Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2017-09-04. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Vicerektor som brinner för sin arbetsplats

Pernilla Nilsson är vicerektor med ansvar för grundutbildning samt professor vid Högskolan i Halmstad. Ett brinnande intresse för skola och undervisning tog henne dit hon är i dag – en karriär som hon menar har underlättats av den anda som genomsyrar lärosätet.

– Det är en liten högskola med en närhet till ledningen och med ett tillåtande klimat där alla vill förbättra verksamheten. Det gör att vi har ett driv som kan saknas vid större universitet och högskolor, berättar Pernilla Nilsson.

Professor och vicerektor

Pernilla Nilsson är sedan 2013 professor i naturvetenskapernas didaktik vid Akademin för lärande, humaniora och samhälle vid Högskolan i Halmstad. Samma år utsågs hon även till vicerektor med särskilt ansvar för utbildningsfrågor. Hon har också utnämnts till excellent lärare vid lärosätet.

– Jag undervisar och forskar om framtidens lärande. Det handlar om att stimulera lärande via digitala medier i ämnen som fysik och naturvetenskap. Hur vi kan förbättra undervisningen med den teknik som finns i dag, berättar hon.

Uppdraget som vicerektor handlar om att på olika sätt arbeta med att stärka utbildningarnas kvalitet. I uppdraget ingår att vara ordförande i Högskolans kvalitetsråd. Hon ansvarar även för Högskolepedagogiskt centrum och meriteringssystemet vid Högskolan.

Pernilla Nilsson är även engagerad i hur ledarskapet fördelas i lärosätets organisation.

– Jag vill att ledarskapet distribueras så att så många som möjligt får insyn i våra processer. Det handlar om att nya ledare får möjlighet att testa sina ledarkunskaper och att vi kan ta tillvara på personalens kompetens.

Forskning avgörande karriärval

Pernilla Nilsson har ett brinnande intresse för skola och undervisning. En avgörande faktor för hennes karriär och yrkesmässiga utveckling var att hon började forska.

– Det var ett viktigt val. Ett annat var att jag har engagerat mig allt mer i nationella projekt och olika samverkansforum där min kompetens behövs.

Vilka är fördelarna med ditt arbete?

– Det är otroligt roligt och stimulerande. Det finns stora möjligheter att både utveckla dig själv och studenterna och samtidigt påverka samhället. Den största utmaningen är att kunna organisera tiden och prioritera bland uppgifterna – något som ibland är svårt eftersom jag tycker att mitt arbete är så roligt.

Text: MOA RENSTRÖM HULTGREN och JOACHIM BRINK

Pernilla Nilsson
Sidan uppdaterad 2017-09-04