Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2014-12-09. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Utskottet för hållbar utveckling

Utskottet för hållbar utveckling är ett rådgivande organ till rektor vad gäller miljöarbetet vid Högskolan i Halmstad. Utskottet ansvarar för utarbetandet av förslag till en övergripande policy för hållbar utveckling och miljöledningssystem, inklusive miljöhandlingsplaner.

Utskottet har ansvaret för att stimulera utvecklingen inom området och ska ha en god överblick över denna utveckling inom Högskolan. Utskottet ska granska om Högskolans miljöarbete utvecklas i enlighet med lagar, förordningar, policy och Högskolans miljöledningssystem.

Ledamöter,

Sylvia Waara, ordförande
Annika Elm Fristorp, LUT
Matts Skagshöj, HOS
Ingrid Svetoft, SET
Roland Thörner, IDE
vakant, HUM
Greger Lindquist, förvaltningen
Nina Svegard, förvaltningen
Anna Nistor, biblioteket
Olivia Jonson, studentrepresentant
Linda Gustafsson, studentrepresentant
Ann Larsson, miljökoordinator
Mats Lyberg, adjungerad ledamot

Sidan uppdaterad 2014-12-09