Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2014-06-30. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Utveckling av pedagogisk handlingsplan - processen avslutad

Som ett steg att stärka kvaliteten i utbildning på alla nivåer, och därmed i ett bredare perspektiv arbeta proaktivt inför nationella och internationella utvärderingar, har en lärosätesövergripande pedagogisk handlingsplan tagits fram. Den pedagogiska handlingsplanen beslutades av rektor den 11 maj 2014.   

Sidan uppdaterad 2014-06-30