Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2017-08-16. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

”Värdefullt att få en mentor”

Givande möten med studenter, omväxlande arbete och frihet under ansvar. Det är några av de saker som Tommy Berntsson, adjunkt inom omvårdnad med inriktning ambulanssjukvård, lyfter fram med sitt arbete. Men även att som nyanställd få en mentor.

Tommy Berntsson är verksam vid Högskolan i Halmstads båda studieorter, Campus Varberg och Halmstad, där han undervisar inom olika delar av sjuksköterskeprogrammet. Undervisningen omfattar för framför allt medicinsk vetenskap, såsom anatomi och fysiologi, vuxen- och barn-HLR-utbildning, samt fullskalesimulering. Utöver det tillkommer även undervisning i området studenthandledning.

Följer studenterna

– Den stora utmaningen i mitt yrke är att leverera undervisning som håller hög kvalitet, både i förhållande till kursernas lärandemål men också i harmoni med dagens och morgondagens behov av sjuksköterskekompetens. Det handlar om att försöka se in i framtiden och göra avvägningar så att innehållet i utbildningen är hållbar även på sikt.

En fördel som han lyfter fram är att arbetet är mycket självständigt med frihet under ansvar. Men det är mötet med studenterna som ger mest.

– Det är en förmån att få vara med och utforma en del av utbildningen, och att få följa studenterna på deras resa mot att bli kompetenta och professionella sjuksköterskor. Arbetet innebär ständig omväxling och jag har en otroligt fin arbetsmiljö i Varberg där jag har mitt arbetsrum – både när det gäller kollegialt samarbete och moderna, trivsamma och funktionella lokaler för undervisningen.

Tid från erfaren kollega

Tommy Berntsson rekryterades till Högskolan cirka två år efter det att han hade examinerats från Högskolans specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot ambulanssjukvård. Han har varit anställd vid lärosätet sedan 2006.

Som nyanställd hade han stor nytta av det introduktionsprogram som finns vid Akademin för hälsa och välfärd (dåvarande Sektionen för hälsa och samhälle).

– Det var mycket värdefullt att få en mentor som nyanställd. Den tid jag fick av min mentor, Marie Sandh, har gett mig otroligt mycket, och vi har kontinuerligt under hela anställningstiden haft givande diskussioner. Det är en av anledningarna till att jag är kvar än idag.

Text: MOA RENSTRÖM HULTGREN och JOACHIM BRINK

Introduktions­programmet vid Akademin för hälsa och välfärd

Introduktionsprogramet består i dag av ett antal tillfällen med olika teman under ett års tid. Akademin har alltifrån akademispecifik information till system­kunskap och information från olika avdelningar inom Högskolans verksamhets­stöd. Utöver det tilldelas den nyanställde en mentor som har fått tid för detta i sitt arbete.

Sidan uppdaterad 2017-08-16