Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-09-05. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Vad kultur gör

Forskning i Halmstad nr 22

Författarporträtt: Kristina Gustafsson (2015)
Kristina Gustafsson
Vad kultur gör
Gustafsson, Kristina. - Vad kultur gör : om kultur, möten, förväntningar och förändring inom äldreomsorg . - 2015. - ISBN: 978-91-87045-19-6

Kristina Gustafsson är docent i socialt arbete vid Linnéuniversitetet men har även forskat vid Lunds universitet, Malmö högskola och Högskolan i Halmstad.

I Vad kultur gör rapporteras resultatet av ett forskningsprojekt där arbetet med kultur inom äldreomsorgen undersökts. Politiker, chefer, kulturutövare och personal har intervjuats och kartläggningen belyser vilken funktion kulturinsatser i äldreomsorgen kan ha men också vilka förutsättningar och villkor som råder idag och vilken roll kultur kan spela i framtidens äldreomsorg.

Forskningsprojektet har genomförts vid Högskolan i Halmstad i samarbete med region Halland, Hallands bildningsförbund och Kulturrådet. Läs mer på Kulturrådets webbplatslänk till annan webbplats.

Sidan uppdaterad 2018-09-05