Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2019-01-15. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Tentor som anlänt till Servicecenter

Akademin för lärande, humaniora och samhälle (LHS)

TentamensdatumKurskodKursnamnLärare

2018-12-21

RK5005

Religionvetenskap för ämneslärare åk 7-9, ämne 3. Kristendom, islam, livsåskådningar och etik

Jürgen Offermanns

Hemtentamen

UV2017

Barndomens villkor

Yvonne Hildingsson

2018-12-13

RK5005

Religionsvetenskap för ämneslärare gymnasieskolan I ämne 2. Religioner i Asien och nyreligiösa rörelser

Jürgen Offermanns

2018-12-13

RK1004

Religionsvetenskap för ämneslärare gymnasieskolan I ämne 2. Religioner i Asien

Jürgen Offermanns

2018-12-19

SH1004

Idéer om samhället

Ulf Petejä

Grupptentamen

SH3011

Samhälleliga utmaningar på föränderliga arenor II, grupptentamen III

Martin Danielsson

Hemtentamen

SV3009

Svenska, språk och litteratur för ämneslärare gymnasieskolan, språkets variation

Linnea Gustafsson

Hemtentamen

EN1001

Engelska 1-30, grammatik

Monica Karlsson

Grupparbete

SH3011

Samhälleliga utmaningar på föränderliga arenor II, Samhällsanalys, makt & berättandets villkor

Martin Danielsson

2018-11-16

SH3011

Samhälleliga utmaningar på föränderliga arenor II, Politikens villkor, samhällsorganisering och dekomratins utmaningar

Anders Urbas

2018-11-15

MA3006

Matematik för grundlärare 4-6, geometri

Mattias Rundberg

2018-11-09

SH1004

Idéer om samhället, vetenskapsfilosofiska grunder och medieanalys

Ulf Petäjä

2018-11-08

RK5005

Kristendon, islam livsåskådningar och etik

Jürgen Offermanns

2018-11-08

RV1002/RK1004

Judendom, kristendom och islam

Jürgen Offermanns

2018-11-09

UV2017

Barndomens villkor

Yvonne Hildingsson

2018-11-02

SV1001

Svenska språket 1-30

Linnea Gustafsson

Hemtentamen

SH3011

Samhälleliga utmaningar på föränderliga arenor II

Martin Danielsson

Hemtentamen

SH1004

Idéer om samhället, vetenskapsfilosofiska grunder och medieanalys

Ulf Petäjä

2018-10-19

NA4028

Naturorienterade ämnen och teknik F-3, Biologi

Mattias Rundberg

2018-10-23

EN3007

Engelska för grundlärare, engelsk grammatik

Monica Karlsson

2018-10-03

MA6013

Matematiklärande FSK

Carina Stenberg

2018-10-11

SV1010

Litteratur i äldre tid

Linnea Gustafsson

2018-10-04

SH3011

Politikens villkor, samhällsorg. & demokratins utmaningar

Anders Urbas

Hemtentamen

SH1004

Samhälleliga utmaningar på föränderliga arenor 1-30

Ulf Petäjä

2018-10-05

MA3006

Matematik för grundlärare åk 4-6 Geometri

Mattias Rundberg

2018-10-03

SH5003

Samhälleliga utmaningar på föränderliga arenor III

Mikael Sandberg

2018-08-14

SV1010

Svenska: språk och litteratur för ämneslärare gymnasieskolan II , Svenska språkets strukturer I

Rickard Melkersson

2018-08-16

SV1010

Svenska: språk och litteratur för ämneslärare gymnasieskolan II , Svenska språkets strukturer II

Rickard Melkersson

2018-08-17

SV1010

Svenska: språk och litteratur för ämneslärare gymnasieskolan II , Svensk och nordisk språkutv.

