

2018-05-29

MA4005

Flervariabelanalys

Per-Sverre Svendsen

2018-05-28

FÖ2063

Affärsredovisning

Lars-Göran Persson

2018-05-30

IK2056

Informationssystem och verksamheter

Christer Rehnström

2018-05-29

IK2021

Affärssystem - en helhetsbild

Ewa Zimmerman

2018-06-01

EL4003

Elektronik

Thomas Munther

2018-05-29

IK2053

Visuell kommunikation

Susanne Lindgren

2018-05-25

DI4011

Konvergerade optimerade nätverk

Malin Bornhager

2018-05-30

DI4009

Avancerade IT-forensiska verktyg

Mattias Weckstén

2018-05-29

DI2008

Datornätverk

Malin Bornhager

2018-05-31

TE4002

Reglerteknik

Thomas Munther

2018-05-24

FY4005

Teknisk fysik

Per-Sverre Svendsen

2018-05-24

FY4002

Fysikaliska modeller

Per-Sverre Svendsen

2018-05-22

JU2021

Utredning av IT-brott

Per-Åke Irskog

2018-05-22

KE0008

Bastermin kemi

Roger Lindegren

2018-05-28

MA0024/MA0022

Bastermin matematik

Mats Gunnarsson,

Mats Andreasson

2018-05-24

IK2023

Affärssystem - affärsvärde genom förändringsarbete

Christer Rehnström

2018-05-21

DI4003

Datautvinning från digitala lagringsmedia, skriven tentamen

Stefan Axelsson

2018-05-21

MA0022, MA0023, MA0024

Bastermin matematik

Mats Gunnarsson

2018-05-18

ET9001

Elektroteknik

Thomas Munther

2018-03-15

EL4006

Elektronik fortsättningskurs

Struan Gray

2018-04-06

EL8005

Optoelektronik och fotonik

Håkan Pettersson

2018-04-27

IK4031

Webbprogrammering och databaser

Jesper Hakeröd

2018-04-05

IK4036

Objektorienterad programmering och datastrukturer

Jesper Hakeröd

2018-04-06

FÖ2066

Organisation

Dorit Christensen

2018-04-06

EL4003

Elektronik

Thomas Munther

2018-04-03

MA8017

Teknisk matematik

Per-Sverre Svendsen

2018-04-03

DT2012

Programmering

Veronica Gaspes

2018-04-06

MA2001

Envariabelanalys

Mikael Hindgren

2018-04-06

MA2043

Tillämpad matematik och statistik för IT-forensik

Eric Järpe

2018-04-03

MA4005

Flervariabelanalys

Per-Sverre Svendsen

2018-04-04

DT6011

Databaser

Jesper Hakeröd

2018-03-22

DT8018

Nätverk för inbyggda system

Alexey Vinel

2018-03-14

DT8020

Intelligenta fordon

Björn Åstrand

2018-03-16

FY0011

Bastermin fysik

Pererik Andreasson

2018-03-16

EL8007

Trådlösa inbyggda system

Johan Malm

2018-04-04

IK4042

Systemintegration och programmering

Jesper Hakeröd

2018-04-03

DI2008

Datornätverk

Malin Bornhager

2018-04-06

DT8012

Artificell intelligens

Stefan Byttner

2018-03-15

MA2027

Linjär algebra

Per-Sverre Svendsen

2018-03-14

EL8006

Nanoelektronik

Håkan Pettersson

2018-03-13

IK2021

Affärssystem - en helhetsbild

Christer Rhenström

2018-01-04

DA8003

Cyberfysiska system

Wahid Taha

2018-03-15

DI4014

Krypteringsmetoder och säkring av datasystem

Eric Järpe

2018-03-13

DI2006

Programmering

Nikolina Månsson

2018-03-14

MA0022/MA0024/MA0023

Bastermin matematik

Mats Andreasson/Mats Gunnarsson

2018-03-16

DI2007

Juridik med IT-rätt

Per-Åke Irskog

2018-03-16

DI4005

Nätverkssäkerhet

Olga Torstensson

2018-03-12

DT4005

Avancerad routing

Malin Bornhager

2018-03-13

DI4009

Avancerade IT-forensiska verktyg

Mattias Weckstén

2018-03-14

IK4044

Projektmetodik

Torben Svane

2018-03-13

DT4020

Datasäkerhet för inbyggda system

Wojciech Mostowski

2018-03-16

BT4003

Finita Elementmetoden

Bertil Nilsson

2018-03-02

IK2058

Systemutveckling och databasdesign

Lars-Olof Johansson

2018-02-09

IK4029

Kognition och användbarhet

Lars-Olof Johansson

2018-01-04

FY4002

Fysikaliska modeller

Struan Grey

2018-01-09

MA2001

Envariabelanalys

Mikael Hindgren

2018-01-12

DT6011

Databaser

Jesper Hakeröd

2018--01-12

EL4003

Elektronik

Thomas Munther

2018-01-09

IK4036

Objektorienterad programmering och datastrukturer

Jesper Hakeröd

2018-01-05

EL4004

Ellära

Thomas Munther

2018-01-12

MA2043

Tillämpad matematik och statistik för IT-forensik, dk Tillämpad statistik för IT-forensik

