Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-10-17. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Tentor som anlänt till Servicecenter

Akademin för lärande, humaniora och samhälle (LHS)

TentamensdatumKurskodKursnamnLärare

2018-10-05

MA3006

Matematik för grundlärare åk 4-6 Geometri

Mattias Rundberg

2018-10-03

SH5003

Samhälleliga utmaningar på föränderliga arenor III

Mikael Sandberg

2018-08-14

SV1010

Svenska: språk och litteratur för ämneslärare gymnasieskolan II , Svenska språkets strukturer I

Rickard Melkersson

2018-08-16

SV1010

Svenska: språk och litteratur för ämneslärare gymnasieskolan II , Svenska språkets strukturer II

Rickard Melkersson

2018-08-17

SV1010

Svenska: språk och litteratur för ämneslärare gymnasieskolan II , Svensk och nordisk språkutv.

Rickard Melkersson

2018-08-17

AL1001

Språk- och textvetenskap I Textbearbetning teori och praktik

Emilia Aldrin

2018-06-01

SS9003

Uttal och fonetik ur ett andraspråksperspektiv

Rickard Melkersson

2018-06-08

SV1010

Svenska: språk och litteratur för ämneslärare gymnasieskolan II

Rickard Melkersson

2018-06-01

SK1005

Statsvetenskap/Internationell politik

Jonna Jhohansson

2018-06-01

AL1001

Språk- och textvetenskap I

Kristina Hildebrand

2018-06-01

SV1001

Litteratur i äldre tid

Anders Nilsson

2018-06-01

NA1005

Biologi med ämnesdidaktik

Charlotte Hammarsten, Mattias Rundberg

2018-06-07

SH3012

Samhällskunskap för ämneslärare gymnasieskolan III

Lars Andersson

2018-06-11

EN5008

Engelska med didaktik för ämneslärare gymnasieskolan ämne 2

Anna Fåhreus

2018-06-01

MA3005

Matematik för grundlärare

Mattias Rundberg

2018-05-14

EN2045

Engelska för grundlärare åk F-3 Engelska i klassrummet

Veronica Brock

2018-05-25

EN5001

Engelska (61-90)

Anna Fåhraeus

2018-04-27

SV1010

Svenska: språk och litteratur för ämneslärare gymnasieskolan II, Svensk och nordisk språkutveckling

Rickard Melkersson

2018-05-04

SK1005

Statsvetenskap (1-30), Svensk politik och offentlig förvaltning

Anders Urbas

2018-04-27

RV5001

Religionsvetenskap för ämneslärare gymnasieskolan, ämne 2. Antikens och Främre Orientens religionshistoria

Heike Peter

2018-04-26

SK1005

Statsvetenskap 1-30, Jämförande politiska system

Mikael Sandberg

2018-03-29

SV1010

Svenska: språk och litteratur för ämneslärare gymnasieskolan II Svenska språkets strukturer, del I

Rickard Melkersson

2018-03-29

SV1010

Svenska: språk och litteratur för ämneslärare gymnasieskolan II Svenska språkets strukturer, del II

Rickard Melkersson

Hemtentamen

UV2017

Barndomens villkor (1-15)

Yvonne Hildingsson & Carina Stenberg

2018-04-27

EN1001

Engelska (1-30)

Monica Karlsson

Hemtentamen

UV2017

Barndomens villkor

Yvonne Hildingsson & Carina Stenberg

2018-03-28

SK1005

Statsvetenskap (1-30)

U. Petäjä, A. Urbas

2018-03-23

SK1005

Statsvetenskap 1-30

Anders Urbas

2018-03-22

AL1001

Språk- och textvetenskap I

Emilia Aldrin

2018-03-23

EN1001

Engelska, grammatik och översättning

Monica Karlsson

2018-03-01

MA6012

Matematik för grundlärare åk 4-6 37,5 hp, Geometri

Mattias Rundberg

2018-03-01

NA6016

Naturorienterande ämnen och teknik för grundlärare åk F-3, Biologi m utomhuspedagogik

