Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2014-06-30. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Meriteringsprogram för kvinnor - processen avslutad

Under 2012 - 2014 genomförde Högskolan i Halmstad ett meriteringsprogram i syfte att öka andelen kvinnliga docenter och professorer. Tio kvinnliga lektorer och docenter har givits möjlighet att meritera sig genom ett särskilt meriteringsprogram för kvinnor.

Meriteringsprogrammet ska långsiktigt bidra till att utveckla och behålla forskarbegåvningar på Högskolan samt verka för en jämnare könsfördelning.

Period/avslutning

2012-2014

Sidan uppdaterad 2014-06-30