Rickard Melkersson

2018-08-17

AL1001

Språk- och textvetenskap I Textbearbetning teori och praktik

Emilia Aldrin

2018-06-01

SS9003

Uttal och fonetik ur ett andraspråksperspektiv

Rickard Melkersson

2018-06-08

SV1010

Svenska: språk och litteratur för ämneslärare gymnasieskolan II

Rickard Melkersson

2018-06-01

SK1005

Statsvetenskap/Internationell politik

Jonna Jhohansson

2018-06-01

AL1001

Språk- och textvetenskap I

Kristina Hildebrand

2018-06-01

SV1001

Litteratur i äldre tid

Anders Nilsson

2018-06-01

NA1005

Biologi med ämnesdidaktik

Charlotte Hammarsten, Mattias Rundberg

2018-06-07

SH3012

Samhällskunskap för ämneslärare gymnasieskolan III

Lars Andersson

2018-06-11

EN5008

Engelska med didaktik för ämneslärare gymnasieskolan ämne 2

Anna Fåhreus

2018-06-01

MA3005

Matematik för grundlärare

Mattias Rundberg

2018-05-14

EN2045

Engelska för grundlärare åk F-3 Engelska i klassrummet

Veronica Brock

2018-05-25

EN5001

Engelska (61-90)

Anna Fåhraeus

2018-04-27

SV1010

Svenska: språk och litteratur för ämneslärare gymnasieskolan II, Svensk och nordisk språkutveckling

Rickard Melkersson

2018-05-04

SK1005

Statsvetenskap (1-30), Svensk politik och offentlig förvaltning

Anders Urbas

2018-04-27

RV5001

Religionsvetenskap för ämneslärare gymnasieskolan, ämne 2. Antikens och Främre Orientens religionshistoria

Heike Peter

2018-04-26

SK1005

Statsvetenskap 1-30, Jämförande politiska system

Mikael Sandberg

2018-03-29

SV1010

Svenska: språk och litteratur för ämneslärare gymnasieskolan II Svenska språkets strukturer, del I

Rickard Melkersson

2018-03-29

SV1010

Svenska: språk och litteratur för ämneslärare gymnasieskolan II Svenska språkets strukturer, del II

Rickard Melkersson

Hemtentamen

UV2017

Barndomens villkor (1-15)

Yvonne Hildingsson & Carina Stenberg

2018-04-27

EN1001

Engelska (1-30)

Monica Karlsson

Hemtentamen

UV2017

Barndomens villkor

Yvonne Hildingsson & Carina Stenberg

2018-03-28

SK1005

Statsvetenskap (1-30)

U. Petäjä, A. Urbas

2018-03-23

SK1005

Statsvetenskap 1-30

Anders Urbas

2018-03-22

AL1001

Språk- och textvetenskap I

Emilia Aldrin

2018-03-23

EN1001

Engelska, grammatik och översättning

Monica Karlsson

2018-03-01

MA6012

Matematik för grundlärare åk 4-6 37,5 hp, Geometri

Mattias Rundberg

2018-03-01

NA6016

Naturorienterande ämnen och teknik för grundlärare åk F-3, Biologi m utomhuspedagogik

Mattias Rundberg

2018-03-15

EN5008

Engelska med didaktik för ämneslärare  gymnasieskolan, ämne 2, grammatik II

Monica Karlsson

2018-02-16

SV1010

Svenska språkets strukturer del II

Richard Melkersson

2018-02-16

NA1005

NO och teknik för grundlärare åk 4-6


Pernilla Granklint Enochson

2018-03-02

SK3005

Statsvetenskap 1-30

Ulf Petäjä

Hemtentamen

MA6013

Matematiklärande

Carina Stenberg

2018-02-16

SK1005

Statsvetenskap 1-30

Anders Urbas

2018-02-02

SV1010

Svenska: språk och litteratur för ämneslärare gymnasieskolan II

Rickard Melkersson

2018-02-15

MK1005

Medie- och kommunikationsvetenskap 1-30

Martin Danielsson

Hemtentamen

SK3005

Statsvetenskap (31-60) Politisk filosofi

Ulf Petäjä

2018-02-02

SH3012

Samhällskunskap för ämneslärare gymnasieskolan III-Makroekonomi

Lars Andersson

2018-01-19

SH3012

Samhällskunskap för ämneslärare gymnasieskolan III-Mikroekonomi

Lars Andersson

2017-12-14

RK5005

Religionsvetenskap för ämneslärare åk 7-9, ämne 3, Kristendom, islam, livsåskådningar och etik

