Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2016-04-25. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Utskottet för hållbar utveckling

Utskottet för hållbar utveckling är ett rådgivande organ till rektor vad gäller miljöarbetet vid Högskolan i Halmstad. Utskottet ansvarar för utarbetandet av förslag till en övergripande policy för hållbar utveckling och miljöledningssystem, inklusive miljöhandlingsplaner.

Utskottet har ansvaret för att stimulera utvecklingen inom området och ska ha en god överblick över denna utveckling inom Högskolan. Utskottet ska granska om Högskolans miljöarbete utvecklas i enlighet med lagar, förordningar, policy och Högskolans miljöledningssystem.

Ledamöter,

Sylvia Waara, ordförande
Ingrid Svetoft, Akademin för lärande, humaniora och samhälle
Matts Skagshöj, Akademin för hälsa och välfärd
Kerstin Berg, Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap
Roland Thörner, akademin för informationsteknologi
Greger Lindquist, verksamhetsstödet
Nina Svegard, verksamhetsstödet
Anna Nistor, högskolebiblioteket
Olivia Jonson, studentrepresentant
Sakura Orihara, studentrepresentant
Ann Larsson, miljökoordinator
Mats Lyberg, adjungerad ledamot

Sidan uppdaterad 2016-04-25