Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2015-04-23. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Kris och säkerhet

Om något allvarligt har hänt...

Studenter och anställda på Högskolan i Halmstad är skyldiga att anmäla olyckor, dödsfall, arbetsolyckor etcetera som kan förenas med kris för enskild person eller grupp.

Om du har fått ett meddelande om att något allvarligt har hänt, anteckna:

  • tidpunkt för samtalet/meddelande
  • vem som meddelar samt dennes telefonnummer
  • vad som har skett
  • vem, vilka som har skadats/förolyckats

Larma SOS ALARM 112 om du bedömer att det behövs.

När du har kontaktat SOS ALARM ring också Högskolans journummer 035-299 10 30.

Om ärendet inte är akut...

Om ärendet inte är akut men du får vetskap om olycka, dödsfall eller annan allvarlig händelse som berör studenter eller personal, kontakta närmaste chef.

Akademichef Namn Telefon Mobil
Akademin för lärande, humaniora och samhälle Lars M Andersson 035-16 77 70 0766-11 20 61
Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap Henrik Barth 035-16 74 65 0706-60 61 86
Akademin för hälsa och välfärd Anders Nelson 035-16 74 88 0768-29 74 88
Akademin för informationsteknologi Magnus Hållander 035-16 72 84 0703-06 26 21

Om detta inte är möjligt, kontakta någon ur krisledningsgruppen:

Krisledningsgruppen Telefon Mobil
Förvaltningschef Inger M Johansson 035-16 78 70 0708-88 92 56
Studenthälsans chef Per Österberg 035-16 71 72 0706-85 57 99
HR-chef Joakim Stierna 035-16 75 62 0721-51 95 25
Teknisk chef Mats Lyberg 035-16 71 58 0703-25 65 30
Kommunikationschef Selma Sedelius 035-16 71 84 0708-71 34 89
Prorektor Thorsteinn Rögnvaldsson 035-16 71 41 0767-24 62 77
Rektor Mikael Alexandersson 035-16 71 50 0703-00 42 05
Kårordförande (adjungerad) Sofie Eriksson 035-16 71 74 0707-44 71 10

Frågor

Frågor från medier hänvisas
i första hand till Selma Sedelius, kommunikationschef, som ingår
i krisorganisationen.

Praktiska interna frågor hänvisas till Per Österberg, Studenthälsans chef, som ingår
i krisorganisationen.

Sidan uppdaterad 2015-04-23