Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-04-12. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Behörighetsgivande kurser i högskolepedagogik

De högskolepedagogiska kurserna riktar sig till lärare och doktorander vid Högskolan i Halmstad. För information om startdatum och anmälan se Högskolans intranät Insidan.

Lärande och undervisning i högre utbildning I (7,5 hp)

Kursens huvudsakliga innehåll berör lärares förmåga att planera för undervisning, samt examinera och utvärdera forskningsanknuten högskoleutbildning, inom det egna kunskapsområdet.

Lärande och undervisning i högre utbildning II (7,5 hp)

Kursens huvudsakliga innehåll berör lärares förmåga att reflektera kring studenters lärande i högre utbildning utifrån teori och forskning med utbildningsvetenskaplig relevans. Dessutom berörs ett reflekterande förhållningssätt till den egna lärarrollen och värdegrundsfrågor.

Sidan uppdaterad 2018-04-12