Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2013-09-11. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Resurser

Biblioteket

Biblioteket är högskolans informationscentrum, som ger dig tillgång till tryckta och elektroniska medier inom lärosätets samtliga utbildnings- och forskningsområden. Både lärare och studenter erbjuds kurser och handledning i informationssökning samt stöd för elektronisk publicering och hantering av kurslitteratur.
Biblioteket...

Studerandeavdelningen

Lärare kan vända sig till Studerandeavdelningen för att få besked om hur många studenter som antagits till en kurs eller ett program, eller för att få information om rutiner kring tentamen. När lärare möter studenter som blivit osäkra på sina utbildningsval erbjuder Studerandeavdelningen råd och vägledning. För att underlätta studierna för studenter med särskilda behov samverkar Studerandeavdelningen med berörda lärare och studenter. Det finns särskilda medel avsatta för att möta dessa behov.
Studerandeavdelningen...

Centrum för lärande och utbildning (CLU)

Till CLU vänder sig lärare för att få hjälp att utveckla sin pedagogiska skicklighet eller för att diskutera pedagogiska frågeställningar. CLU kan närvara och ge feedback på lärares sätt att undervisa, och ge tips på litteratur eller artiklar som behandlar lärande och undervisning. CLU anordnar också kurser, seminarier och föreläsningar.
CLU...

Informationsavdelningen

Vid Informationsavdelningen kan lärare få hjälp med informationsmaterial, pressmeddelande och stöd i kommunikationsfrågor. Informationsavdelningen ansvarar för högskolegemensam marknadsföring, information, studentrekrytering, interninformation, forskningskommunikation och massmediekontakter.
Informationsavdelningen...

Skrivpunkten

Skrivpunkten är en viktig resurs när lärare inte har tid eller möjlighet att ge studenter språkråd eller skrivstöd. Till Skrivpunkten kan lärare hänvisa de studenter som behöver hjälp i författandet av rapporter, uppsatser, etc. Studenterna kan då föreslås kontakta Johanna Jansson, som är ansvarig för verksamheten, och stämma tid för ett individuellt möte. I Skrivpunktens lokal Q116 finns bl.a. tekniska hjälpmedel för att stödja studenter med funktionsnedsättningar. Tillgång till denna lokal har studenter vars läs- och skrivsvårigheter utretts av Karolina Bozic.
Skrivpunkten...

Vaktmästeriet

Vaktmästeriet erbjuder utskrifter i svartvitt, färg, olika format eller storlekar, uppkopiering av arbetsmaterial, OH-kopiering, limbindning av kompendier, laminering mm. Skicka det du vill ha utskrivet till Colorcopy@hh.se . Information om beställning av kopior, priser mm finns på "Insidan" (http://insidan.hh.se/3/75.html).

Helpdesk

Högskolans Helpdesklänk till annan webbplats är en IT-baserad service till personalen. Där kan du bland annat anmäla fel på datorer, fel på teknisk utrustning i salar, problem med nycklar eller passerkort. Du kan också beställa dina kursplatser i Blackboard, datortillbehör, mobiler, kontorsmaterial, installation av programvaror, mm.

Internationella avdelningen

Högskolan har avtal med lärosäten runt om i världen. Internationella avdelningenlänk till annan webbplats ger stöd vid tecknandet av avtal med utländska universitet, informerar om utlandsstudier samt samordnar ut- och inresande utbytesstudenter. Avdelningen arbetar även med Erasmusprogrammet som är EU:s största program inom högre utbildning. Programmet ger lärare och studenter möjlighet till utbyte och praktik vid andra lärosäten. Utbytet innebär att du undervisar vid värduniversitetet. Du får även ett stipendium som ska täcka delar av extrakostnaderna för utlandsvistelsen.

Sidan uppdaterad 2013-09-11