Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2014-02-28. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Avslutade förändringsprocesser

Förändrings- och utvecklingsarbetet vid Högskolan i Halmstad pågår och ett stort antal av de ursprungliga 32 processerna från 2012 är avslutade. När en process är avslutad flyttas den hit. På samma sätt som för de pågående processerna har varje process fått en egen webbsida med mer information.

Högskolan i Halmstad 2013. Fotograf: Joachim Brink.

Övergripande processer som avslutats


Kärnverksamhet processer som avslutats


Stödverksamhet processer som avslutats


För mer information kontakta Gunilla De Vries Lindestam