Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2016-09-14. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Pedagogisk handlingsplan

Högskolan i Halmstads verksamhet inom pedagogik styrs av en för svenska lärosäten unik pedagogisk handlingsplan.

Handlingsplanen är en långsiktig strategisk satsning för att positionera Högskolan som ett dynamiskt lärosäte vad gäller högskolepedagogik och för att stärka såväl undervisningens som utbildningarnas kvalitet.

Högskolan i Halmstad ska ha en förstklassig utbildning av hög kvalitet där undervisningen utvecklas i takt med aktuell högskolepedagogisk och ämnesdidaktisk forskning. Kvalitetsutveckling kräver ett helhetsperspektiv, det vill säga inte bara fokus på resultat utan även på de förutsättningar som leder fram till resultaten.

Tre prioriterade områden

Som ett steg i att stärka kvaliteten i utbildning på alla nivåer, och därmed i ett bredare perspektiv arbeta proaktivt inför nationella och internationella utvärderingar, har en lärosätesövergripande pedagogisk handlingsplan tagits fram.

Planen omfattar tre prioriterade områden för det pedagogiska arbetet: förutsättningar för studenters lärande, förutsättningar för utbildningens kvalitet och förutsättningar för lärares yrkesskicklighet. Till varje område finns en vision samt konkreta mål.

Sidan uppdaterad 2016-09-14