Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2014-02-13. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Översyn av nämndstruktur: Arbetsprocessens upplägg

Arbetsprocessen initierades 2012-09-19 - 2012-10-05 med möten om upplägg, materialinsamling och genomgång av bakgrund, utvärderingar och nämndförändringar vid andra lärosäten.

Intervjuer

 • Ole Olsson, ordförande utbildningsnämnden: 2012-10-10 och 2013-02-14​
 • Thorsteinn Rögnvaldsson, ordförande fakultetsnämnden: 2012-10-15 och 2013-02-25
 • Pernilla Nilsson, ordförande lärarutbildningsnämnden: 2012-10-15 och 2013-02-14
 • Vaike Fors, Urban Johnson och KG Hammarlund, ledamöter i fakultetsnämnden för HUM/SAM: 2012-10-22
 • Mike Danilovic och Marie Mattsson, ledamöter i fakultetsnämnden för ekonomi, natur och teknik: 2012-10-23
 • Roger Lindegren, Marie Heléne Zimmerman Nilsson och Lars Kristén, ledamöter i lärarutbildningsnämnden: 2012-11-16
 • Mattias Nilsson, Jörgen Carlsson och Jonas Bäckman, ledamöter i utbildningsnämnden: 2012-11-23
 • Tina Skytt, Sandro Reljanovic, Veronica Lindström, Johannes Sandén och Marie Larsson: 2013-01-25 och 2013-02-19

Lärosätesbesök​

 • Högskolan i Skövde: 2012-11-19
 • Mälardalens högskola: 2012-11-20
 • Södertörns högskola: 2012-11-21
 • Högskolan i Borås: 2013-01-09

Vid lärosätesbesöken har samtal förts med bland annat nämndsordföranden, ledamöter i nämnder och utskott, personer som arbetar med administrativt stöd samt utredare som arbetar/har arbetat med utvärdering av nämndstrukturer.

Inför högskolestyrelsens sammanträde 11/4


De interna och externa erfarenheterna samt skriftlig dokumentation från andra lärosäten har sammanställts och analyserats. Analysen tillsammans med rekommendationer och slutsatser återfinns i en skriftlig rapport. Frida Stranne och Gunilla de Vries Lindestam har redogjort för slutsaterna och utredningens rekommendationer för bland annat rektors ledningsråd.

Med utgångspunkt i rapporten har rektor tagit fram ett förslag till beslut inför högskolestyrelsens sammanträde 2013-04-11. Förslaget har tillsammans med utredningsrapporten skickats ut för inhämtning av synpunkter till Högskolans personal och studenter via ledningsrådet och de fackliga organisationerna.


Sidan uppdaterad 2014-02-13