Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2008-11-13. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

IT och lärande

Blended learning

När du arbetar med blended learning interagerar du med studenterna i det reella och det virtuella rummet. Din uppgift är att skapa en väl avvägd blandning (blend) av fysiska träffar och användning av informations- och kommunikationsteknologi (IKT) för att stödja studenternas lärande.
Blended learning...

IT i undervisningen


Genom Högskolans lärplattform, ett LMS (Learning Management System), möter du dina studenter över "nätet". Ett LMS fungerar även som ett bibliotek där du lagrar textdokument, bilder, ljudfiler, etc. Som komplement till LMS finnes en mängd programvaror och utrustning  du kan använda i undervisningen för stödja studenters lärande.
IT i undervisningen...
Sidan uppdaterad 2008-11-13