Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2014-02-18. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

VAS:en - processen avslutad

Under hösten 2011 genomförde ledningsrådet en verksamhetsanalys som fick benämningen VAS:en. Regelbunden uppföljning har skett och gått att följa på Högskolans internwebb "Insidan". Den 30/9 2013 avslutades uppföljningen av VAS:en. De frågor som återstår kommer att följas upp på annat sätt i den löpande verksamheten​.

Sidan uppdaterad 2014-02-18