Eric Järpe

2018-01-10

MA4025

Matematisk statistik

Mats Gunnarsson

2018-01-09

MA8017

Teknisk matematik

Per-Sverre Svendsen

2018-01-05

DI2003

Administration av datorsystem

Wagner Origue de Morais

Hemtentamen

IK2056

Informationssystem och verksamheter

Christer Rehnström

2018-01-04

EL8002

Tillämpad elektromagnetism för elektronik och fotonik

Struan Gray

2018-01-05

MA2043

Tillämpad matematik och statistik  för IT-forensik

Eric Järpe

2018-01-10

IK4042

Systemintegration och programmering

Jesper Hakeröd

2018-01-09

MA8020

Tekniska beräkningar

Mikael Hindgren

2018-01-04

MA2047

Algebra och diskret matematik

Mikael Hindgren

2018-01-04

DT2014

Datorteknik

Tommy Salomonsson

2018-01-05

IK4041

Business Intelligence

Torben Svane

2018-01-03

DI4004

Grundläggande webbsystem

Wagner Ourique de Morais

2018-01-02

IK2056

Informationssystem och verksamheter

Christer Rehnström

2018-01-11

EL8005

Optoelektronik och fotonik

Håkan Pettersson

2018-01-04

IK2052

Digital design o. innovation

Maria Åkesson, Michel Thomsen Philip Heimer

2018-01-08

DI8001

Avancerade datornätverk och säkerhet

Olga Torstensson

2018-01-02

DI2004

Projektledning i IT-forensik

Torben Svane

2018-01-11

DT2012

Programmering

Veronica Gaspes

2018-01-04

IK4040

Verksamhetsutveckling & affärssystem

Christer Rehnström

2018-01-05

EL8003

Halvledarkomponenter

Håkan Pettersson

2018-01-05

ET4004

Ellära & elektronik

Anita Santanna

2018-01-02

DT4009

Datorteknik

Tomas Nordström

2018-01-10

DI2008

Datornätverk

Malin Bornhager

2018-01-03

DB4002

Algoritmer & datastrukturer

Nicolina Månsson

2018-01-04

MA4026

Transformer, signaler och system

Per-Sverre Svendsen

2018-01-02

DT8025

Inbyggda realtidssystem

Wojciech Mostowski

2018-01-02

DA4002

Algoritmer, datastrukturer o. problemlösning

Nicolina Månsson, Taromirad Masoumeh

2018-01-04

DI4003

Datautvinning från digitala lagringsmedia

Mattias Weckstén

2017-10-23

DA8003

Cyberfysiska system

Walid Taha

2017-12-01

IK2053

Visuell kommunikation

Susanne Lindberg

2017-10-27

DI2003

Administration av datorsystem

Jesper Hakeröd, Wagner Ourique de Morais

2017-10-27

DT4015

Datakommunikation

Alexey Vinel

2017-10-26

IK2052

Digital design och innovation

M Tomsen, M Åkesson

2017-10-23

IK4040

Verksamhetsutveckling och affärssystem, skriftlig tentamen

Christer Rehnström

2017-10-26

El4004

Ellära

Thomas Munther

2017-10-24

MA2047

Algebra och diskret matematik

Mikael Hindgren

2017-10-26

MA8007

Stokastiska processer

Eric Järpe

2017-10-27

EL8003

Halvledarkomponenter

Håkan Pettersson

2017-10-26

IK4041

Business Intelligence

Jesper Hakeröd, Torben Svane

2017-10-27

ET8004

Optisk kommunikation

Jörgen Carlsson

2017-10-23

FÖ2065

Marknadsförings I

Thomas Helgesson

2017-10-23

MA4026

Transformer, signaler och system

Per-Sverre Svendsen

2017-10-27

MA2043

Tillämpad matematik för IT-forensik

Eric Järpe

2017-10-26

DA4002

Algoritmer, datastrukturer och problemlösning

Masoumeh T., Nicolina M.