Jürgen Offermanns

Hemtentamen

SH3012

Samhällskunskap för ämneslärare gymnasieskolan

Kristina Thorell

Hemtentamen

UV2017

Barndomens villkor

Yvonne Hildingsson & Carina Stenberg

2018-01-08

SH1004

Vetenskaplig text & debattartikel

Ulf Petäjä

Hemtentamen

UV2017

Barndomens villkor, hemtentamen

Yvonne Hildingsson

2017-12-08

EN1001

Engelska 1-30, Grammatik och översättning

Monica Karlsson

2017-12-08

RK5005

Religionsvetenskap för ämneslärare åk 7-9, Religioner i Asien och nyreligiösa rörelser

Jürgen Offermanns

2017-12-08

RK1004

Religionsvetenskap 1-30, Religioner i Asien

Jürgen Offermanns

2017-12-08

RV1002

Religionsvetenskap för ämneslärare gy I, Religioner i Asien

Jürgen Offermanns

2017-12-08

NA6016

Naturorienterande ämnen och teknik för grundlärare F-3, Biologi m utomhuspedagogik

Mattias Rundberg

2017-12-14

SH3012

Samhällskunskap för ämneslärare gy III Makroekonomi

Lars Andersson

2017-12-15

SK3005

Statsvetenskap 31-60 Politisk filosofi

Ulf Petäjä

2017-12-15

SH1004

Samhälleliga utmaningar på föränderliga arenor I

Ulf Petäjä

2017-12-11

SH3011

Samhälleliga utmaningar på föränderliga arenor II

Martin Danielsson

2017-11-09

SH3012

Samhällskunskap för gy III, Mikroekonomi

Lars Andersson

2017-11-10

MA3006

Matematik för grundlärare åk 4-6

Mattias Rundberg

2017-11-03

EN5009

Engelska med didaktik för ämneslärare gymnasieskolan, ämne 2, I. Kultur o. samhällsliv i den engelskspråkiga världen

Kristina Hildebrand

2017-11-03

EN3005

Engelska med didaktik för ämneslärare gymnasieskolan III. Kultur o. samhällsliv i den engelskspråkiga världen

Kristina Hildebrand

2017-11-03

RV1002

Religionsvetenskap för ämneslärare gymnasieskolan I, judendom, kristendom och islam

Jürgen Offermanns

2017-11-03

RK5005

Religionsvetenskap för ämneslärare åk 7-9. kristendom, islam, livsåskådningar o. etik

Jürgen Offermanns

2017-11-03

FV1001

Filmvetenskap

Jonnie Eriksson

2017-11-10

SH3011

Samhälleliga utmaningar på föränderliga arenor II, Politikens villkor, samhällsorg., och demokratiska utmaningar

Anders Urbas

Hemtentamen

UV2017

Barndomens villkor (1-15)

Yvonne Hildingsson

2017-11-02

SH1004

Samhälleliga utmaningar på föränderliga arenor 1

Ulf Petäjä

2017-11-02

SH3012

Samhällskunskap för ämneslärare gymnasium III- Makroekonomi

Lars Andersson

2017-11-10

EN6005

Engelsk grammatik

Monica Karlsson

2017-10-26

EN1001

Engelska 1-30, Grammatik

Monica Karlsson

2017-10-13

NA6016

Biologi med utomhuspedagogik

Mattias Rundberg

Gruppuppgift

SH3011

Samhälleliga utmaningar på föränderliga arenor II

Martin Danielsson

2017-10-13

NA6016

Biologi med utomhuspedagogik

Mattias Rundberg

Hemtentamen
MA6013MatematiklärandeCarina Stenberg

2017-09-28

SH3012

Samhällskunskap för ämneslärare gymnasieskolan III

Lars Andersson

2017-09-28

UV6038

Skolan i samhället-samhället i skolan, ink. 4,5 hp VFU

Anders Urbas

2017-10-05

MA3006

Matematik för grundlärare åk 4-6

Mattias Rundberg

2017-10-12

MA 3005

Matematik för grundlärare åk F-3

Mattias Rundberg

Hemtentamen

SH1004

Samhälleliga utmaningar på föränderliga arenor I

Ulf Petäjä

2017-09-28

SH3011

Samhälleliga utmaningar på föränderliga arenor II Politikens villkor, samhällsorg. & demokratins utmaningar

