Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2016-06-02. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Kvalitetsrådet

Kvalitetsrådet är ett rådgivande organ till rektor vad gäller kvalitetsarbetet vid Högskolan. Rådet ansvarar för utarbetandet av förslag till ett övergripande kvalitetsutvecklingsprogram och kvalitetspolicy. Rådet har även ansvaret att stimulera kvalitetsutvecklingen och skall ha en god överblick över denna utveckling inom Högskolan.

Vicerektor är ordförande i rådet. Rådet består därutöver av prorektor, ordförande i forsknings- och utbildningsnämnden, akademirepresentanter samt studentkårens ordförande.

Ledamöter

Pernilla Nilsson, ordförande
Thorsteinn Rögnvaldsson
Veronica Gaspes
Anna Isaksson – LHS
Jonas Bäckman – ETN
Jörgen Carlsson – ITE
Henrik Stenberg – HOV
Sandra Sandberg – studeranderepresentant
Sandro Reljanovic – sekreterare

Sidan uppdaterad 2016-06-02