Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2016-04-25. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Styrelser, nämnder och råd

Högskolan har en rad beredande och beslutande organ. Verksamheten styrs av högskolestyrelsen och leds av rektor.
 
Det är regeringen som utser ordförande och sju ledamöter i högskolestyrelsen. Högskolestyrelsen har också tre representanter för Högskolans lärare, utsedda i så kallade kollegiala val, tre representanter för studenterna samt två fackliga representanter.

Kollegiala val är ett vanligt förfarande i Högskolans nämnder och råd. Ordförande, och ofta vice ordförande, utses av rektor efter förslag. Råden för Högskolans fyra akademier utses efter val inom respektive personalgrupp. Efter förslag utser rektor ordförande och vice ordförande.

Övergripande ledning:

Högskolestyrelsen
Rektors ledningsråd

Organ för utbildning och forskning:

Forskning- och utbildningsnämnd
Akademiråd ekonomi, teknik och naturvetenskap
Akademiråd hälsa och välfärd
Akademiråd informationsteknologi
Akademiråd lärande, humaniora och samhälle

Organ för övrig verksamhet:

Arbetsmiljökommitté
Biblioteksråd
Disciplinnämnd
Personalansvarsnämnd
Rekryteringskommitté

Beredande organ:

Kvalitetsråd med två utskott:

  • Utskottet för lika villkor
  • Utskottet för hållbar utveckling
Sidan uppdaterad 2016-04-25