Mattias Rundberg

2018-03-15

EN5008

Engelska med didaktik för ämneslärare  gymnasieskolan, ämne 2, grammatik II

Monica Karlsson

2018-02-16

SV1010

Svenska språkets strukturer del II

Richard Melkersson

2018-02-16

NA1005

NO och teknik för grundlärare åk 4-6


Pernilla Granklint Enochson

2018-03-02

SK3005

Statsvetenskap 1-30

Ulf Petäjä

Hemtentamen

MA6013

Matematiklärande

Carina Stenberg

2018-02-16

SK1005

Statsvetenskap 1-30

Anders Urbas

2018-02-02

SV1010

Svenska: språk och litteratur för ämneslärare gymnasieskolan II

Rickard Melkersson

2018-02-15

MK1005

Medie- och kommunikationsvetenskap 1-30

Martin Danielsson

Hemtentamen

SK3005

Statsvetenskap (31-60) Politisk filosofi

Ulf Petäjä

2018-02-02

SH3012

Samhällskunskap för ämneslärare gymnasieskolan III-Makroekonomi

Lars Andersson

2018-01-19

SH3012

Samhällskunskap för ämneslärare gymnasieskolan III-Mikroekonomi

Lars Andersson

2017-12-14

RK5005

Religionsvetenskap för ämneslärare åk 7-9, ämne 3, Kristendom, islam, livsåskådningar och etik

Jürgen Offermanns

Hemtentamen

SH3012

Samhällskunskap för ämneslärare gymnasieskolan

Kristina Thorell

Hemtentamen

UV2017

Barndomens villkor

Yvonne Hildingsson & Carina Stenberg

2018-01-08

SH1004

Vetenskaplig text & debattartikel

Ulf Petäjä

Hemtentamen

UV2017

Barndomens villkor, hemtentamen

Yvonne Hildingsson

2017-12-08

EN1001

Engelska 1-30, Grammatik och översättning

Monica Karlsson

2017-12-08

RK5005

Religionsvetenskap för ämneslärare åk 7-9, Religioner i Asien och nyreligiösa rörelser

Jürgen Offermanns

2017-12-08

RK1004

Religionsvetenskap 1-30, Religioner i Asien

Jürgen Offermanns

2017-12-08

RV1002

Religionsvetenskap för ämneslärare gy I, Religioner i Asien

Jürgen Offermanns

2017-12-08

NA6016

Naturorienterande ämnen och teknik för grundlärare F-3, Biologi m utomhuspedagogik

Mattias Rundberg

2017-12-14

SH3012

Samhällskunskap för ämneslärare gy III Makroekonomi

Lars Andersson

2017-12-15

SK3005

Statsvetenskap 31-60 Politisk filosofi

Ulf Petäjä

2017-12-15

SH1004

Samhälleliga utmaningar på föränderliga arenor I

Ulf Petäjä

2017-12-11

SH3011

Samhälleliga utmaningar på föränderliga arenor II

Martin Danielsson

2017-11-09

SH3012

Samhällskunskap för gy III, Mikroekonomi

Lars Andersson

2017-11-10

MA3006

Matematik för grundlärare åk 4-6

Mattias Rundberg

2017-11-03

EN5009

Engelska med didaktik för ämneslärare gymnasieskolan, ämne 2, I. Kultur o. samhällsliv i den engelskspråkiga världen

Kristina Hildebrand

2017-11-03

EN3005

Engelska med didaktik för ämneslärare gymnasieskolan III. Kultur o. samhällsliv i den engelskspråkiga världen

Kristina Hildebrand

2017-11-03

RV1002

Religionsvetenskap för ämneslärare gymnasieskolan I, judendom, kristendom och islam

Jürgen Offermanns

2017-11-03

RK5005

Religionsvetenskap för ämneslärare åk 7-9. kristendom, islam, livsåskådningar o. etik

Jürgen Offermanns

2017-11-03

FV1001

Filmvetenskap

Jonnie Eriksson

2017-11-10

SH3011

Samhälleliga utmaningar på föränderliga arenor II, Politikens villkor, samhällsorg., och demokratiska utmaningar

Anders Urbas

Hemtentamen

UV2017

Barndomens villkor (1-15)