2017-10-26

DI8003

Introduktion till digital forensik

Mattias Weckstén

Hemtentamen

DI2004

Projektledning i IT-forensik

Torben Svane

2017-10-26

ET4004

Ellära och elektronik

Anita Sant'Anna

2017-10-24

DT8025

Inbyggda realtidssystem

Wojchiech Mostowski

2017-10-05

DI2004

Projektledning i IT-forensik

Torben Svane

2017-09-28

FÖ2065

Marknadsföring I

Christine Tidåsen

2017-08-18

EL8006

Nanoelektronik

Håkan Pettersson

2017-08-17

DI4004

Grundläggande webbsystem

Wagner Ourique de Morais

2017-08-17

DT2013

Digitalteknik

Tommy Salomonsson

2017-09-07

MA2043

Dugga-Tillämpad matematik och statistik

Eric Järpe

2017-08-14

EL4005

Sensorsystem

Jens Lundström

2017-08-14

FÖ2063

Affärsredovisning

Titti Eliasson

2017-08-14

DI2006

Programmering

Nicolina Månsson

2017-08-16

DB4002

Algoritmer och datastrukturer

Nicolina Månsson

2017-08-15

DT4009

Datorteknik

Tomas Nordström

2017-08-18

DT4006

Flerlagerswitching med avancerade tjänster

Olga Torstensson

2017-08-18

FÖ2064

Ekonomistyrning

Kerstin Berg

2017-08-16

TE4002

Reglerteknik

Thomas Munther

2017-08-15

FY0011

Bastermin-fysik, prov A

Pererik Andreasson

2017-08-15

IE2009

Industriell ekonomi

Kerstin Berg

2017-08-14

MA2027

Linjär algebra

Per-Sverre Svendsen

2017-06-02

ET4004

Ellära och elektronik

Kenneth Nilsson

2017-06-01

DI2003

Administration av datorsystem

Mattias Weckstén

2017-05-31

FY001

Bastermin-fysik

Pererik Andreasson

2017-06-15

MA0024

Bastermin-matematik

Mats Gunnarsson

2017-06-02

IK2052

Digital design och innovation

Jesper Lund

2017-06-16

FY0011

Basterin-fysik Prov B

Pererik Andreasson

2017-05-24

DI4004

Grundläggande webbsystem

Wagner Ourigue de Morais

2017-05-29

FÖ2064

Ekonomistyrning

Kerstin Berg

2017-05-29

DI2009

Biometrisk identifiering

Fernando Alonso-Fernandez

2017-06-01

MT4023

Materiallära maskinelement II

Hans Löfgren

2017-05-26

EL4005

Sensorsystem

Jens Lundström

2017-05-22

DT4009

Datorteknik

Tomas Nordström

2017-05-31

DT8012

Artificiell intelligens

Slawomir Nowaczyk, Stefan Byttner

2017-05-23

FÖ2063

Affärsredovisning

Titti Eliasson

2017-05-31

IK4040

Verksamhetsutveckling & affärssystem

Christer Rehnström

2017-05-23

IE2009

Industriell ekonomi

Kerstin Berg

2017-06-02

IK2056

Informationssystem och verksamheter

Ewa Zimmerman

2017-05-23

FY0011

Bastermin - fysik

Pererik Andreasson

2017-05-31

DI2004

Projektledning i IT-forensik

Torben Svane

2017-05-24

DI4007

Riskanalys och IT-säkerhetssystem

Margaretha Eriksson, Mattias Weckstén

2017-06-12

IK4031

Webbprogrammering och databaser

Jesper Hakeröd

2017-05-30

MA4005

Flervariabelanalys

Per-Sverre Svendsen

2017-06-02

DT2012

Programmering

Veronica Gaspes

2017-05-24

DB4002

Algoritmer & datastrukturer

