Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-09-05. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Halmstad University Press

Högskolans förlag Halmstad University Press ger ut publikationer producerade av Högskolans anställda. Fokus ligger på digital utgivning enligt "Open access".

Förlaget sorterar under Högskolebiblioteket och ger i samarbete med Forsknings- och utbildningsnämnden och Funktionen för strategisk kommunikation stöd till högskolans författare. Målet är att åstadkomma en snabb och synlig publicering av Högskolans forskningsresultat.

Högskolans publikationsserier

Kvalitetssäkring

Utgivningen av vetenskapliga publikationer kvalitetssäkras enligt gällande riktlinjer för vetenskaplig publicering vid Högskolan i Halmstad.

Distribution

Förlaget ansvarar för att de utgivna verken blir synliga och sökbara genom:

  • registrering i DiVA
  • katalogisering i LIBRIS och i bibliotekets katalog
  • information på webbplatsen​
Sidan uppdaterad 2018-09-05