Anders Urbas

2017-08-18

SK1005

Statsvetenskap (1-30)

Anders Urbas

2017-08-17

SK3005

Statsvetenskap (31-60) Politisk filosofi

Ulf Petäjä

2017-08-16

MA3005

Matematik för grundlärare åk F-3

Mattias Rundberg

2017-06-08

SK1005

Statsvetenskap (1-30)

Mikael Sandberg

2017-06-08

SS9003

Uttal och fonetik ur ett andraspråksperspektiv, grundkurs

Rickard Melkersson

2017-05-05

SS9001

Svenskans struktur i ett andraspråksperspektiv, grundkurs

Rickard Melkersson

2017-06-21

SK1005

Internationell politik

Anders Urbas

2017-06-08

SV1010

Svenska: språk o. litteratur för ämneslärare gymnasieskolan II

Rickard Melkersson

Hemtentamen

ID5002

Barn hälso- och friluftspedagogik genom lek och rörelse

Lars Kristén

Hemtentamen

SK3005

Komparativ politisk analys

Mikael Sandberg

2017-06-02

MA3005

Matematik för grundlärare åk F-3

Mattias Rundberg

2017-06-01

SV1010

Svenska: språk och litteratur för ämneslärare gymnasieskolan II

Jonas Asklund

2017-05-30

IK4029

Kognition och användbarhet

Ewa Zimmerman

2017-06-01

SV1010

Svenska: språk och litteratur för ämneslärare gymnasieskolan II, Litteratur i äldre tid

Jonas Asklund

2017-05-05

UVK4015

UVK3 för grundlärare åk 4-6. Didaktik & bedömning

Monica Frick

2017-04-28

RV5001

Religionsvetenskap för ämneslärare gymnasieskolan, ämne 2

Heike Peter

2017-04-28

SV1010

Svensk och nordisk språkutveckling

Rickard Melkersson

Hemtentamen (Omtentamen)

UV2017

Barndomens villkor

Yvonne Hildingsson & Carina Stenberg

2017-05-04

SK1005

Statsvetenskap 1-30

Anders Urbas

2017-05-12

SK3005

Statsvetenskap (31-60) Komparativ politisk analys

Ulf Petäjä

2017-05-05

EN1001

Engelska (1-30)

Marina Allbäck

2017-05-05

SH1006

Samhällskunskap för ämneslärare gymnasieskolan II, politik och media

Ulf Petäjä

2017-04-28

SK1005

Statsvetenskap (1-30)

Mikael Sandberg

Hemtentamen

UV2017

Barndomens villkor (1-15)

Yvonne Hildingsson

2017-04-21

UV6019

Didaktik och bedömning

Monica Frick

2017-03-31

SV1010

Svenska språkets strukturer, del II 

Rickard Melkersson

Hemtentamen

MA3005

Matematik för grundlärare åk F-3

Carina Stenberg

2017-03-24

SV1001

Svenska språkets struktur

Ola Svensson

2017-03-31

EN1001

Engelska (1-30), kultur, text o.teori I

Marina Allbäck

2017-03-31

BI2034

Viltbiologi

Anders Jarnemo

2017-03-24

SH5004

Samhällskunskap för ämneslärare gymnasieskola IV

Kristina Thorell

2017-03-30

SK1005

Statsvetenskap 1-30, Politisk teori

Anders Urbas

2017-03-24

UV6044

Att leda lärande, inkl. 6 hp VFU

Mikael Jonasson, Monica Eklund

2017-03-24

SK1005

Statsvetenskap 1-30, Svensk politik o. offentlig förvaltning

Anders Urbas

2017-03-23

SH1006

Samhällskunskap för ämneslärare gymnasieskola II -Politik & media

Ulf Petäjä

Hemtentamen

UV2017

Barndomens villkor

Yvonne Hildingsson

2017-03-31

SK3005

Statsvetenskap (31-60), Politisk filosofi

Ulf Petäjä

2017-03-10

UV4015

UVK 3 för grundlärare åk 4-6 didaktik och bedömning

Monica Frisk

2017-03-03

MA6012

Matematik för grundlärare Geometri

Anna-Ida Säfström

2017-02-17

SV1010

Svenska: språk och litteratur för ämneslärare gymnasieskolan II

Rickard Melkersson

2017-03-03

SH3011

Samhälleliga utmaningar på föränderliga arenor II Politikens villkor, samhällsorg..

