Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2014-02-18. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Fördelning av statsanslaget för utbildning - processen avslutad

Inför budget 2013 har den interna medelsfördelningen av grundutbildningsanslaget huvudsakligen anpassats enligt regeringens anslagsmodell. Under 2013 utvecklas modellen vidare för att få en bättre anpassning till tilldelat takbelopp.

Period/avslutning

2013

Sidan uppdaterad 2014-02-18