Yvonne Hildingsson

2017-11-02

SH1004

Samhälleliga utmaningar på föränderliga arenor 1

Ulf Petäjä

2017-11-02

SH3012

Samhällskunskap för ämneslärare gymnasium III- Makroekonomi

Lars Andersson

2017-11-10

EN6005

Engelsk grammatik

Monica Karlsson

2017-10-26

EN1001

Engelska 1-30, Grammatik

Monica Karlsson

2017-10-13

NA6016

Biologi med utomhuspedagogik

Mattias Rundberg

Gruppuppgift

SH3011

Samhälleliga utmaningar på föränderliga arenor II

Martin Danielsson

2017-10-13

NA6016

Biologi med utomhuspedagogik

Mattias Rundberg

Hemtentamen
MA6013MatematiklärandeCarina Stenberg

2017-09-28

SH3012

Samhällskunskap för ämneslärare gymnasieskolan III

Lars Andersson

2017-09-28

UV6038

Skolan i samhället-samhället i skolan, ink. 4,5 hp VFU

Anders Urbas

2017-10-05

MA3006

Matematik för grundlärare åk 4-6

Mattias Rundberg

2017-10-12

MA 3005

Matematik för grundlärare åk F-3

Mattias Rundberg

Hemtentamen

SH1004

Samhälleliga utmaningar på föränderliga arenor I

Ulf Petäjä

2017-09-28

SH3011

Samhälleliga utmaningar på föränderliga arenor II Politikens villkor, samhällsorg. & demokratins utmaningar

Anders Urbas

2017-08-18

SK1005

Statsvetenskap (1-30)

Anders Urbas

2017-08-17

SK3005

Statsvetenskap (31-60) Politisk filosofi

Ulf Petäjä

2017-08-16

MA3005

Matematik för grundlärare åk F-3

Mattias Rundberg

2017-06-08

SK1005

Statsvetenskap (1-30)

Mikael Sandberg

2017-06-08

SS9003

Uttal och fonetik ur ett andraspråksperspektiv, grundkurs

Rickard Melkersson

2017-05-05

SS9001

Svenskans struktur i ett andraspråksperspektiv, grundkurs

Rickard Melkersson

2017-06-21

SK1005

Internationell politik

Anders Urbas

2017-06-08

SV1010

Svenska: språk o. litteratur för ämneslärare gymnasieskolan II

Rickard Melkersson

Hemtentamen

ID5002

Barn hälso- och friluftspedagogik genom lek och rörelse

Lars Kristén

Hemtentamen

SK3005

Komparativ politisk analys

Mikael Sandberg

2017-06-02

MA3005

Matematik för grundlärare åk F-3

Mattias Rundberg

2017-06-01

SV1010

Svenska: språk och litteratur för ämneslärare gymnasieskolan II

Jonas Asklund

2017-05-30

IK4029

Kognition och användbarhet

Ewa Zimmerman

2017-06-01

SV1010

Svenska: språk och litteratur för ämneslärare gymnasieskolan II, Litteratur i äldre tid

Jonas Asklund

2017-05-05

UVK4015

UVK3 för grundlärare åk 4-6. Didaktik & bedömning

Monica Frick

2017-04-28

RV5001

Religionsvetenskap för ämneslärare gymnasieskolan, ämne 2

Heike Peter

2017-04-28

SV1010

Svensk och nordisk språkutveckling

Rickard Melkersson

Hemtentamen (Omtentamen)

UV2017

Barndomens villkor

Yvonne Hildingsson & Carina Stenberg

2017-05-04

SK1005

Statsvetenskap 1-30

Anders Urbas

2017-05-12

SK3005

Statsvetenskap (31-60) Komparativ politisk analys

Ulf Petäjä

2017-05-05

EN1001

Engelska (1-30)

Marina Allbäck

2017-05-05

SH1006

Samhällskunskap för ämneslärare gymnasieskolan II, politik och media

Ulf Petäjä

2017-04-28

SK1005

Statsvetenskap (1-30)

Mikael Sandberg

Hemtentamen

UV2017

Barndomens villkor (1-15)