Nicolina Månsson

2017-05-29

DI2006

Programmering

Nicolina Månsson

2017-06-02

ET9001

Elektroteknik

Thomas Munther

2017-05-29

DT8020

Intelligenta fordon

Björn Åstrand

2017-05-29

DT4005

Avancerad routing

Malin Bornhager

2017-06-01

MA4026

Transformer, signaler och system

Per-Sverre Svendsen

2017-05-22

DI4003

Datautvinning från digitala lagringsmedia

Mattias Weckstén

2017-06-01

DI4005

Nätverkssäkerhet

Olga Torstensson

2017-06-02

DI2010

Trådlösa nätverk

Olga Torstensson

2017-05-29

MA2027

Linjär Algebra

Per-Sverre Svendsen

2017-05-26

DT4006

Flerlagerswitching med avancerade tjänster

Olga Torstensson

2017-05-31

IK2058

Systemutveckling och databasdesign

Ewa Zimmerman, Lars-Olof Johansson

2017-05-30

DI2008

Datornätverk

Malin Bornhager

2017-04-18

MA4005

Flervariabelanalys

Per-Sverre Svendsen

2017-05-30

MA2001

Envariabelanalys

Mikael Hindgren

2017-05-24

IK2023

Affärssystem-affärsvärde genom förändringsarbete

Christer Rehnström

2017-05-30

IK2021

Affärssystem-en helhetsbild

Christer Rehnström

2017-05-31

MA2047

Algebra och diskret matematik

Mikael Hindgren

2017-05-30

IK4029

Kognition och användbarhet

Ewa Zimmerman

2017-05-31

TE4002

Reglerteknik

Thomas Munther

2017-05-23

JU2021

Utredning av IT-brott

Per-Åke Irskog

2017-05-23

FY4002

Fysikaliska modeller

Struan Grey

2017-05-24

KE0008

Bastermin-kemi

Roger Lindegren

2017-05-29

MA0024

Bastermin - matematik

Mats Gunnarsson

2017-05-22

MA0022

Bastermin - matematik

Mats Gunnarsson

Dugga

IK4031

Webbprogrammering o databaser

Jesper Hakeröd

2017-03-14

EL4006

Elektronik fortsättningskurs

Struan Grey

2017-01-04

EL8002

Tillämpad elektromagnetism för elektronik och fotonik

S Grey, P Andreasson

2017-01-10

EL8005

Optoelektronik och fotonik

Struan Grey

2017-01-03

EL8003

Halvledarkomponenter

Struan Grey

2017-04-20

MA8017

Teknisk matematik

Per-Sverre Svendsen

2017-03-16

DT8020

Intelligenta fordon

Björn Åstrand

2017-01-21

DT2012

Programmering

Veronica Gaspes

2017-04-19

DI4006

Avancerade IT-forensiska verktyg I

Mattias Weckstén

2017-04-18

FÖ2066

Organisation och ledarskap

Kent Sahlgren

2017-03-16

DT2013

Digitalteknik

Tommy Salomonsson

2017-04-19

DT8012

Artificiell intelligens

Slawomir Nowaczyk, Stefan Byttner

2017-04-17

IK4036

Objektorienterad programmering o. datastrukturer

Jesper Hakeröd

2017-04-18

DI2008

Datornätverk

Malin Bornhager

2017-04-18

MA2001

Envariabelanalys

Mikael Hindgren

2017-04-21

DT6011

Databaser

Jesper Hakeröd

2017-04-21

IK4003

Databaser och databasdesign

Jesper Hakeröd

2017-04-19

IK2053

Visuell kommunikation

Philip Heimer/Susanne Lindberg

2017-03-15

FÖ2064

Ekonomistyrning

Kerstin Berg

2017-03-16

EL8007

Trådlösa inbyggda system: Design & kommunikation

