Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2016-04-26. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Kris och säkerhet

Om något allvarligt har hänt...

Studenter och anställda på Högskolan i Halmstad är skyldiga att anmäla olyckor, dödsfall, arbetsolyckor etcetera som kan förenas med kris för enskild person eller grupp.

Om du har fått ett meddelande om att något allvarligt har hänt, anteckna:

  • tidpunkt för samtalet/meddelande
  • vem som meddelar samt dennes telefonnummer
  • vad som har skett
  • vem, vilka som har skadats/förolyckats

Larma SOS ALARM 112 om du bedömer att det behövs.

När du har kontaktat SOS ALARM ring också Högskolans fastighetsjour 035-299 10 30.

Om ärendet inte är akut...

Om ärendet inte är akut men du får vetskap om olycka, dödsfall eller annan allvarlig händelse som berör studenter eller personal, kontakta närmaste chef.

Akademichef

Namn

Telefon

Mobil

Akademin för lärande, humaniora och samhälle

Lars M Andersson

035-16 77 70

0766-11 20 61

Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

Anna Cregård

035-16 74 65

0706-60 61 86

Akademin för hälsa och välfärd

Anders Nelson

035-16 74 88

0768-29 74 88

Akademin för informationsteknologi

Magnus Hållander

035-16 72 84

0703-06 26 21

 

Om detta inte är möjligt, kontakta någon ur krisledningsgruppen:

Krisledningsgruppen

Telefon

Mobil

Högskoledirektör Inger M Johansson

035-16 78 70

0708-88 92 56

Säkerhetssamordnare Matilda Gunnarsson

035-16 75 50

0703-16 75 50

HR-chef Joakim Stierna

035-16 75 62

0721-51 95 25

Fastighetschef Mats Lyberg

035-16 71 58

0703-25 65 30

Kommunikationschef Selma Sedelius

035-16 71 84

0708-71 34 89

Prorektor Thorsteinn Rögnvaldsson

035-16 71 41

0767-24 62 77

Rektor Mikael Alexandersson

035-16 71 50

0703-00 42 05

Kårordförande (adjungerad)

035-16 71 74

0707-44 71 10

 

Frågor

Frågor från medier hänvisas
i första hand till Selma Sedelius, kommunikationschef, som ingår
i krisorganisationen.

Praktiska interna frågor hänvisas till Matilda Gunnarsson, säkerhetssamordnare, som ingår i krisorganisationen.

Sidan uppdaterad 2016-04-26