Anders Urbas

2017-02-24

AL1001

Språk och textvetenskap Textbearbetning

J Jansson, K Hildebrand

2017-02-23

KV2017

Litterär o visuell kultur efter 1914

Jonnie Eriksson

Hemtentamen

MA6013

Matematiklärande

Carina Stenberg

2017-02-26

SH2008

Portfoliouppgift

Jonna Johansson

2017-02-16

SK3005

Politisk filosofi

Ulf Petäjä

2017-02-17

SK1005

Statsvetenskap 1-30, Politisk teori

Anders Urbas

2017-02-03

SV1010

Svenska språkets strukturer, del I

Rickard Melkersson

2017-01-12

Hi1002

Historia 1-30, Det moderna samhället

Ralf Rönnqvist

2017-01-12

AL1001

Språk- och textvetenskap I

Johanna Jansson

Hemtenta

SH3011

Samhällsanalys, makt och berättandets villkor

Martin Danielsson

2017-01-13

FV1001

Filmvetenskap 1-30, Filmens historia III

Jonnie Eriksson

Hemtenta

SH3013

Samhällskunskap för ämneslärare 7-9 III

Kristina Thorell

Hemtenta

SH2008

Samhällskunskap för ämneslärare II


Jonna Johansson

2017-01-13

BI2026

Ekosystem o biotoper

Lars-Erik Widahl

2017-01-13

KV2017

Litterär och visuell kultur efter 1914

Jonnie Eriksson

2017-01-13

SK1005

Statsvetenskap, Svensk politik och offentlig förvaltning

Anders Urbas

2016-12-16

NA6016

Biologi med utomhuspedagogik

Mattias Rundberg, Michael Roos

2016-12-21

SH3013

Samhällskunskap för ämneslärare åk 7-9 III

Lars Andersson

2017-01-13

EN1001

Grammatik och översättning

Monica Karlsson

2016-12-14

UV6046

UVK 2 för grundlärare åk F-3: Didaktik och bedömning

Björn Sjödén

2016-12-15

EN6005

Engelska för grundlärare åk 4-6 (1-34,5)

Elin-Maria Evangelista

2016-12-16

SH1004

Samhälleliga utmaningar på föränderliga arenor I

Jonna Johansson

2016-12-09

RV1001

Religionsvetenskap för ämneslärare åk 7-9, I

Jürgen Offermanns

2016-12-09

RV1002

Religionsvetenskap för ämneslärare gymnasieskolan I

Jürgen Offermanns

2016-12-09

RK5005

Religionsvetenskap för ämneslärare åk 7-9, ämne 3, I

Jürgen Offermanns

Grupparbete


SH3011

Samhällsanalys, makt och berättandets villkor

Martin Danielsson och Linus Andersson

2016-12-15

FV1001

Filmens historia I

Jonnie Eriksson

2016-12-09

SH2008

Samhällskunskap för ämneslärare gymnasieskolan

Åsa Bengtsson

2016-11-10

KV2014

Den förmoderna människans livsvillkor

Jens Lerbom

2016-11-10

SV3001

Svenska språket 1-30, svenska språket genom tid och rum

Rickard Melkersson

2016-11-04

UV6024

UVK 4 för ämneslärare gy, Didaktik och bedömning

Fredrik Thornberg

2016-11-04

UV6046

UVK 2 för grundlärare åk F-3, Didaktik och bedömning

Björn Sjödén

Hemtentamen

SH1004

Samhälleliga utmaningar på föränderliga arenor I, idéer om samhället

Jonna Johansson

2016-08-18

BI6023

Viltbiologi

Anders Jarnemo

2016-08-18

BI2034

Viltbiologi

Anders Jarnemo

2016-06-03

BI2034

Viltbiologi

Anders Jarnemo

2016-11-03

FV1001

Filmvetenskap 1-30 Filmens historia I

Jonnie Eriksson

2016-11-10

MA6012

Matematik för grundlärare åk 4-6, geometri

Anna-Ida Säfström

2016-11-03

RK1004

Religionsvetenskap 1-30 judendom, kristendom och islam

Jürgen Offermanns

2016-11-03

RV1001

Religionsvetenskap för ämneslärare 7-9 1, judendom, kristendom och islam

Jürgen Offermanns

2016-11-03

RK5005

Religionsvetenskap för ämneslärare 7-9 ämne 3 judendom, kristendom och islam

Jürgen Offermanns

Hemtentamen

UV2017

Barndomens villkor

Yvonne Hildingsson

2016-11-10

SH3001

Samhälleliga utmaningar på föränderliga arenor II (Politikens villkor, samhällsorg. och demokratins utmaningar

