Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2014-02-18. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Implementering av ny Arbetsordning - processen avslutad

Arbetsordning för Högskolan i Halmstad (inklusive handläggningsordning) består av:

  • Organisationsplan
  • Styrelsens beslutsordning
  • Rektors beslutsordning
  • Högskolans antagningsordning
  • Högskolans anställningsordning

Ny Arbetsordning för Högskolan trädde i kraft 2012-05-01 och revideras vid behov. Information om implementeringen och beslutade revideringar ges löpande.

Sidan uppdaterad 2014-02-18