Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2009-02-26. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Samverkan med omgivande samhället

Högskolan i Halmstad samverkar med näringsliv, offentlig sektor och organisationer. Vår förmåga till samverkan fick många lovord av Högskoleverket i en rapport från december 2008. Även Svenskt näringsliv berömmer Högskolans samarbete med arbetslivet och har vid flera tillfällen rankat Högskolans utbildningar i topp i sina årliga undersökningar.

Lärarens viktiga roll


Som lärare är du viktig för att stärka och utveckla relationerna med det omgivande samhället. Det kan ske genom till exempel examens- och uppsatsarbeten, praktik, verksamhetsförlagd utbildning, projekt, fadderföretag, gästföreläsningar och i forskningsprojekt. För att stödja det här arbetet finns samverkanskoordinatorer knutna till Högskolans fem sektioner:

Samverkan är en naturlig och viktig del i Högskolans vardag och nödvändigt för att kvalitetssäkra och utveckla utbildning och forskning. I profileringsarbetet lyfts också samverkan upp som kännetecknande för Högskolan i Halmstad tillsammans med innovation och välbefinnande.

Läs mer under ”samverkan”


Avdelningen Enheten för kontakter och samverkan (EKS) koordinerar de övergripande frågorna kring samverkan på Högskolan. Enhetschef är Tommy Svensson.

Mer om EKS och Högskolans arbete kring samverkansfrågor finns under ingången Samverkan.

Några av Högskolans program har väl utvecklad fadderföretagsverksamhet. Ett av samarbetsföretagen är Tetra Pak.

Några av Högskolans program har väl utvecklad fadderföretagsverksamhet. Ett av samarbetsföretagen är Tetra Pak.

Sidan uppdaterad 2009-02-26