Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2014-07-01. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Högskolan inrättar högskolepedagogiskt centrum

Högskolan i Halmstad ska ha en förstklassig utbildning av hög kvalitet där undervisningen utvecklas i takt med aktuell högskolepedagogisk och ämnesdidaktisk forskning. Kvalitetsutveckling kräver ett helhetsperspektiv, med fokus inte enbart på resultat utan även på de förutsättningar som leder fram till resultaten. Som ett led i att uppfylla denna vision, inrättades Högskolepedagogiskt centrum (HPC) den 1 juli.

Läs mer

Sidan uppdaterad 2014-07-01