Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2016-04-26. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Högskoledirektör

Högskoledirektör Inger M Johansson är chef för verksamhetsstödet vid Högskolan i Halmstad – all administration, stöd och service till Högskolans ledning, utbildning och forskning.

Inom verksamhetsstödet hanteras också högskolegemensamma frågor och allt det som har med Högskolans som myndighet att göra. Verksamhetsstödet med dess sex avdelningar leds av högskoledirektör Inger Johansson, som rapporterar direkt till rektor. Biträdande högskoledirektör är Petter Schönborg.

– Mitt ansvar som högskoledirektör är att förvalta myndigheten – som en högskola är – och se till att vi uppfyller de krav och förordningar som finns. Men en lika viktig uppgift är att utveckla och se till att administrativa rutiner och arbetssätt hela tiden förbättras och anpassas för att vara ett bra stöd för verksamheten och personalen i det dagliga arbetet.

Sedan Inger M Johansson 2009 tillträdde befattningen som förvaltningschef vid Högskolan i Halmstad (det som sedan 1 juli 2015 i stället kallas högskoledirektör) har Högskolan förändrats och utvecklats i snabb takt – bland annat har de tre erhållna forskarrättigheterna, utnämningen till KK-miljö och det förändrade utbildningsutbudet lett till att även kraven på verksamhetsstödet förändrats. Från 1 juli 2015 finns allt verksamhetsstöd i en ny, gemensam organisation.

– Min uppgift är att se till att vi har en effektiv organisation som stödjer Högskolans utveckling, och att vi har och fortsätter utveckla den administrativa kompetens som är nödvändig, säger Inger M Johansson.

Kort om högskoledirektören

Inger M Johansson blev förvaltningschef vid Högskolan i Halmstad den 1 maj 2009. Hon är född 1950 i Växjö och uppvuxen där. Hon har arbetat i högskolevärlden i drygt 20 år och Högskolan i Halmstad är hennes tredje lärosäte. Därutöver har Inger M Johansson erfarenhet från Växjö universitet i rollen som biträdande koordinator i arbetet med att fusionera Högskolan i Kalmar och Växjö universitet till ett nytt universitet – Linnéuniversitetet.

Karriär i korthet
Högskolan i Kalmar, 2008–09, förvaltningschef och administrativt ansvarig för fusionen mellan Högskolan i Kalmar och Växjö universitet. Blekinge tekniska högskola 1998–2008, bland annat enhetschef för Externa relationer och koordinator för den då aktuella fusionen mellan tre lärosäten i sydöstra Sverige. Blekinge internationella hälsohögskola 1988–98 Forskarstudier påbörjade 1996 (avhandling ej slutförd) Filosofie magisterexamen i samhälls- och beteendevetenskap 1995 Högskoleexamen i ledarskap och organisation 1994 Vårdlärarexamen 1984. Verksam tandhygienist 1979

Uppdrag
Ordförande i HHUAB (Högskolan i Halmstads Utvecklingsaktiebolag) Styrelseledamot i Elektronikcentrum i Svängsta

 

Inger M Johansson, högskoledirektör vid Högskolan i Halmstad. Bild: ANDERS ANDERSSON

Sidan uppdaterad 2016-04-26