Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2014-02-18. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Nytt arbetstidsavtal för lärare – processen avslutad

Ett nytt lokalt kollektivavtal om arbetstid för lärare har slutits. Avtalet gäller från den 1 januari 2014. Det nya kollektivavtalet har slutits gemensamt mellan arbetsgivaren och Saco-S och OFR/S.

Planeringen av lärarnas arbetstid ska vara klar i förväg och sammantaget kan man säga att avtalet gynnar engagemanget i verksamheten och dess utveckling. En nyhet är att medel motsvarande tio procent av den samlade årsarbetstiden för de lärare som omfattas av avtalet, ska avsättas till särskilt strategiska insatser som bedöms viktiga för verksamhetens utveckling. Dessa medel kommer sektionscheferna att förfoga över.

Parterna kommer gemensamt att gå ut i verksamheten för implementering och tolkning av avtalet.

Period/avslutning

Processen att utveckla ett nytt arbetstidsavtal för lärare är avslutad

Sidan uppdaterad 2014-02-18