Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2014-09-12. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Kris och säkerhet


Om något allvarligt har hänt...

Studenter och anställda på Högskolan i Halmstad är skyldiga att anmäla olyckor, dödsfall, arbetsolyckor etc. som kan förenas med kris för enskild person eller grupp.

Om du har fått ett meddelande om att något allvarligt har hänt, anteckna:

  • tidpunkt för samtalet/meddelande
  • vem som meddelar samt dennes telefonnummer
  • vad som har skett
  • vem, vilka som har skadats/förolyckats

Larma SOS ALARM 112 om du bedömer att det behövs.

När du har kontaktat SOS ALARM ring också Högskolans journummer 035-299 10 30.


Om ärendet inte är akut...

Om ärendet inte är akut men du får vetskap om olycka, dödsfall eller annan allvarlig händelse som berör studenter eller personal, kontakta närmaste chef.

Sektionschef Namn Telefon Mobil
Sektionen för lärarutbildning Cecilia Kjellman 035-16 75 69 0705-35 24 15
Sektionen för ekonomi och teknik Henrik Barth 035-16 74 65 0706-60 61 86
Sektionen för humaniora Catrine Brödje 035-16 76 39 0702-59 77 43
Sektionen för hälsa och samhälle Anders Nelson 035-16 74 88 0768-29 74 88
Sektionen för informations-vetenskap, data- och elektroteknik Magnus Hållander 035-16 72 84 0703-06 26 21

Om detta inte är möjligt, kontakta någon ur krisledningsgruppen:

Krisledningsgruppen Telefon Mobil
Förvaltningschef Inger M Johansson 035-16 78 70 0708-88 92 56
Studenthälsans chef Per Österberg 035-16 71 72 0706-85 57 99
HR-chef Joakim Stierna 035-16 75 62 0721-51 95 25
Teknisk chef Mats Lyberg 035-16 71 58 0703-25 65 30
Kommunikationsstrateg Selma Sedelius 035-16 71 84 0708-71 34 89
Prorektor Thorsteinn Rögnvaldsson 035-16 71 41 0767-24 62 77
Rektor Mikael Alexandersson 035-16 71 50 0703-00 42 05
Kårordförande (adjungerad) Sofie Eriksson 035-16 71 74 0707-44 71 10

Frågor

Frågor från medier hänvisas i första hand till Selma Sedelius, kommunikationsstrateg vid ESS, som ingår i krisorganisationen.

Praktiska interna frågor hänvisas till Per Österberg, Studenthälsans chef, som ingår i krisorganisationen.

Sidan uppdaterad 2014-09-12