Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2008-12-23. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Kursvärdering

Kursvärderingen du gör är en viktig del i Högskolans kvalitetsarbete. Den är tillsammans med genomströmningstal och lärares reflektioner ett instrument för att värdera och förbättra utbildningen. Den är också ett stöd för att utveckla din lärarskicklighet.

Högskoleförordningen
Enligt Högskoleförordningen (kap.1, 14 §) ska kursvärderingar genomföras:

"Högskolan skall ge de studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan skall sammanställa kursvärderingarna samt informera om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten skall hållas tillgängliga för studenterna."

Lokala föreskrifter
I våra lokala föreskrifter finns generella riktlinjer för hur kursvärderingar ska genomföras vid lärosätet. Du hittar Högskolans riktlinjerlänk till annan webbplats i dokumentarkivet.

I praktiken genomförs kursvärderingar på olika sätt. Fråga dina närmaste kollegor, chef eller labledare om vad som är praxis där kursen ges. (Ibland får studenterna fylla i en webbaserad enkät Via Quick Search, ibland delar läraren ut och samla in kursvärderingen. Vem som sammanställer den kan också variera). Är du intresserad av att veta mer om kursvärderingar? I högerspalten finns en länk till LTH:s (Lunds Tekniska Högskola) kursvärderingsinstrument CEQ — Course Experience Questionnaire.

Sidan uppdaterad 2008-12-23