Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2012-10-07. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Meriteringsprogram för kvinnor

För att öka andelen kvinnliga professorer och docenter på Högskolan ges nu tio kvinnliga lektorer och docenter möjlighet att meritera sig genom ett särskilt meriteringsprogram för kvinnor.

Fördelningen mellan manliga och kvinnliga professorer och docenter är mer ojämn ju högre i den akademiska hierarkin man kommer. På Högskolan i Halmstad är 19 procent av professorerna kvinnor och den andelen vill Högskolan nu öka rejält.

 – Det är ett faktum att vi har färre kvinnor som är professorer och docenter och därför strävar vi efter att få en balans. Genom meriteringsprogrammet vill vi helt enkelt skapa bättre förutsättningar för kvinnor att meritera sig, säger prorektor Carina Ihlström Eriksson som är ansvarig för meriteringsprogrammet.

Sidan uppdaterad 2012-10-07