Yvonne Hildingsson

2017-04-21

UV6019

Didaktik och bedömning

Monica Frick

2017-03-31

SV1010

Svenska språkets strukturer, del II 

Rickard Melkersson

Hemtentamen

MA3005

Matematik för grundlärare åk F-3

Carina Stenberg

2017-03-24

SV1001

Svenska språkets struktur

Ola Svensson

2017-03-31

EN1001

Engelska (1-30), kultur, text o.teori I

Marina Allbäck

2017-03-31

BI2034

Viltbiologi

Anders Jarnemo

2017-03-24

SH5004

Samhällskunskap för ämneslärare gymnasieskola IV

Kristina Thorell

2017-03-30

SK1005

Statsvetenskap 1-30, Politisk teori

Anders Urbas

2017-03-24

UV6044

Att leda lärande, inkl. 6 hp VFU

Mikael Jonasson, Monica Eklund

2017-03-24

SK1005

Statsvetenskap 1-30, Svensk politik o. offentlig förvaltning

Anders Urbas

2017-03-23

SH1006

Samhällskunskap för ämneslärare gymnasieskola II -Politik & media

Ulf Petäjä

Hemtentamen

UV2017

Barndomens villkor

Yvonne Hildingsson

2017-03-31

SK3005

Statsvetenskap (31-60), Politisk filosofi

Ulf Petäjä

2017-03-10

UV4015

UVK 3 för grundlärare åk 4-6 didaktik och bedömning

Monica Frisk

2017-03-03

MA6012

Matematik för grundlärare Geometri

Anna-Ida Säfström

2017-02-17

SV1010

Svenska: språk och litteratur för ämneslärare gymnasieskolan II

Rickard Melkersson

2017-03-03

SH3011

Samhälleliga utmaningar på föränderliga arenor II Politikens villkor, samhällsorg..

Anders Urbas

2017-02-24

AL1001

Språk och textvetenskap Textbearbetning

J Jansson, K Hildebrand

2017-02-23

KV2017

Litterär o visuell kultur efter 1914

Jonnie Eriksson

Hemtentamen

MA6013

Matematiklärande

Carina Stenberg

2017-02-26

SH2008

Portfoliouppgift

Jonna Johansson

2017-02-16

SK3005

Politisk filosofi

Ulf Petäjä

2017-02-17

SK1005

Statsvetenskap 1-30, Politisk teori

Anders Urbas

2017-02-03

SV1010

Svenska språkets strukturer, del I

Rickard Melkersson

2017-01-12

Hi1002

Historia 1-30, Det moderna samhället

Ralf Rönnqvist

2017-01-12

AL1001

Språk- och textvetenskap I

Johanna Jansson

Hemtenta

SH3011

Samhällsanalys, makt och berättandets villkor

Martin Danielsson

2017-01-13

FV1001

Filmvetenskap 1-30, Filmens historia III

Jonnie Eriksson

Hemtenta

SH3013

Samhällskunskap för ämneslärare 7-9 III

Kristina Thorell

Hemtenta

SH2008

Samhällskunskap för ämneslärare II


Jonna Johansson

2017-01-13

BI2026

Ekosystem o biotoper

Lars-Erik Widahl

2017-01-13

KV2017

Litterär och visuell kultur efter 1914

Jonnie Eriksson

2017-01-13

SK1005

Statsvetenskap, Svensk politik och offentlig förvaltning

Anders Urbas

2016-12-16

NA6016

Biologi med utomhuspedagogik

Mattias Rundberg, Michael Roos

2016-12-21

SH3013

Samhällskunskap för ämneslärare åk 7-9 III

Lars Andersson

2017-01-13

EN1001

Grammatik och översättning

Monica Karlsson

2016-12-14

UV6046

UVK 2 för grundlärare åk F-3: Didaktik och bedömning

Björn Sjödén

2016-12-15

EN6005

Engelska för grundlärare åk 4-6 (1-34,5)

