Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2014-02-18. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Översyn av nämndstruktur - processen avslutad

Uppdraget innebar en utredning av på vilket sätt Högskolan i Halmstad ska organisera ny nämndstruktur. Utredningen gjordes med utgångspunkt i att forskning och utbildning inte ska tudelas i olika nämnder. Läs om arbetsprocessen här. Ladda ner utredningsrapporten till höger.

Den 11 april 2013 fattade högskolestyrelsen beslut om att inrätta en nämnd för forskning och utbildning fr o m 1/8 2013.

Period/avslutning

Processen avslutades i april 2013

Sidan uppdaterad 2014-02-18