Emil Nilsson

2017-03-14

EL8006

Nanoelektronik

Håkan Pettersson

2017-03-16

TE4002

Reglerteknik

Thomas Munther

2017-03-16

IK2021

Affärssystem - en helhetsbild

Christer Rehnström

2017-03-13

MA2027

Linjär algebra

Per-Sverre Svendsen

2017-03-17

DT6005

Krypteringsmetoder och säkring av datasystemet

Eric Järpe

2017-03-15

DI2010

Trådlösa nätverk

Olga Torstensson

2017-03-17

FY0011

Bastermin - fysik

Pererik Andreasson

2017-03-15

MA0024

Bastermin - matematik

Mats Gunnarsson

2017-03-15

MA0022

Bastermin - matematik

Mats Gunnarsson

2017-01-02

DB4002

Algoritmer och datastrukturer

Nicolina Månsson

2017-03-16

ET4008

Elektriska drivsystem

Thomas Munther

2017-03-13

DI4005

Nätverkssäkerhet

Olga Torstensson

2017-03-14

DI2006

Programmering

Nicolina Månsson

2017-01-13

IK4003

Databaser och databasdesign

Jesper Hakeröd

2017-03-08

IK4044

Projektmetodik

Torben Svane

2017-03-16

DI2007

Juridik med IT-rätt

Per-Åke Irskog

2017-03-17

DT4005

Avancerad routing

Malin Bornhagen

2017-03-14

DT4020

Datasäkerhet för inbyggda system

Wojciech Mostowski

2017-03-03

IK2058

Systemutveckling och datadesign

Ewa Zimmerman/Lars-Olof Johansson

2017-01-10

DT4018

Programmering av distribuerade system

Amin Farjudian

2017-01-12

EL8004

Högfrekvenselektronik f inbyggda system

Emil Nilsson

2017-01-11

MA4025

Matematisk statistik

Matts G, Eric J

2017-01-03

ET4004

Ellära och elektronik

Kenneth Nilsson

2017-01-05

DI4004

Grundläggande webbsystem

Wagner Ourique de M

2017-01-13

IK4036

Objektorienterad programmering o datastrukturer

Jesper Hakeröd

2017-01-12

ET4007

Elkraftsystem1

Thomas Munther

2017-01-10

FÖ2063

Affärsredovisning

Titti Eliasson

2017-01-13

MA8017

Teknisk Matematik

Per-Sverre Svendsen

2017-01-11

DI4006

Avancerade IT-forensiska verktyg I

Mattias Wecksten

2017-01-13

MA2001

Envariabelanalys

Mikael Hindgren

Grupptentamen

DI2005

Kriminologi och IT-relaterad brottslighet

Boel Larsson

2017-01-03

ET4004

Ellära och elektronik

Kenneth Nilsson

2017-01-10

MA4005

Flervariabelanalys

Per-Sverre Svendsen

2017-01-11

DT8012

Artificiell Intelligens

S Nowaczyk, S Byttner

2017-01-04

EL4005

Sensorsystem

Jens Lundström

2017-01-04

DI2004

Projektledning i IT-forensik

Torben Svane

2017-01-03

EL4004

Ellära

Thomas Munther

2014-01-05

DI2003

Administration av datorsystem

Mattias Weckstén


2017- 01-11

DT2012

Programmering

Veronica Gaspes

2017-01-04

IK4040

Verksamhetsutveckling och affärssystem

Christer Renström

2017-0-11

MA2043

Tillämpad matematik och statistik för IT-forensik

Erik Järpe

2017-01-03

DA8003

Cyberfysiska system

Walid Taha

2017-01-12

EL4003

Elektronik

Thomas Munther

2017-01-09

BT4003

Finita elementmetoden (FEM)