Elin-Maria Evangelista

2016-12-16

SH1004

Samhälleliga utmaningar på föränderliga arenor I

Jonna Johansson

2016-12-09

RV1001

Religionsvetenskap för ämneslärare åk 7-9, I

Jürgen Offermanns

2016-12-09

RV1002

Religionsvetenskap för ämneslärare gymnasieskolan I

Jürgen Offermanns

2016-12-09

RK5005

Religionsvetenskap för ämneslärare åk 7-9, ämne 3, I

Jürgen Offermanns

Grupparbete


SH3011

Samhällsanalys, makt och berättandets villkor

Martin Danielsson och Linus Andersson

2016-12-15

FV1001

Filmens historia I

Jonnie Eriksson

2016-12-09

SH2008

Samhällskunskap för ämneslärare gymnasieskolan

Åsa Bengtsson

2016-11-10

KV2014

Den förmoderna människans livsvillkor

Jens Lerbom

2016-11-10

SV3001

Svenska språket 1-30, svenska språket genom tid och rum

Rickard Melkersson

2016-11-04

UV6024

UVK 4 för ämneslärare gy, Didaktik och bedömning

Fredrik Thornberg

2016-11-04

UV6046

UVK 2 för grundlärare åk F-3, Didaktik och bedömning

Björn Sjödén

Hemtentamen

SH1004

Samhälleliga utmaningar på föränderliga arenor I, idéer om samhället

Jonna Johansson

2016-08-18

BI6023

Viltbiologi

Anders Jarnemo

2016-08-18

BI2034

Viltbiologi

Anders Jarnemo

2016-06-03

BI2034

Viltbiologi

Anders Jarnemo

2016-11-03

FV1001

Filmvetenskap 1-30 Filmens historia I

Jonnie Eriksson

2016-11-10

MA6012

Matematik för grundlärare åk 4-6, geometri

Anna-Ida Säfström

2016-11-03

RK1004

Religionsvetenskap 1-30 judendom, kristendom och islam

Jürgen Offermanns

2016-11-03

RV1001

Religionsvetenskap för ämneslärare 7-9 1, judendom, kristendom och islam

Jürgen Offermanns

2016-11-03

RK5005

Religionsvetenskap för ämneslärare 7-9 ämne 3 judendom, kristendom och islam

Jürgen Offermanns

Hemtentamen

UV2017

Barndomens villkor

Yvonne Hildingsson

2016-11-10

SH3001

Samhälleliga utmaningar på föränderliga arenor II (Politikens villkor, samhällsorg. och demokratins utmaningar

Anders Urbas

2016-11-04

SH3012

Samhällskunskap för ämneslärare Gy, Makro

Lars Andersson

2016-11-04

SH3013

Samhällskunskap för ämneslärare 7-9, Makro

Lars Andersson

2016-11-03


SH1003

Samhälleliga utmaningar på föränderliga arenor I

Jonna Johansson

Hemtentamen


MA6012

Läromedelsanalys

Carolina Nagy

2016-10-28

BI2039

Evolution

Clas Dahlin/Göran Sahlen

2016-10-28

NA6016

Naturorienterande ämnen och teknik för grundlärare åk F-3, Kemi

Roger Lindegren

2016-10-14

UV4008

UVK 3 för ämneslärare gymnasieskolan:Läraren som ledare

Ewa Wictor, Mikael J

Hemtentamen

EN3001

Grammatik

Monica Karlsson

2016-10-14

NA6016

Biologi med utomhuspedagogik

Mattias R, Michael Roos

2016-09-30

SV3001

Svenska språket genom tid och rum

Rickard Melkersson

Hemtentamen

MA6013

Matematiklärande

Carina Stenberg

2016-10-13

MA5001

Matematik för grundlärare F-3, Algebra, statistik, funktioner, problemlösning

Mattias Rundberg

2016-08-16

HI1002

Historia, Det moderna samhället

Ralf Rönnquist

2016-10-14

SK1005

Svensk politik, offentlig förvaltning

Anders Urbas

Hemtentamen


SH1004

Samhälleliga utmaningar på föränderliga arenor 1

Jonna Johansson

2016-09-30

UV6038

Skolan i samhället-samhället i skolan

Anders Urbas

2016-09-29

KV2014

Den förmoderna människans livsvillkor

Jens Lerbom

2016-09-29

AL1001

Introduktion till språkvetenskap och textvetenskap

Emilia Aldrin

2016-10-07

MA6012

Matematik för grundlärare åk 4-6

Anna-Ida Säfström

2016-09-23

UV6029

Didaktik

Björn Sjöden

2016-09-22

SH3011

Politikens villkor, samhällsorg.& demokratins utmaningar

Anders Urbas

2016-09-22

SH3013

Mikroekonomi


Lars Andersson

Hemtentamen


SV3009

Litteraturen 1800-1945

Jonas Asklund,Jonas Nilsson

2016-08-15

SK1005

Politisk teori

Anders Urbas

2016-08-19

AL1001

Språk och textvetenskap I Textbearbetning

Linnea Gustafsson

2016-08-17

MA5001

Algebra, sannolikhet, statistik, funktioner, problemlösning

Caroline Eriksson

2016-08-18

UV6019

Didaktik

Kristina Holmberg

2016-09-01

SK1005

Svensk politik och offentlig förvaltning

Anders Urbas

2016-08-18

SH2009

Samhällskunskap för ämneslärare åk 7-9

Åsa Bengtsson

Hemtentamen

EN5001

Linguistic theory,160129

Stuart Foster

Hemtentamen

EN5001

61-90 linguistics, 160311

Stuart Foster

Hemtentamen


Grammar II exam,160316

Stuart Foster

2016-03-18

BI2034

Viltbiologi

Anders Jarnemo

2016-08-18

SK1005

Jämförande politiska system


Amanda Nielsen

2016-03-18

BI2034


Viltbiologi

Anders Jarnemo

Hemtentamen

HI1002

Historia (1-30)

Anette Andreasson

2016-08-15

UV4009

UVK 3 för ämneslärare åk 7-9:Lärare som ledare

Ewa W, Mikael J

 

Sidan uppdaterad 2018-10-17