Anders Urbas

2016-11-04

SH3012

Samhällskunskap för ämneslärare Gy, Makro

Lars Andersson

2016-11-04

SH3013

Samhällskunskap för ämneslärare 7-9, Makro

Lars Andersson

2016-11-03


SH1003

Samhälleliga utmaningar på föränderliga arenor I

Jonna Johansson

Hemtentamen


MA6012

Läromedelsanalys

Carolina Nagy

2016-10-28

BI2039

Evolution

Clas Dahlin/Göran Sahlen

2016-10-28

NA6016

Naturorienterande ämnen och teknik för grundlärare åk F-3, Kemi

Roger Lindegren

2016-10-14

UV4008

UVK 3 för ämneslärare gymnasieskolan:Läraren som ledare

Ewa Wictor, Mikael J

Hemtentamen

EN3001

Grammatik

Monica Karlsson

2016-10-14

NA6016

Biologi med utomhuspedagogik

Mattias R, Michael Roos

2016-09-30

SV3001

Svenska språket genom tid och rum

Rickard Melkersson

Hemtentamen

MA6013

Matematiklärande

Carina Stenberg

2016-10-13

MA5001

Matematik för grundlärare F-3, Algebra, statistik, funktioner, problemlösning

Mattias Rundberg

2016-08-16

HI1002

Historia, Det moderna samhället

Ralf Rönnquist

2016-10-14

SK1005

Svensk politik, offentlig förvaltning

Anders Urbas

Hemtentamen


SH1004

Samhälleliga utmaningar på föränderliga arenor 1

Jonna Johansson

2016-09-30

UV6038

Skolan i samhället-samhället i skolan

Anders Urbas

2016-09-29

KV2014

Den förmoderna människans livsvillkor

Jens Lerbom

2016-09-29

AL1001

Introduktion till språkvetenskap och textvetenskap

Emilia Aldrin

2016-10-07

MA6012

Matematik för grundlärare åk 4-6

Anna-Ida Säfström

2016-09-23

UV6029

Didaktik

Björn Sjöden

2016-09-22

SH3011

Politikens villkor, samhällsorg.& demokratins utmaningar

Anders Urbas

2016-09-22

SH3013

Mikroekonomi


Lars Andersson

Hemtentamen


SV3009

Litteraturen 1800-1945

Jonas Asklund,Jonas Nilsson

2016-08-15

SK1005

Politisk teori

Anders Urbas

2016-08-19

AL1001

Språk och textvetenskap I Textbearbetning

Linnea Gustafsson

2016-08-17

MA5001

Algebra, sannolikhet, statistik, funktioner, problemlösning

Caroline Eriksson

2016-08-18

UV6019

Didaktik

Kristina Holmberg

2016-09-01

SK1005

Svensk politik och offentlig förvaltning

Anders Urbas

2016-08-18

SH2009

Samhällskunskap för ämneslärare åk 7-9

Åsa Bengtsson

Hemtentamen

EN5001

Linguistic theory,160129

Stuart Foster

Hemtentamen

EN5001

61-90 linguistics, 160311

Stuart Foster

Hemtentamen


Grammar II exam,160316

Stuart Foster

2016-03-18

BI2034

Viltbiologi

Anders Jarnemo

2016-08-18

SK1005

Jämförande politiska system


Amanda Nielsen

2016-03-18

BI2034


Viltbiologi

Anders Jarnemo

Hemtentamen

HI1002

Historia (1-30)

Anette Andreasson

2016-08-15

UV4009

UVK 3 för ämneslärare åk 7-9:Lärare som ledare

Ewa W, Mikael J

 

Sidan uppdaterad 2019-01-15