Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2009-02-26. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Arbetsplatsen

Högskolan i Halmstad har nästan 600 anställda, av dem är drygt 370 lärare och cirka 40 professorer. Tittar man på den senaste Personalbarometern (2012) trivs de allra flesta bra på sin arbetsplats – oavsett om man är lärare, administrativ personal eller chef. Index för "Nöjd medarbetare" låg på 72 procent.

Organisation

Utbildning och forskning vid Högskolan i Halmstad är organisatoriskt indelad i fem sektioner  belägna i de olika husen på campus.länk till annan webbplats

  • SET - Sektionen för ekonomi och teknik finns i N (Naturrum), O (Stellarium), P och T (Idérum)
  • HUM - Sektionen för humaniora är belägen i hus F
  • HOS - Sektionen för hälsa och samhälle huserar i Q, R och S
  • LUT - Sektionen för lärarutbildning finns i Q
  • IDE - Sektionen för informationsvetenskap, data- och elektronik ligger i D och E

Ekonomi

År 2012 var högskolans omsättning 487,7 miljoner kronor. Grundutbildningen omsatte 375,3 miljoner kronor och forskningen 112,4 miljoner kronor. Utbildningen var till 93% finansierad med statliga anslag och forskningen med 47 procent. Av det statliga anslaget till utbildning är 60 % ersättning för det antal studenter högskolan har och resterande är ersättning baserad på studenternas prestationer.

Höghuset

I Trade center (hus H, plan 2) sitter rektor och prorektor samt ledningskansliet. I "skrapan" finns också Personalavdelningen, Ekonomiavdelningen, Informationsavdelningen och Enheten för kontakter och samverkan. Faculty club, Högskolans konferens- och möteslokal hittar du på 21 våningen. Mer om byggnaderna.

För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet

Högskolans profil utgörs av tre sammanflätade styrkeområden som kan beskrivas som utveckling av verksamheter, produkter och livskvalitet. För att främja samspel mellan styrkeområdena genomsyras de av tre teman: innovation, samverkan och välbefinnande.
Under de senaste åren har Högskolan aktivt arbetat för att tydliggöra profilen både när det gäller utbildningsutbud och forskarinriktning. Profileringen är nödvändig för Högskolans framtida utveckling och Högskolestyrelsen har beslutat att all vidareutveckling och nysatsning inom Högskolan ska stärka denna profil.
Mer information om profilarbetet finns på Högskolans intranät Insidan.

Delta i samhällsutvecklingen genom samverkan

Högskolan har ett rikt samarbete med näringsliv, offentlig sektor och organisationer. Som lärare har du en viktig roll i Högskolans samverkan med lokala, regionala, nationella och internationella aktörer.
Mer om samverkan»

En vecka i en lärares liv

Hur är det att jobba som lärare på Högskolan i Halmstad? Pernilla Nilsson, Sektionen för lärarutbildning, berättar om sin arbetsvecka och sina erfarenheter av att arbeta på Högskolan i Halmstad.Sidan uppdaterad 2009-02-26