Bertil Nilsson

2017-01-09

DI2008

Datornätverk

Malin Bornhager

2017-01-04

MA2047

Algebra och diskret matematik

Mikael Hindgren

2017-01-05

MA4026

Transformer, signaler och system

Per-Sverre Svendsen

2016-12-01

IK2053

Visuell kommunikation

Philip Heimer

2016-10-25

DA8003

Cyberfysiska system

Walid Taha

2016-08-18

MA4026

Transformer, signaler och system

Per-Sverre Svendsen

2015-10-27

MA4026

Transformer, signaler och system

Per-Sverre Svendsen

Grupptentamen

DI2004

Projektledning i IT-forensik

Torben Svane

2016-10-26

DI2004

Projektledning i IT-forensik

Torben Svane

2016-10-27

DI2009

Biometrisk identifiering

Fernando Alonso-Fernandez

2016-10-26

IK4041

Business Intelligence

Jesper Hakeröd

2016-10-26

MA2047

Algebra och diskret matematik

Mikael Hindgren

2016-10-28

IK2056

Informationssystem och verksamheter

Ewa Zimmerman

2016-10-27

DI2003

Administration av datorsystem

Mattias Weckstén

2016-10-28

DT4015

Datakommunikation

Alexey Vinel

2016-10-25

EL4004

Ellära

Thomas Munther

2016-10-28

ET8004

Optisk kommunikation

Jörgen Carlsson

2016-10-27

MA4026

Transformer, signaler och system

Per-Sverre Svendsen

2016-10-28

IK2052

Digital design och innovation

Jesper Lund

2016-10-27

MA2043

Tillämpad matematik för IT-forensik

Eric Järpe

2016-10-28

ET4004

Ellära och elektronik

Kenneth Nilsson

2016-10-21

IK4040

Verksamhetsutveckling och affärssystem

Christer Rehnström

2016-08-15

DI4004

Grundläggande webbsystem

Wagner Ourique

2016-08-15

IK2015

Grundläggande webbsystem

Wagner Ourique

2016-08-15

DT4009

Datorteknik

Tomas Nordström

2016-08-17

DT2013

Digitalteknik

Tommy Salomonsson

2016-08-16

KE0008

Bastermin-kemi

Per-Magnus Ehde

2016-08-19

FÖ2064

Ekonomistyrning

Kerstin Berg

2016-08-15

FY4002

Fysikaliska modeller

Per-Sverre Svendsen

2016-08-16

DI4003

Datautvinning från digitala lagringsmedia

Mattias Wecksten

2016-08-19

TE4002

Reglerteknik

Thomas Munther

2016-05-31

DT6005

Krypteringsmetoder

Eric Järpe

2016-08-19

FÖ2064


Ekonomistyrning

Kerstin Berg

2016-08-18

DT2012

Programmering

Veronica Gaspes

2016-08-16

DT4006

Flerlagerswitching med avancerade tjänster

Olga Torstensson

2016-08-16

ET2007

Elkraftsystem II

Thomas Munther

2016-08-16

MA2047

Algebra och diskret matematik

Mikael Hindgren

2016-08-18

MA0021

Bastermin-Matematik

Mats Andreasson

2016-08-18

MA0023

Bastermin-Matematik

Mats Andreasson

2016-08-18

ET4004

Ellära och elektronik

Kenneth Nilsson

2016-08-19

EL8005

Optoelektronik och fotonik

Pererik Andreasson

2016-08-10

FY0011

Bastermin-fysik

Pererik Andreasson

2016-08-16

DT8020

Intelligenta fordon

Björn Åstrand

2016-08-15

FÖ2063

Affärsredovisning

Titti Eliasson

2016-08-16

MA2001

Envariabelanalys

Mikael Hindgren

2016-0815

DK8009

Nätverk för realtidssystem

Anette Böhm

2016-08-15

MA0021

Bastermin - matematik

Mats Andreasson

2016-06-02

EL4004

Ellära

Thomas Munther

2016-06-03

IK4040

Verksamhetsutveckling och affärssystem

Christer Rehnström

2016-06-03

MA0022

Bastermin - matematik

Mats Andreasson

2016-06-01

DT2013

Digitalteknik

Tommy Salomonsson 

 

Sidan uppdaterad 2018-12-14